Predchádzať nedorozumeniam

Tuesday, 27 May 2014 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 100

Začiatkom tohto roka uverejnil britský lekársky časopis Lancet komentár k diskusii o výrazoch „plánovanie rodiny“ a „antikoncepcia“. Pre slovenského čitateľa je potrebné vysvetlenie, že v USA a v Británii kladú určité kruhy taký odpor voči všetkým formám antikoncepcie okrem zdržania sa, že aj samotný výraz sa prestáva používať a hovorí sa o plánovaní rodiny, hoci tieto dva výrazy ani zďaleka nie sú synonymá. Lancet upozorňuje na skutočnosť, že 16-ročné dievča nemá záujem o plánovanie rodiny, ale nechce otehotnieť.

Ženské práva sa často definujú len výrazmi príbuzenských vzťahov ženy voči iným ľuďom. Podporujú sa politiky ochrany matiek, sestier a dcér. Hoci členstvo v rodine môže byť neuveriteľne dôležitým faktorom v živote ženy, tento rámec môže nebezpečne podrývať skutočnosť, že žena nepotrebuje na uznanie svojho spoločenského postavenia iné osoby. Ženy si zaslúžia prístup k ovládnutiu pôrodnosti nie, pretože sú matky s rodinami, ale pretože sú ľudské bytosti potrebujúce autonómiu na určenie priebehu svojho života.

Tehotenstvo je potenciálny výsledok pre mnohé ženy majúce sex s mužmi. Antikoncepcia je potenciálna metóda na prevenciu tohto výsledku. Skutočnosť, že je možné mať sex skôr pre pôžitok ako pre rozmnožovanie, neruší reálnu možnosť otehotnenia, takže o tom treba hovoriť.

Ľahko sa dá zistiť, že mnohí mladí ľudia nezaraďujú do obsahu výrazu „plánovanie rodiny“ také veci, ako je antikoncepcia, sexuálna výchova, sexuálne práva alebo priamo prevencia nezamýšľanej tehotnosti.

Antikoncepcia a plánovanie rodiny nie sú vymeniteľné termíny: Plánovanie rodiny je niečo iné ako prevencia nechceného otehotnenia.

Rozhodnúť sa neotehotnieť je využitie práva ženy plánovať, kedy chce alebo nechce založiť alebo rozšíriť svoju rodinu. Tehotenstvo je jeden z najvýznamnejších dôsledkov sexu pre väčšinu žien; často sa o ňom diskutuje v súvislosti s antikoncepciou. Ak začneme tieto vzťahy rozpletať, kedy by sme mali začať brať do úvahy zodpovednosť za rastúci počet nechcených tehotenstiev? Ako rodič mladej ženy si prajem, aby bola informovaná o možných následkoch svojich činov a aby osobne cítila, ktoré činy a dôsledky sú pre ňu ako indivíduum prijateľné. Ak si žena nepraje, aby otehotnela, potrebuje antikoncepciu zakaždým, keď sa púšťa do sexuálnej aktivity. Aj nemať alebo nezväčšiť svoju rodinu je plánovanie a nerád by som videl, keby sa táto možnosť stratila kvôli slovičkáreniu.

V oficiálnych diskusiách o plánovaní rodiny – či už pre týchto ľudí alebo pre pätnásťročnú tínedžerku zaujímajúcu sa o sex pre potešenie – chýba pochopenie pre reprodukčnú spravodlivosť, t. j. „právo mať alebo nemať deti, ako aj mať deti v bezpečnom a zdravom prostredí“. Iste existuje globálna potreba antikoncepcie, ale ešte väčšia je potreba reprodukčnej spravodlivosti.

Prameň: World Overpopulation Awareness (WOA, Povedomie svetovej preľudnenosti), 20. mája 2014.

tags , ,

13 Comments to Predchádzať nedorozumeniam

Cibrinka
June 7, 2014

Ako chce štát pomôcť starým ľuďom,ktorí chcú mať tiež sex pre potešenie aj vo vysokom veku? Nemali by - pre pôžitkovú spravodlivosť - dostávať prídelové lístky na prostitútky z peňazí daňových poplatníkov? :)

rastislav
June 7, 2014

Pán Cibrinka,
Kvitujem Vašu snahu udržať si chýrnu reputáciu, čo aj v celkom inej záujmovej oblasti – pre nemiestne žarty ešte tentokrát!

Cibrinka
June 7, 2014

Pekný večer, pán Rastislav!
To bol zase horúci deň, čo vravíte? :)

Ale toto by som chcel vysvetliť, citujem:
Ľahko sa dá zistiť, že mnohí mladí ľudia nezaraďujú do obsahu výrazu „plánovanie rodiny“ také veci, ako je antikoncepcia, sexuálna výchova, sexuálne práva alebo priamo prevencia nezamýšľanej tehotnosti.

Ako ľahko sa to dá zistiť a koľko je takých mladých? „Odsek vystrihnutý pre neprípustný urážlivý výraz.“

A čo sú to tie že sexuálne práva? Sex má nejaká práva?

rastislav
June 8, 2014

Pán Cibrinka, žarty stranou. Odsek, kde urážate pani Pietruchovú a jej tím, vystrihujem. O sexuálnych právach existuje bohatá literatúra na knižných pultoch aj v internete – bez jej znalosti, ľutujem, nie ste partner na diskusiu o týchto veciach.

Cibrinka
June 10, 2014

Na to zaiste máte právo, až na to, že to nebola urážka, ale ľahká irónia poukazujúca na nezlúčiteľnosť Vašich postojov s politikou istej názorovej skupiny.

Dám Vám ale inú otázku, s ktorou si neviem rady. Je tematicky iná, ale neviem, pod aký článok to zavesiť, tak to dám sem.

Dnes bez akýchkoľvek snáh o znevažovanie kohokoľvek sa chcem dopátrať rozlúštenia tejto záhady: Ateisti bojujú proti kresťanským krížom na verejnosti s námietkou, že prejavy náboženstva patria len do súkromia, no ak idú na hokejový zápas, nakreslia si na tváre dvojkríž, čo by štátny symbol, alebo mávajú so slovenskými zástavami - na ktorých je tiež dvojramenný kríž.
Pritom dvojramenný kríž je krížom kresťanským. Prečo teda nevadí tento kresťanský symbol v štátnom znaku ani na vlajke ateistom, ba práve naopak, nehanbia sa ním prezentovať?
Myslíte si, že by v rámci ťaženia za sekularizmus mal byť odstránený dvojramenný kríž zo štátnych symbolov Slovenska?

Cibrinka
June 10, 2014

Mimochodom - zase k téme - zostala tam nezodpovedaná otázka: Ako ľahko sa to dá zistiť a koľko je takých mladých? (= ktorí si myslia, že plánovanie rodiny je nezlúčiteľné s používaním HAK?)

Cibrinka
June 10, 2014

Túto vetu by bolo dobré preštylizovať: Ženy si zaslúžia prístup k ovládnutiu pôrodnosti nie, pretože sú matky s rodinami, ale pretože sú ľudské bytosti potrebujúce autonómiu na určenie priebehu svojho života.
.
Napr. na takúto:
Ženy si zaslúžia prístup k ovládnutiu pôrodnosti nie preto, že sú matky s rodinami, ale preto, že sú ľudské bytosti potrebujúce autonómiu na určenie priebehu svojho života.
.
Poznámku poprosím vymazať rovnako, ako keby to bola kritika kráľovnej sekulárneho humanizmu na Slovensku používajúcej na internete identitu poslednej čarodejnice - Anna Göldi. Nebudem zrádzať, že je to tajný nick Oľgy Pietruchovej, to by som jej neurobil :D

Cibrinka
July 4, 2014

Nedorozumeniam sa predchádza najlepšie komunikáciou. Napríklad vysvetlením zmazania príspevkov.
O demagógi Edaurda Chmelára tu:
http://diskusneforum.sk/62426/demag%C2%B4gia-edaurda-chmmelara-je-ten-clovek-pri-zmysloch

rastislav
July 4, 2014

Komentár od Cibrinku neuverejňujeme pre urážlivý štýl a bezobsažnosť.

Cibrinka
July 4, 2014

Ďakujem za dodatočné vysvetlenie. I keď sa s ním nestotožňujem. Môžete citovať vety, ktoré boli urážlivé a bezobsažné?

Fonzi
July 9, 2014

Pán Cibrinka, mne a mojej pani kresťanský dvojkríž v našom štátnom znaku veľmi prekáža. Dvojkríž v slovenkom štátnom znaku je každopádne v rozpore s ústavou. Žiaľ, nemám chuť ani s prepáčením “gule” na to, aby som zrealizoval podanie na ústavný súd.

Cibrinka
July 13, 2014

Pán Fonzi…to, že nemáte chuť Vám verím. „Urážlivé texty neuverejňujeme. (redakcia ZH)“

Cibrinka
July 20, 2014

Tá zmazaná veta bola citátom vety pána s nickom Fonzi. Zaujímavé je, že v originále ste to v jeho príspevku nezmazali :)Nemeráte rovnakým metrom, pán administrátor. To je sekulárno-nehumanistické.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu