Zlínsky (Zelmanovič) Arnošt – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy

Arnošt Zlínsky (Zelmanovič) sa narodil 23. apríla 1918 v obci Tašuľa (vtedy Tašoľa) v okrese Sobrance. Pôvodne udal izraelské náboženstvo, neskôr to bolo na imatrikulačnom liste prepísaní na gréckokatolícke. Podobne bolo pôvodné meno Zelmanovič prepísané na Zlínský – v obidvoch prípadoch bez udania dátumu. Materinský jazyk mal slovenský.

Maturoval na reálnom gymnáziu, no miesto sa neuvádza.

Pri zápise do 5. semestra 7. 10. 1939 udáva, že otec Eugen, bytom v Michalovciach, je bez zamestnania. Keďže jeho domovská obec Tašoľa ležala v tom čase na území, obsadenom Maďarmi, udáva, že podal opčnú žiadosť o udelenie domovskej príslušnosti do obce Michalovce.

Do 1. semestra VŠV v Brne sa imatrikuloval 5. 10. 1937 pod imatrikulačným číslom 2042, do 5. semestra 7. 10. 1939. Zo 627,50 Kč pri zápise zaplateného školného mu bolo 14. 11. 1939 vrátené 445.- Kč, keď bol uznaný za tuzemca.

Dňa 5. 12. 1939 mu bolo vydané demisórium, ale ho – pochopiteľne – nevyužil na žiadnej zahraničnej veterinárskej škole. Nevie sa, ako prežil 2. svetovú vojnu.

13. 8. 1945 sa zapísal do 1. a 2. výukového kurzu na VŠV v Brne a 24. 10 1945 do 7. semestra. Veterinársky diplom získal 31. 12. 1946 a titul MVDr. 15. 2. 1947.

Po tomto dátume sa jeho stopa stráca.

Pozri tab. 3 a tab. 4.

tags ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu