Modlia sa vedci?

Monday, 3 February 2014 | Zošity humanistov č. 99

Josh Jones

To je otázka, ktorá zaujímala mysle žiakov šiestej nedeľnej triedy v Riverside Church; rozhodli sa položiť ju aj jednej z najväčších vedeckých osobností svojej doby, Albertovi Einsteinovi.

Mladá dievčina menom Phillis napísala veľkému fyzikovi zdvorilú ale zvedavú otázku a bola pravdepodobne prekvapená, keď dostala uznanlivú odpoveď. Listy boli uverejnené v knihe Milý profesor Einstein: Listy Alberta Einsteina deťom a od detí, ktorú vydala Alice Calapriceová.

Napísala:

19. januára 1936

Milý Dr. Einstein,

V našej nedeľnej škole sme si položili otázku: „Modlia sa vedci?“ Uvažujeme, či môžeme veriť aj vede, aj náboženstvu a píšeme vedcom a iným významným ľuďom, aby sa pokúsili odpovedať nám. Bude nám veľkou cťou, ak nám odpoviete na otázku: „Modlia sa vedci, a ak, začo?“

Sme v šiestej triede slečny Ellisovej.

S hlbokou úctou

Phyllis

Einstein odpovedal už za päť dní a vymenil si s ňou svoje názory na vedu a vieru.

24. januára 1936

Milá Phillis,

Pokúsim sa odpovedať Ti tak jednoducho, ako viem. Čítaj.

Vedci sú toho názoru, že všetko, vrátane toho, čo sa týka ľudských bytostí, podlieha prírodným zákonom. Preto vedec nemôže byť naklonený k viere, že beh udalostí sa dá ovplyvniť modlitbou, to je prianím, oslovujúcim nadprirodzeno.

Musíme však uznať, že naše súčasné vedomosti o týchto silách sú nedokonalé, takže nakoniec je presvedčenie o existencii finálneho, ultimatívneho ducha vecou viery. Aj napriek trvalým úspechom vedy ostáva tento názor veľmi rozšírený.

Každý, kto sa seriózne zaoberá vedou, získa presvedčenie, že vo vesmírnych zákonoch sa manifestuje akýsi duch, ktorý ďaleko prevyšuje chápanie človeka. Vedecké bádanie vedie k pocitu nábožnosti, ktorý je iste veľmi odlišný od pobožnosti naivných ľudí.

So srdečným pozdravom

Tvoj A. Einstein

Hoci list neodhaľuje toho veľa o Einsteinovom osobnom názore na náboženstvo, autor brilantne zachytáva jemný pocit zázraku, ktorý môže veda vyvolať spôsobom, ktorý sa dá opísať ako „náboženský“.

Dojímavá výmena názorov medzi dvomi osobami, ktoré si v pochopení sveta nemôžu byť vzdialenejšie, ale práve našli nepatrný spoločný bod, keď si na chvíľu uvedomujú svoje vzájomné stanoviská.

Prameň: Dear Einstein, Do Scientists Pray?

Komentár prekladateľa: Dá sa predpokladať nevyslovená Einsteinova odpoveď, že vedci sa nemodlia a dokonca vycítiť zneváženie modlitby ako naivnosti pobožných ľudí.

Na fyzické javy (napr. príťažlivosť) sa nedá „veriť“ – tieto existujú, pretože ich existencia sa dá potvrdiť zmyslami. Nie som slepý a v Einsteinovej dvojznačnej odpovedi vidím, že ponecháva otvorenú možnosť existencie nadprirodzena, „božstva“, pôvodcu „vesmírnych zákonov“. To nie je Voltairov deizmus, ale Spinozov panteizmus, pekný síce, ale ho odmietam. Neviem to s istotou, ale považujem nadprirodzeno za veľmi nepravdepodobné; to je záver Richarda Dawkinsa v Delúzii Boha o jeho agnosticizme, hraničiacom s ateizmom.

tags , , , ,

3 Comments to Modlia sa vedci?

Humanista
February 6, 2014

Ale takáto neistota Dawkinsa a Einsteina, či aj mňa samotného, nedáva právo k tomu, aby niekto vymýšľal čo tá nadprirodzená sila chce, čo si želá, ako ju treba oslavovať a oslovovať, aký kostol jej treba postaviť, ako sa modliť, aké pesničky prespevovať, ako nás bude odmeňovať a ako trestať, ako zasahuje do nášho života a čo pre nás chystá ešte aj po našej smrti. A do viery v tieto vymysleniny ľudí nezmyselne nútia náboženstvá a cirkvi, s podporou štátnej moci.

Humanista
February 6, 2014

Ale celkove si myslím, že vo vesmíre sa všetko deje poďľa poznaných či ešte nepoznaných prírodných zákonov ktoré pôsobia nekompromisne, bez ohľadu na to či sa niekto modlí alebo nemodlí.

Cibrinka
February 11, 2014

Humanista…Vás niekto núti modliť sa?

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu