V roku 2100 môže mať Afrika 4 miliardy obyvateľov

Saturday, 16 August 2014 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 101

UNICEF Report

Svet bude čoraz africkejší, hovorí nedávna správa UNICEF. V najbližších 35 rokoch sa v Afrike narodia 2 miliardy detí. Populácia pod 18-ročných vzrastie o dve tretiny a bude takmer 1 miliarda. Koncom nášho 21. storočia bude polovica svetovej populácie detí africká.

Okolo roku 2050 sa udeje v Afrike 41 % svetových pôrodov a bude žiť 37 % pod 18-ročných.

Od roku 1950 vzrástla populácia Afriky na päťnásobok: z 250 000 000 na 1,2 miliardy. Do roku 2050 sa zdvojnásobí na 2,4 miliardy a do roku 2100 opäť temer zdvojnásobí na 4,2 miliardy; To bude 40 % svetovej populácie. Na tom nič nezmení skutočnosť, že v súčasnosti sa miera rastu populácie spomaľuje. V roku 1950 boli len 9 zo 100 svetoobčanov Afričania, v roku 2100 to budú 4 z 10.

Hustota populácie v roku 1950 bola 8 ľudí na km² a vzrastie na 80 v roku 2050. Osobitnú pozornosť si zaslúži Nigéria, ktorá má v absolútnych číslach najvyššie prírastky pôrodov a detí.

Afrika môže profitovať z veľkého potenciálu ekonomických ziskov v iných oblastiach sveta, keď tieto zmenili svoju vekovú štruktúru, znížili svoju závislosť a posilnili pracovnú silu. Využitie demografickej dividendy však bude závisieť od súčasných investícií do ľudského kapitálu.

Ak sa nedá priorita investíciám do detí, samotná ťarcha populačného rastu bude anulovať pokusy znížiť chudobu ekonomickým rastom; ba čo viac, chudoba môže rásť a marginalizovať mnohých, ak sa ekonomický rast zastaví. Bez primeraných investícií do detí a uprednostnenia najchudobnejších a najviac znevýhodnených vrstiev obyvateľstva v budúcich desaťročiach riskuje Afrika opakovanie omylov na iných kontinentoch a hrozia jej ťažkosti s mládežou aj pri prosperite, čo má negatívny vplyv na ľudské práva, zamestnanosť, udržateľný rast a politickú stabilitu.

David Anthony, hlavný autor reportu UNICEF, v diskusii s novinárkou Melissou Blockovou povedal: Hoci fertilita žien klesá aj v Afrike, počet žien s deťmi úžasne stúpa a za 35 rokov sa viac ako zdvojnásobí. Afrika však nemá veľkú hustotu obyvateľstva, čo jej dáva priestor na hospodársky rast. Záleží na tom, ako sa bude prechod organizovať a ako sa bude investovať do mládeže.

Karen Gaia to komentuje poznámkou, že hustota obyvateľstva nie je dobrý indikátor udržateľnosti. V Afrike je veľa rozsiahlych oblastí, ktoré nie sú vhodné na výrobu potravy. K tomu sa pridružuje nový problém, že bohaté štáty aj v Afrike skupujú pôdu, ktorá je tak nevyhnutná na obživu vlastnej populácie. Nijakej ponuke západného typu pôdohospodárstva sa nedá dôverovať.

A Joe Bish z Population Media Center výstižne dodáva:

„Treba si uvedomiť, že prírastok 4 miliárd ľudí v Afrike (mediálny variant) sa rovná vyslaniu všetkých jedincov, žijúcich v Európe, Severnej, Latinskej a Južnej Amerike, Oceánii a …a …áno, a v Indii – do Afriky, žiť tam s jej dnešnou populáciou. Som istý, že to urobí zázraky pre africké životné prostredie a už sa potácajúcu divú prírodu.“

Prameň:UNICEF Report: Africa’s Population Could Hit 4 Billion By 2100“, Texas Public Radio, 15. 8. 2014

tags , , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu