Sľub panenstva nepôsobí – ak nie ste superreligiózny

Friday, 12 September 2014 | Zošity humanistov č. 101

Jenny Kutnerová

Hrozné novinky pre proponentov všestrannej sexuálnej výchovy: veda dokazuje, že sľub panenstva nepôsobí. Totiž, funguje len vtedy, ak tí, čo ho dali, sú hlboko a opravdivo nábožní; v tom prípade sľub zdržanlivosti možno oddiali sexuálne aktivity o niekoľko rokov – zvyčajne však nie až do manželstva. Nedávna štúdia, uverejnená v časopise Journal of Child and Family Studies, zistila, že účinnosť sľubu panenstva je nielen priamo úmerná pobožnosti jeho autorov, ale predstavuje vážne riziko pre mladých dospelých, keď títo rušia dané slovo.

Za účelom vyhodnotenia nábožensky motivovaného záväzku mladých ľudí dodržať sľub panenstva preverili výskumníci 1 380 vysokoškolských študentov veľkých verejných univerzít juhovýchodných štátov vo veku 18 – 24 rokov. Pýtali sa ich, či zložili sľub panenstva, aký je ich stav panenstva a koľko sexuálnych, resp. len orálnych partnerov mali v minulosti, resp. majú v súčasnosti. Mali aj vyhodnotiť svoju náboženskú motiváciu: ako ovplyvňuje náboženstvo a duchovnosť ich bežný život, ako často hľadajú duchovnú útechu a ako často sa zúčastňujú náboženských obradov.

Viac ako štvrtina respondentov urobila pred pohovorom sľub panenstva, a to písomne alebo verbálne, čo zodpovedá celoštátnemu priemeru: podľa jednej štúdie z roku 2008 urobilo sľub abstinencie 23,8 % mladých ľudí vo veku 12 – 17 rokov. Väčšina sľubujúcich však v čase štúdie už nebola v stave panenstva. 65 % priznalo, že mali sexuálne styky a ohromujúcich 77 % malo orálny sex.

Tí, čo priznali orálny sex alebo plnohodnotný koitus, vykazovali nižší stupeň náboženskej motivácie, čo svedčí o tom, že seriózna náboženská viera hrá dôležitú rolu pri osobnom rozhodnutí ostať abstinentom. Výskumníci rozlišovali „nábožensky motivovaných“ od „matrikových veriacich“ a vskutku, tí druhí vykazovali vyššiu sexuálnu aktivitu.

Teraz sa však pozrime na pochmúrnu časť štúdie. Kým tí, čo zložili sľub panenstva, na jednej strane vo všeobecnosti oddialili svoju sexuálnu aktivitu, na druhej strane zvýšilo sa riskantné sexuálne správanie u tých, čo nedodržali abstinenciu. Keďže väčšina sľubov panenstva sa robí namiesto všestrannej lekársky podloženej sexuálnej výchovy, mladí ľudia, ktorí sa rozhodnú neostať abstinentmi, robia to so slabými alebo žiadnymi vedomosťami o zdravej sexualite. Štúdia ukázala, že sexuálne aktívni sľubujúci mávali častejší orálny sex s väčším počtom partnerov (pravdepodobne v snahe „zachovať si panenstvo“), čo ich vystavuje riziku rozličných chorôb a komplikácií.

Takže čo to všetko znamená? V podstate to, čo už vieme: že len na abstinencii založená sexuálna výchova neučí študentov tomu, čo všetci potrebujú vedieť – bez ohľadu na ich náboženské viery – a je účinná len u tých, u ktorých sú náboženské „lekcie“ zakorenené. Sľub panenstva je teda neúčinný u tých, čo nie sú hlboko nábožní; týchto však vystavuje zvýšenému riziku, že sa pustia do potenciálne nebezpečného sexuálneho správania, alebo riziku, že sa tu budú túlať úplne neinformovaní, čo nie je to, čo si Američania prajú pre svoje deti.

Napriek príspevku tejto novej štúdie k existujúcemu presvedčeniu, že vyučovanie abstinencie nepôsobí, štátne a federálne doláre naďalej financujú neúčinnú evanjelikálnu sexuálnu výchovu – pretože, ako to zdôrazňujú autori štúdie, „tento dôležitý problém sa nevie vymaniť z osídiel politiky“. Uzatvárajú, že treba prehodnotiť účinnosť súčasných opatrení, keďže je otázne, či má vláda financovať niečo, čo je tak presvedčivo neúčinné. Totiž, neúčinné – kým nie ste pobožný.

Jenny Kutnerová je asistentka vydavateľa portálu Salon, so zameraním na pohlavia, rod a feminizmus.

Prameň: Jenny Kutner, Virginity pledges don’t work — unless you’re super religious, Salon, 17. 7. 2014

tags , ,

3 Comments to Sľub panenstva nepôsobí – ak nie ste superreligiózny

Cibrinka
September 12, 2014

Niekedy mám pocit, že sekulárni humanisti celé dni nič iné nerobia, len nazerajú cudzím do spálne a medzi nohy.

Lemmy
September 12, 2014

Richard Sulík: „Cirkev je do veľkej miery o sexe, kedy môžu, kedy musia, koľko môžu.“

Cibrinka
September 14, 2014

Richard Sulík - Som zásadne proti manželstvám homosexuálov a právu na adopcie detí homosexuálmi.
http://www.strana-sas.sk/misia-a-vizia/1923

No tak to vyzerá, keď slovo nerobí chlapa…

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu