Svetový deň populácie 2012

Tuesday, 17 September 2013 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 97

Robert Walker

Prívrženci plánovania rodiny slávia 11. júl ako Svetový deň populácie už temer štvrťstoročie, pričom im neostáva oveľa viac ako žialiť nad klesajúcou podporou pre plánovanie rodiny a reprodukčné zdravie. Vďaka Melinde Gatesovej je však toho roku aj dôvod pre radosť: Nadácie, NGO a donátorské štáty, vedené Spojeným kráľovstvom, sa zišli v Londýne ako medzinárodný summit o plánovaní rodiny a dali si záväzok, ktorý vraví viac ako slová.

Sponzori si dali za cieľ rozšíriť plánovanie rodiny v rozvojových krajinách do roku 2020 na ďalších 120 miliónov žien, čo bude znamenať obrat dnešnej situácie. V týchto štátoch rastie počet žien v plodnom veku, ale podpora pre plánovanie rodiny v minulých dvoch desaťročiach klesala, a to najmä v subsaharských štátoch, na menej ako 50 %.

Podľa odhadov UNPFA žije dnes v rozvojových krajinách 222 miliónov žien, ktoré by sa rady vyhli otehotneniu, ale nemajú možnosť používať moderné metódy antikoncepcie. Rozšírenie plánovaných služieb na 120 miliónov žien nebude znamenať všeobecný prístup k službám reprodukčného zdravia, a iste sa to nedosiahne do roku 2015, ako stanovil Miléniový rozvojový cieľ z roku 2000, ale aj tak si to zaslúži búrlivý potlesk.

V dnešnom svete sa ťažko nájdu situácie, keď každý vyhráva, ale dať ženám moc vyhnúť sa nechcenej gravidite spadá do tejto kategórie. Keby 222 miliónov alebo čo len ďalších 120 miliónov žien dostalo prístup k moderným možnostiam reprodukčného zdravia a časovo naladilo resp. obmedzilo tehotnosti, bol by to svetový prevrat. Guttmacherov inštitút súdi:

  • Že nechcené tehotenstvá by klesli o dve tretiny, z 80 na 26 miliónov.
  • Že by bolo o 26 miliónov menej umelých potratov (vrátane 16 miliónov menej neistých procedúr).
  • Že by bolo o 21 miliónov menej neplánovaných pôrodov.
  • Že by bolo o 7 miliónov menej spontánnych potratov.
  • Že by bolo o 79 000 menej úmrtí žien, súvisiacich s tehotenstvom. Väčšina z nich (48 000) sa deje v subsaharskej Afrike, kde je najvyššia materská mortalita a neuspokojená potreba antikoncepcie.
  • Že by umrelo o 1,1 milióna menej novorodencov.

Treba dodať, že okrem toho by v rozvojovom svete rastové prírastky klesali rýchlejšie, ako sa očakáva. Svetová populácia bude ešte niekoľko desaťročí rásť a po dnešných 7 miliardách sa na konci storočia pravdepodobne ustáli pri 8 miliardách miesto 16 miliárd. Realizácia tohto pomalšieho trendu dramaticky zlepší naše šance znížiť svetový hlad a veľkú biedu. Prispeje aj k zníženiu emisie skleníkových plynov a spomaleniu vymierania živočíšnych a rastlinných druhov.

Aká je cena tohto všeobecného prístupu k plánovanému rodičovstvu? Guttmacherov inštitút odhaduje, že je to o 4,1 miliardy USD ročne viac – a to je extrémne malá cena za zdravšie rodiny a zdravšiu planétu. Záväzky urobené na londýnskom summite nebudú asi dodržané, ale predstavujú významný sľub.

Hlavný prispievateľ na plánovanie rodiny sú Spojené štáty, ale tie v súčasnosti miesto zvyšovania znižujú svoje záväzky. Obamova administrácia ich zvýšila asi o tretinu, ale kongres ubral tomuto zvýšeniu pre daňový rok, začínajúci 1. 10. 2012, temer štvrtinu. Postupne by to mohlo viesť k zrušeniu londýnskych záväzkov.

Nesmieme pripustiť, aby sa to stalo! Urobíme lepšie, ak skrátime túto oslavu.

Prameň: Robert Walker, A World Population Day Worthy of Celebration, The Huffington Post, 10. 7. 2012

Komentár: V súčasnosti prispieva Američan na medzinárodné plánovanie rodiny na jedného občana cenou jedného hamburgera. Keby sa táto pomoc mala poskytnúť všetkým 200 miliónom žien, ktoré si prajú antikoncepciu, stálo by to na Američana 2 hamburgery. Nie je to hanba, že za cenu pár hamburgerov umiera toľko žien a rodí sa toľko nechcených detí? (Potts, California).

Kto má oči na videnie, mohol by to vidieť okolo seba: Viac ako jedna miliarda automobilov spaľuje zo všetkých síl čím viac nafty, benzínu, plynu a čo aj elektriny – všetko to vytvorila na povrchu zemegule čarovná syntéza pod pôsobením slnečných lúčov za miliardy rokov. Ideme to zničiť – ak nie za nášho života, tak za pár storočí a zahynieme či už s tým alebo pretože bez toho.

Deje sa to na základe náhodného príkazu Života, daného prvej molekule: Množ sa! A od tých čias sa všetko množí – raz len dvojením jednej bunky, inokedy vznikom tisícov spór z jednej bunky. Náhodná zmena vlastností jedinca znamenala vývoj, t. j. vznik iného druhu. Dosiaľ všetko poznalo len jeden istý koniec: smrť jedinca, druhu, rodu.

No prišiel človek, ktorý si uvedomil seba a pochopil, čo sa to tu deje. Vidí sa jednou nohou už nad hlbokou priepasťou a chýba už len polkrok, aby nastal pád.

Nestačí zastať, zašiel priďaleko. Treba sa mu vrátiť. Zem je preľudnená, treba ju odľudniť.

tags , , ,

2 Comments to Svetový deň populácie 2012

Humanista
September 19, 2013

“Zem je preľudnená, treba ju odľudniť.” Racionálny ľudský itelekt by to dokázal počas jednej až dvoch generácií, ak by mal na to priestor cez vlády štátov, cez vzdelávanie, cez masmédiá. No nie prostreníctvom USA praktizované humanitárne bombardovanie. Inšpiratývny článok.

rastislav
September 20, 2013

Ide o to, aký veľký pokles počtu obyvateľov zeme máte na mysli. Povedzme v prvej fáze pokles o jednu miliardu takou rýchlosťou, ako pribudla. Posledná pribudla v rokoch 1999 až 2012, t.j. v priebehu neuveriteľných 12-13 rokov. To by muselo umrieť o jednu miliardu viac ľudí, ako sa narodí a narodí sa pravdepodobne okolo jednej miliardy. Museli by teda umrieť dve miliardy, aby urobili lepšie miesto jednej miliarde. Viem, že skutočnosť bude iná, ale nezaškodí pohrať sa s týmito astronomickými číslami. Sú také veľké, že v priebehu jednej-dvoch generácií to nepôjde – ak nedôjde k nevídanej katastrofe. Rozum mi zastane, ak si v tejto súvislosti uvedomím, že sýrsky Baššár Háfiz al-Asad má tony sarínu; koľko ho majú koľkí iní?

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu