Zubo Jozef – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy

Jozef Zubo sa narodil 3. januára 1922 v Opatovej, okres Trenčín. Jeho matka Mária Zubová bola roľníčka. Bol Slovák a katolík. Maturoval v roku 1940 na Štátnom gymnáziu v Trenčíne.

Veterinárstvo začal študovať zápisom do 1. semestra VŠV vo Viedni 26. novembra 1942. Mal štipendium 1 300 RM a dostal imatrikulačné číslo 5670. Po vypuknutí SNP opustil Viedeň a pre vojnové pomery na rok prerušil štúdium. Po prechode frontu sa v lete 1945 zapísal do 7. semestra na VŠV v Brne, kde 11. 3. 1947 dosiahol diplom veterinárneho lekára a 28. 6. 1947 obhájil doktorskú dizertačnú prácu s názvom „Účinky Antimosanu (Bayer) na Trypanosoma equiperdum u krýs a myší in vivo“.

V rokoch 1963 – 1965 pracoval v okrese Trnava, a to najprv ako obvodný veterinár na VS v Šulekove, potom na veterinárnom hygienickom stredisku na bitúnku v Trnave.

Pozri tab. 12.

tags ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu