Zeisel Andreas – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy

Andreas Zeisel sa narodil 2. septembra 1921 v Nemeckom Pravne, okres Prievidza. Bol nemeckej národnosti a rímskokatolíckeho náboženstva. Jeho nebohý otec František Zeisel bol baník.

Maturoval na Štátnom slovenskom gymnáziu v Nemeckom Pravne v roku 1941.

Do 1. semestra VŠV Viedeň sa zapísal 20. 11. 1941 ako nemeckej národnosti a dostal imatrikulačné číslo 5588; štipendium neudal.

Pri zápise do 6. semestra dňa 10. 4. 1946 udával československé štátne občianstvo a slovenskú národnosť.

Dňa 2. 7. 1948 obhájil doktorskú dizertačnú prácu Kopfhäute von Rindern als Bindemittel für Würste (Kože hovädzej hlavy ako spojivo pre salámy).

Do vlasti sa nevrátil a stopa po ňom sa stratila.

Pozri tab. 11 a tab. 17.

tags ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu