Prečo nemá pápež František pravdu o mojom bezdetnom živote

Saturday, 16 August 2014 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 101

Amanda Marcottová

Pápež môže odmietať rozhodnutie ostať bezdetným, ale svet potrebuje viac ľudí, ktorí dávajú prednosť zvieratám pred deťmi. Nedávno povedal: „Táto kultúra blahobytu nás 10 rokov presviedča, že je lepšie nemať deti! Že je to lepšie! Môžete cestovať spoznávajúc svet, chodiť na dovolenky, môžete mať vilu na vidieku, môžete žiť bezstarostne… Možno je lepšie, vhodnejšie, mať malého psíka, dve mačičky a zamilovať si dve mačičky a jedného psíčka.“

„Ku koncu manželstva však príde staroba v samote a trpkosť opustenosti.“

Prvá moja myšlienka bola: „Ak ste presvedčený, že mať deti je také dôležité, prečo nejdete vzorom?“ No otázka, či mať deti robí manželstvo šťastnejším alebo nie, sa už opätovne pretriasala. V priemere sú bezdetné páry šťastnejšie.

Štúdie ukázali, že manželská spokojnosť začína klesať pri príchode prvého dieťaťa a kolíše pri stresoch jeho rastu; ostáva relatívne nízka až do času, keď dieťa opustí domov.

U ľudí vo veku 50–80 rokov nezistili výskumníci rozdiel v stupni osamelosti u tých, čo mali deti a bezdetných. Byť odkázaný na telefonický rozhovor so synom raz za týždeň nie je všeliek proti samote. Neosamelí seniori zvyknú mať veľa priateľov a schopnosť nájsť ich nezávisí od vášho rodičovstva.

Pápež mal brať do úvahy tých ľudí, čo by veľmi chceli byť rodičmi, ale pre neplodnosť sa im to nedarí. Keď títo počujú, že bezdetné páry sú odsúdené trpieť samotou až rozpadom manželstva, môže im to naháňať strach a zármutok.

Spoločnosti by veľmi osožilo, keby viac ľudí pocítilo, že bezdetnosť je legitímna opcia pre životný štýl. Deťom neosoží, ak ich vychovávajú nerozhodní rodičia, ktorí nevidia iný dôvod pre deti ako podriadiť sa očakávaniu spoločnosti (alebo hubovaniu pápeža).

Naša planéta dnes pravdepodobne veľmi potrebuje viac ľudí rozhodnutých pre bezdetný život. Nízky odhad svetovej populácie pre rok 2050 je 9,3 miliardy, ale môže byť aj 11 miliárd. Kenneth Weiss píše: „Vedci predpovedajú, že potom budú životné podmienky pre väčšinu ľudstva veľmi smutné.“

Ak cítite, že ste jeden z tých „bezstarostných“, čo „ľúbia mačičky a psíka“, nepripustite, aby vám pápež František kazil náladu. Svet potrebuje takých, ako ste vy.

Prameň: Amanda Marcotte, „Pope Francis Is Wrong About My Child-Free Life“, The Daily Beast, 6. 6. 2014

tags , ,

9 Comments to Prečo nemá pápež František pravdu o mojom bezdetnom živote

Mia
September 5, 2014

Preco nie je ten clanok uplny????

Rastislav
September 6, 2014

Prieskumy ukázali, že najmenšia je spokojnosť s manželstvom pri dospievaní detí a väčšia je u mužov ako u žien, ktoré strávia oveľa viac času pri opatere detí ako otcovia.
Prieskumy na skupine 4 000 ľuďoch vo veku 54 – 80 rokov ukázali, že v ich osamelosti neboli rozdiely podľa toho, či mali alebo nemali deti.
Nezaváži veľa, ak ľudia, ktorí nechcú mať vlastné deti, pomýšľajú na adopciu. Kým väčšina ľudí si myslí, že je nadbytok detí hľadajúcich domov, v skutočnosti dopyt natoľko prekonal ponuku, že medzinárodný trh s adopciami sa otriasa škandálmi s neetickým obstarávaním detí.
Domnievam sa, že potrebné krátenie článku nezmenilo jeho zmysel.

Cibrinka
September 7, 2014

Citujem pána R.:
Kým väčšina ľudí si myslí, že je nadbytok detí hľadajúcich domov, v skutočnosti dopyt natoľko prekonal ponuku, že medzinárodný trh s adopciami sa otriasa škandálmi s neetickým obstarávaním detí.

Je správne, aby homopáry mali rovnaké postavenie pri práve na adopciu dieťaťa z detského domova ako heteropáry, keď aj Vy potvrdzujete, že normálnych heteropárov je prebytok?

Rastislav
September 10, 2014

Samozrejme.
Hádam nemyslíte, že čiernooké páry majú menšie právo na adopciu ako modrooké? Rozhodujúce sú celkom iné kritériá.

Cibrinka
September 10, 2014

Ako si predstavujete takú rovnoprávnosť? Predstavíme si nejaké poradovníky?
Veru nesúhlasím s Vami. Dokonca ani heteropáry nemajú rovnaké šance. Kľúčový je záujem dieťaťa a nie právo na dieťa akéhokoľvek páru. Heteropár by mal byť vždy uprednostňovaný pred akýmikoľvek inými variantami práve preto, lebo vnáša do rodiny oba princípy - mužský aj ženský. Polygamné páry či homopáry nič také nedokážu. Tie rozhodujúce kritériá teda nemôžu byť dané farbou očí ani sexuálnou preferenciou. Ale osvedčeným modelom rodiny, ktorú tvorí muž a žena. Pokiaľ sa homosexuál rozhodne vytvoriť dieťaťu rodinu so ženou a prejde sitom náročných kritérií, súhlasím s Vami. Niet dôvod ženatého homosexuála brať ako menejcenného adepta na adoptívneho rodiča.

Radovan
September 11, 2014

Náhodou som pri prezeraní internetových článkov narazil na tuto stránku. K rozhodbutiu napísať tento komentár, nielen k danému článku ma priviedlo zameranie celej stránky.
Stránka má názov Zošity humanistov a potom sú bloky, ktoré ma s ohľadom na hlavný titul zarazili.
Proti kapitalizmu - ja neviem a ani netuším, prečo si niekto myslí, že kapitalizmus je obrovským problémom, ktorí blokuje humánnosť. Iste mnohé jeho prejavy, ktoré by sa asi vyskytli aj v inom a odlišnom systéme. Ale dobre. Nepochopiteľná je tá priama opozícia voči humanizmu.
Proti náboženstvám - myslieť si, že je v princípe náboťenstvo nehumáne je oveľa viac absurdné.
Proti vojnám - To ma jediné neprekvapuje. Ale pri pohľade na článok, ku ktorému pripájam komentár, tiež nechápem. Zmyseľ ľudského života nie je, samozrejme, primárne v reprodukcii. Na strane druhej je výsledkom každej vojny zbytočná strata života (väčšinou veľmi predčasná ). A to samozrejme nie jediného. Čiže humanista je ten človek , ktorý si uvedomelo nepraje mať deti pretože tak sa tie deti vyhnú otázke či mať deti a už ich potenciálny rodičia zabránia preľudneniu Zeme.
Prečo si niekto myslí, že potrebuje ochrániť svet pred preľudnením? A ešte sa nazýva humanistom, čiže ľudským.
Prečo sa taký človek nebojí premnoženia vtákov, hlodavcov alebo medveďov v Tatrách. Podmienky v akých dokáže žiť obrovský počet ľudí na tomto svete mi naznačujú, že preľudnenie Zeme je vo veľmi dlhom časovom horizonte vylúčené. Väčšina krajín vyspelého sveta má opačný problém. Tým je vyľudňovanie resp. starnutie civilizácie. Robiť osvetu v zmysle maj len o koľko sa zvládneš postarať je v princípe v poriadku. Uvedomte si ale prosím, že v obci, v ktorej píšem tento komentár bolo pred 20 rokmi viac ľudí než dens a to sa v posledných 5 rokoch prisťahovalo aspoň tridsať rodín. Tú situáciu je možné vnímať aj vo veľkých mestách. Zatvárajú sa v nich školy. Prečo niekto na Slovensku podkladá svoje rozhodnutie nemať deti údajnou alebo potenciálnou preľudnenosťou sveta? Kto rozhoduje o potenciále Zeme z hľadiska vyživenia tvorov na nej žijúcich. Kto ho odhaduje a na základe čoho. Ja sa v tomto ohľade spolieham na pána Boha, ktorého táto stránka, musí urážať. Ak je humanista ten, ktorý verí len sám sebe na základe unikátnosti svojho druhu a pritom sa pokrytecky stavia na roveň celému tvorstvu okolo seba (vlastné deti na úroveň mačičiek a psíčkov), nepovažujem sa byť ďalej humanistom. Radšej zostanem z Božou pomocou obyčajným kresťanom (katolíkom), ktorý si váži zázrak života, ktorí sa týka aj jeho, a bez ktorého by som nebol schopný napísať nič (a nielen napísať).

Rastislav
September 20, 2014

Pán Radovan, dovoľte mi, aby som Vás upozornil, že pod pojmom humanizmus sa na týchto stránkach rozumie ateizmus, agnosticizmus, sekularizmus či racionalizmus a pod. a tak sa odlišuje od humánnosti, humanitárnej pomoci aj humanity. Na západe je toto vymedzenie pojmov temer bežné, u nás si naň treba zvykať napr. pri stykoch s IHEU (International Humanist and Ethical Union), BHA (British Humanist Association), HVD ( Humanistischer Verband Deutschlands) atď. , ale aj s OSN a EÚ a aj medzi nami.
Prekvapujete ma, že nevidíte nehumánnosť kapitalizmu nielen v jeho minulosti, keď slúžil otrokárskej, feudalistickej aj industriálnej spoločnosti, ale aj v prítomnosti: ste spokojný so súčasným stavom sveta? My nie sme a hľadáme spoluprácu s tými, čo ho chcú zmeniť.
Pod preľudnenosťou Zeme nerozumieme natlačenie ohromného množstva ľudí na malom priestore, resp. celej planéte, ako sardinky v škatuľke; dobre vieme, že sú tu obrovské plochy podmienečne obývateľnej zeme napr. na pampách, na Sibíri a inde. Preľudnenosť sa prejavuje celkovou populáciou Zeme, jej stále ešte prudkou potenciálnou rastovou krivkou a v dôsledku toho skorým vyčerpaním prírodných zdrojov energie, potravy a nevyhnutných nerastov, otrávením ovzdušia a morí a zaplavením sveta odpadovými produktmi konzumnej civilizácie. Vravíte, že sa v tejto veci spoliehate na Božiu pomoc; dobre, ale dúfam, že nečakáte zázračné nakŕmenie 10 miliárd ľudí tým spôsobom, ako bolo podľa biblie zázračné nasýtenie zástupov v Markovom evanjeliu. Nebolo by rozumnejšie držať sa hesla „Pomôž si, človeče, aj Boh ti pomôže“?
Problémom preľudnenosti a výživy preľudnenej zemegule sa už storočia zaoberajú desiatky vedeckých pracovísk a tisíce odborníkov. Sú síce aj takí, ako Vy, kresťania (katolíci), ktorí veria na slová biblie, že Boh sa o nich postará ako o vtáctvo nebeské. (Evanjelium podľa Matúša: 25 Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako odev? 26 Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, nežnú, nezhromažďujú obilie do sýpok, a váš nebeský Otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako ony?). Tí však k vyriešeniu situácie, charakterizovanej tým, že zo 7 miliárd súčasnej populácie takmer 1 miliarda hladuje a 2 miliardy živoria z 1-2 dolárov na deň, neprispievajú ničím.

marian
April 6, 2015

čo robite preto aby 1 miliarda nehladovala a 2 miliardy neživorili pan Rastislav.tieto debaty a všetky im podobne su mlatenim prazdnej slamy.ja mam rad fakty a dokazy.a hlavne možne a realizovatelne kroky k udržatelnemu stavu našej dalšej existencie na zemi.

Teo Dor
February 7, 2017

“Domnievam sa, že potrebné krátenie článku nezmenilo jeho zmysel.” Nesúhlasím. Veľmi zásadná časť článku bola o dôležitosti adopcie nechcených zvierat z útulku. Ten posledný odstavec, teda záver, ktorý ponúka riešenie, by som práve pokladal za najpodstatnejší, a nie za marginálny. Každopádne ale vďaka za zdieľanie článku, stále si nie som celkom istý, aký obraz a osobný názor si mám urobiť o celom tom antinatalistickom hnutí. Sám neplánujem mať deti, budem zrejme adoptovať (ak nie ľudské dieťa, tak určite aspoň mimoľudské zviera). Ale niektoré výroky a logika popredných antinatalistov mi boli krajne nesympatické.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu