Zelenka Pavel – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy

Pavel Zelenka sa narodil 30. augusta 1921 v Gajaroch, okres Malacky. Jeho otec Pavel Zelenka bol roľník. Bol Slovák a katolík. Maturoval na Slovenskom reálnom gymnáziu františkánov v Malackách v roku 1942.

Veterinárstvo začal študovať 27. 6. 1944 zápisom do 1. semestra na VŠV vo Viedni. Štipendiá sa už neudeľovali a spolu sa toho leta zapísali len 4 Slováci a jeden etnický Nemec. Zelenka absolvoval len jeden semester a po potlačení SNP sa vrátil do vlasti.

Pri prechode na VŠV v Brne sa mu osobitným výnosom Ministerstva školstva uznal jeden semester štúdia na Právnickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave v roku 1942 a dva semestre štúdia na VŠV vo Viedni, takže zápis do I. výukového kurzu sa rovnal zápisu do 4. semestra a 7. 3. 1947 sa zapisoval do 8. semestra. Štúdium uzavrel 19. 1. 1949 dosiahnutím veterinárneho diplomu a 18. 6. 1949 doktorátu veterinárneho lekárstva.

Pôsobil a zomrel v Bratislave.

Pozri tab. 15.

tags ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu