Kto ovládne rast populácie, vykántri chudobu

Friday, 26 September 2014 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 101

Úvodník ugandských novín Saturday Monitor

Keď hovoríme o chudobe v Ugande, mali by sme sa pozrieť na čísla a pripomenúť si slová Mahátmu Gándhího.

Ale najprv pár dobrých a zlých noviniek. Miera chudoby v Ugande sa znížila a očakáva sa, že sa tak bude diať aj v predvídateľnej budúcnosti. To je dobrá novina. Zlá novina je, že aktuálny počet chudobných sa pri súčasnom raste populácie ukáže byť prívalom ľudí, ozajstným cunami ľudských bytostí, ktoré prekoná všetky zisky.

Príklad: V roku 2000 bola miera chudoby 33,8 % z odhadovaných 22,4 milióna obyvateľov. To znamená, že pod hranicou chudoby žilo asi 7,5 milióna Uganďanov.

V roku 2009 klesla miera chudoby na 24,5 % pri populácii 30,66 milióna obyvateľov, čo znamená, že nedošlo k nijakému zlepšeniu situácie, pretože celkový počet chudobných uviazol pri 7,5 milióna obyvateľov.

Niektorí odborníci to môžu považovať za víťazstvo. Zostane to však krátkodobým víťazstvom, ak populačná krivka neklesne. Aj keby úroveň chudoby klesla na 20 % – chvályhodná, čo aj nepravdepodobná úloha, ak majú pravdu tí, čo posudzujú také veci – pozrite sa, ako to bude v Ugande vyzerať za 10, 20 alebo 30 rokov.

Pri súčasnej miere rastu – a niet náznakov, že by táto klesla – bude mať Uganda v roku 2024, to je len o 10 rokov odo dneška, 50,2 milióna obyvateľov. Pri 20 percentnej miere chudoby to bude viac ako 10 miliónov ľudí žijúcich v chudobe. Bude to o 2,5 milióna chudobných viac, ako ich je dnes. V roku 2034 bude 68,8 milióna Uganďanov a 13,8 milióna z nich budú chudobní. V roku 2044 bude 94,3 milióna Uganďanov a temer 19 miliónov z nich budú chudobní.

Jasne vidieť smer vývoja. No pozrime sa, čo tie čísla neukazujú, ale priam skrývajú.

Stredná trieda môže rásť a mnohí budú prosperovať. No ako to bude so vzdelávaním? Uganda sotva vládze vzdelávať tých, ktorých má dnes. Ako to bude so zdravotníctvom? Uganda má ťažkosti so starostlivosťou o tých, ktorých má dnes. Ako to bude so zamestnanosťou? Nezamestnanosť mládeže je 70 %, ba skôr viac a stúpa.

Ó, a chudoba? Za číslami sa skrývajú ošklivé pojmy: Hlad. Umieranie detí. Generácie bez budúcnosti. Horšie, generácie bez nádeje.

Zopakujme si: stredná trieda bude rásť; niektorí budú prosperovať. Ale za akú cenu?

Gándhí povedal: „Chudoba je najhorší druh násilia.“

Ak Uganda nezvládne populačný rast, nezabrzdí rastúcu záplavu žijúcich ľudí – ani nezmenší utrpenie a zomieranie miliónov ľudí v chudobe. Kto zvládne populačný rast, zvládne – a možno odstráni – chudobu. Ak nie, bude rásť násilie.

Prameň: Úvodník, Saturday Monitor, www.monitor.co.ug

Poznámka prekladateľa: Nikto nepokladá tento demografmi vypočítaný scenár budúcnosti jedného pomerne malého štátu v Afrike za možný, ale nikto nerobí nijaké opatrenia, aby sa neuskutočnil – a ak sa o tom hovorí, je to hlas volajúceho na púšti. Stredná trieda, politici a svetová verejnosť akceptujú stav, že 20 % populácie žije trvale v biede a na to, aby to tak ostalo, sa poskytuje „humanitárna“ pomoc. A tak čakáme, kedy rast populácie povedie k takej chudobe, že vyvolá rast násilia.

tags , , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu