Svet potrebuje depopuláciu – aj Slovensko

Friday, 26 September 2014 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 101

Rastislav Škoda

Existujú diametrálne odlišné názory na demografickú budúcnosť. Jedni sa hrozia nedostatku ľudí, druhí majú obavy pred ich nadbytkom. Jedni navrhujú štátne opatrenia na zvýšenie natality, iní sú za jej všemožné znižovanie, aj štátnymi opatreniami.

O prvých nepredpokladáme, že sú za neovládateľné rodičovstvo minulosti s veľkými rodinami. Myslia skôr na udržateľný status quo počtu obyvateľstva bez prisťahovalectva. Najčastejším motorom ich obáv je zaistenie potreby pracovných síl na vytvorenie dostatočného HDP a boj proti osamelosti starých ľudí v bezdetnej starobe. Horizontom ich záujmu sú hranice Slovenska. Pre strom nevidia les, pre „rastomániu“ našu modrú planétu.

Druhé stavisko je globálne. Slovensko sa z neho vidí ako len malý fliačik na pestrom koberci dve sto veľkých a malých štátov sveta, zachvátených od r. 1800 globálnym ošiaľom rastu: viac, vyššie, rýchlejšie, čo v prvej polovici éry viedlo k rastúcemu blahu ľudí, ale v ostatných rokoch priam ohrozuje existenciu planéty. Len jeden z hrozivých parametrov rastu: počet obyvateľov sa od oného roku 1800 zvýšil na sedemnásobok, a to z 1 miliardy na viac ako 7 miliárd. Alebo ešte jeden: K existujúcej miliarde automobilov pribúda na zemi ročne 80 miliónov nových áut, ktoré spotrebujú denne 87 miliónov barelov (po 159 litrov) pohonných hmôt. Je pre automobilizmus riešiteľným problémom celkom isté vyčerpanie fosílnych palív? Nie, je ním veľký počet automobilov, ktorých by pre menej ľudí bolo treba menej. Každý problém ľudstva by sa dal riešiť ľahšie, keby nás žilo menej.

Čo povedať k chmúrnej predstave osamelej staroby ako trestu za sebectvo mladosti a k obavám pred nedostatkom pracovných síl?

V prvom rade osamelá staroba je dnes rovnaký, často ešte bolestnejší problém vo viacdetných než bezdetných či jednodetných rodinách. Možnosť rozletu detí po celom glóbuse je vítaný znak našej doby a občasný telefonát syna z Austrálie starobu skôr zarmúti ako spestrí. Dom dôchodcov, výdobytok doby pre strednú vrstvu, je skôr prejav vylúčenia zo zväzku rodiny, než vstup do novej komunity.

Je nemať deti, resp. mať len jedno dieťa sebeckosť mladosti? Parafrázujem, keď vravím: „Kto som ja, aby som kritizoval singlov či bezdetných?“ Zoznam príčin, prečo ľudia ostávajú bezdetní, je dlhý. Často sú na prvom mieste finančné výhody, keďže výchova a najmä školenie dieťaťa sa stávajú čoraz drahšími. Niektorí kriticky rozmýšľajúci mladí ľudia však pochopili, že mať dieťa zadá neúmerne veľkú ranu globálnym zdrojom, ktoré sú konečné. Potom prichádza štádium, keď súhlasia s myšlienkou prekonania pudu množiť sa, pretože to neúnosne zvyšuje počet ľudí na zemi, čo iste nie je najrozumnejšia perspektíva. Ktorú z uvedených príčin možno nazvať trestuhodnou sebeckosťou? Nebolo zrieknutie sa rodičovských radostí (a občasných stresov až zúfalstva) už v mladosti dostatočnou cenou za bezdetnosť či málodetnosť?

Voľba mať jedno dieťa vedie v strednej a dlhodobej perspektíve k zníženiu populácie, ale umožňuje rodičovské radosti. Množia sa prípady, keď dvojica boli obidvaja jediné deti. Ak budú mať len jedno dieťa, bude to v priebehu dvoch generácií jedna osoba miesto šiestich, čo je predsa dramatický rozdiel.

Argument zaistenia potreby pracovných síl na vytvorenie potrebného HDP v upadajúcich generáciách zaváži málo. Všetky súčasné výrobné technológie sa zameriavajú na robotizáciu, ktorá vyháňa z tovární robotníkov a vo všetkých svetadieloch rastú armády neškolených ale aj kvalifikovaných nezamestnaných. Sklamali nádeje, žeby natalistická politika, napr. „baby bonusy“, dlhodobo niečo preukazne zlepšila. Vo viacerých bohatých spoločnostiach mali také opatrenia v najlepšom prípade ohraničený úspech. Singapur agresívne uskutočňoval natalistickú politiku vyše dve desaťročia a v roku 2011 bola jeho celková pôrodnosť nižšia ako v Japonsku. Dekády celosvetových pozorovaní ukazujú, že pôrodnosť závisí väčšmi od želanej veľkosti rodiny, ako od „pôrodných úplatkov“.

Ostatne, opatrenia, navrhované na zvýšenie pôrodnosti, sú platné na zvýšenie životnej úrovne, ktorá paradoxne automaticky povedie už po jednej generácii k nižšej pôrodnosti a aj preto ich v plnej miere možno schvaľovať.

Ak niekto povie, že národ, ktorý nemá deti, nemá budúcnosť, možno mu pripomenúť Japonsko. V roku 2007 vrcholil počet jeho obyvateľov pri 128 miliónoch a od tých čias klesá ročne o asi jeden milión. Počíta sa s tým, že v roku 2060 bude mať Japonsko 87 miliónov obyvateľov, takže v priebehu 53 rokov ich ubudne 41 miliónov; polovica z nich bude mať viac ako 65 rokov.

Dá sa konštatovať, že Japonci sa dobrovoľne rozhodli pre masovú bezdetnosť a podrobne sa to rozoberá vo fundovanom článku „Japonsko sa scvrkáva“ od Nicolasa Eberstadta, uverejnenom v Zošitoch humanistov, č. 93, 9. 7. 2012, skadiaľ som veľa čerpal pre tento článok. O strate budúcnosti národa a natalistickej politike vlády sa tam nediskutuje. Depopulácia sa v Japonsku akceptuje ako spoločenský trend, s ktorým sa treba zmieriť a robia sa opatrenia, ktoré zabezpečia prosperujúcu budúcnosť národa v zmenených spoločenských podmienkach. Národa, ktorý vynašiel a prvý realizoval priemyslovú miniaturizáciu, zmenšovanie… a teraz sa sám scvrkáva.

Počíta sa s hrozivou ťarchou staroby (pričom Alzheimerova choroba je väčší problém ako pocit osamelosti), s novým druhom detstva a s mladíkmi, ktorí nie sú ani v škole, ani v zácviku, ani v zamestnaní, ale žijú v rodičovskom dome. Vedie sa boj za zachovanie ekonomického rastu napriek rastu štátnych dlžôb. Vybudoval sa prísny vzdelávací systém a možnosti zvyšovania kvalifikácie vrátane celoživotného vzdelávania, takže krajina ostáva jednou z vedúcich vo výskume, rozvoji a „produkcii vedomostí“. Demografický tlak vyžaduje zmenu negatívneho postoja voči importovanej cudzej pracovnej sile, a uvažuje sa o emigrácii starých aj mladých Japoncov.

Aj pre malé národy je príkazom dňa tvrdosť voči tým, čo v mladosti „nehrešili sebeckosťou“ voči dnes nezmyselnému biblickému príkazu „Množte sa“ a mali deti. Záchrana pred preľudnením planéty je v zmierení sa s demografickým vývojom, ba priamo v zameraní sa na riadenú depopuláciu, na kvalitu miesto kvantity.

Článok tohto typu je na našom trhu správ tabu. Nepamätám sa, žeby niektoré noviny boli uverejnili niečo podobné; žijem však v cudzine a pomerne málo slovenskej tlače sa mi dostane do rúk. No v nedávnom čísle 27/28 uverejnil LT jednostranný, hoci cennými informatívnymi údajmi nabitý článok Jána Čomaja so sugestívnym titulom „Národ, ktorý nemá deti, nemá budúcnosť“, kde výrazy preľudnenosť a depopulácia nenájdete, hoci v súvislosti so svetovou a teda aj slovenskou demografiou sú príkazmi dňa.

Po redakčnej úprave uverejnila tento môj názor pod nadpisom „Depopulácia – keď menej je viac“ Pravda 24. sept. 2014.

tags , , ,

42 Comments to Svet potrebuje depopuláciu – aj Slovensko

Cibrinka
October 25, 2014

Je budúcnosťou Marsu depopulácia Marťanov?

Cibrinka
October 25, 2014

Mimochodom, pán Škoda, zaslali ste svoj článok aj ortodoxným židom? A ako zareagovali na váš nápad zahrnúť do trestného zákona zločin otehotnenia a trest sterilizácie?

Josef Fraj
October 29, 2014

Už od dob starého Thomase Roberta Malthuse (1798) katastrofisté předpovídají katastrofy a katastrofy stále nepřicházejí. Nedošla ropa, uhlí, kovy etc. Stále méně lidí trpí hladomorem relativně i absolutně, rozloha orné půdy potřebná pro uživení lidstva dlouhodobě stagnuje nebo i mírně klesá atd atd. Podle Římského klubu měla ropa dojít v roce 1992, ve skutečnosti doba po kterou bude ropa k dispozici se od té doby stále prodlužuje, takových příkladů je mnoho.

Je zarážející, že se katastrofisté nepoučili z omylů svých předchůdců a stále se dopouštějí stejné chyby, totiž že vezmou stávající trend a prodlouží jej tak daleko do budoucnosti, až jim vyjde katastrofa a tou pak straší veřejnost. Jejich zoufalou odpovědí je, že jednou ale přece ropa dojít musí. Nemusí a nedojde z řady důvodů, které oni při výrobě katastrof ignorují nebo nechápou. Například vědecký a technologický pokrok.

Až úsměvné mně připadá, že mýtus “machines destroy jobs” přetrval od 17. století, kdy dělníci rozbíjeli stroje, které jim “braly práci” až do dnes. Tento pseudoargument vždy ukazuje, že příprava katastrofisty je povrchní.

Cibrinka
October 29, 2014

Vedecký a technický pokrok tieť reflektuje na možné riziká. Ak by ropa bola nevyčerpateľná, tak by sa nehľadali alternatívy. Práve strach z katastrofických vízií je motorom rozvoja technológií.

Rudolf Dovičín
October 31, 2014

( Inak, som si všimol, že všemocmým technologickým pokrokom sa oháňajú najmä tí, ktorí nikdy nič nevynašli ani nevylepšili. :-)

Vedecký pokrok nevie obísť fyzikálne zákony.

A jedným z ich dôskledkov je, že konečný priestor, akým je planéta Zem, nedokáže uživiť nekonečný počet ľudí.

Cibrinka
October 31, 2014

Čo ste vynašli Vy, pán Dovičín? :D
Dobre.
Mňa skôr udivuje, že depopuláciou sa oháňajú najmä ľudia,ktorí už stoja obomi nohami hrobárovi na lopate. Myslíte si, že je teda správne legitimizovať priemysel výroby detí pre z princípu ideológie neplodné - homosexuálne - páry?
Nebolo by potom žiadúce určiť aj vekovú hranicu na povinný odstreľ starých a fyzicky neschopných ľudí? Spýtam sa Vás teda priamo. Vás, čo nemá problém s ideami vraždenia detí. Akou formou by ste popravili pána Škodu? Aby nezaberal miesto mladým a zdravým? Hm? Nedeste sa tej otázky a smelo do odpovede! Je v duchu sekulárneho humanizmu a jeho morálnych dôsledkov.
(pre istotu si urobím PrtSc)

Rudolf Dovičín
October 31, 2014

Prečo mi vykáš, keď inde mi tykáš?

Priemysel výrobí detí je zbytočný, keďže ľudí je mnoho na maličkej Zemi.

Nikoho netreba zabíjať. Nik sa ešte nedožil 130 rokov.

Ja nemám problém s ideami vraždenia detí? Na to si ako prišiel, Ty luhár nekonečný?
( Či podľa seba súdiš druhých? Ty, čo velebíš mega-vraha Jahveho? http://DwindlingInUnbelief.blogspot.sk/2006/08/who-has-killed-more-satan-or-god.html )

Rudolf Dovičín
October 31, 2014

Luhári a hlupáci, ako zbabelec s tisícimi menami Cibrinka, ktorí sa oháňa nevraždením, nie sú schopní pochopiť, že pri neobmedzenom raste ľudí nastane nevyhnutne hldomor - a potom sa ozaj budú ľudia vraždiť ako kanibali…

Cibrinka
October 31, 2014

Pán Dovičín! Vy si nevystačíte s domácimi tárajmi? Taká Oľga Pietruchová spracoavala tému o vraždách Boha tu:
http://pietruchova.blog.sme.sk/c/165982/Krutost-Biblie-a-krestansky-terorizmus.html

Cibrinka
October 31, 2014

Citujem Vás:
Luhári a hlupáci, ako zbabelec s tisícimi menami Cibrinka, ktorí sa oháňa nevraždením, nie sú schopní pochopiť, že pri neobmedzenom raste ľudí nastane nevyhnutne hldomor - a potom sa ozaj budú ľudia vraždiť ako kanibali…
A to je vari zle? Je to evolúcia, nie? Prežijú tí najlepší. To je téza onakvejšieho sekulárneho humanistu - pána Hitlera.

Rudolf Dovičín
October 31, 2014

Takže vychvaľuješ masového mega-vraha.

A chceš hitlerovské riešenia.

Čo viac k Tebe dodať?

Rudolf Dovičín
October 31, 2014

Hitler nebol ani sekulárny ani humanista.

S tými Tvojimi nekonečnými lžami si už menej ako trápny…

Rastislav
October 31, 2014

Pán Fraj,
Naše pohľady na súčasný svet sa diametrálne líšia.
Ad “machines destroy jobs”: mám menovať ako príklad továreň Philips na holiace strojčeky, kde stovky robotov konajú tú najjemnejšiu prácu a jeden zamestnanec – kontroluje adresy na balíkoch tisícov strojčekov, denne opúšťajúcich halu? Alebo poľnohospodárstvo, v ktorom pracovalo kedysi nad 50 % obyvateľov, dnes sú to v Nemecku 2,5 % – a vyrobí sa oveľa viac. Za výrazmi mechanizácia, automatizácia a robotizácia sa skrýva ohromne veľa dobrého, ale aj niečo menej úsmevné.
Ad katastrofizmus: Pre Vás je 10, 20, 100 rokov do budúcnosti tak ďaleko, že k tomu „nemusí dojít a nedojde“. Ako príklad vyberáte (tú najnevhodnejšiu) surovinu ropu a dúfate, že vedecký a technologický pokrok ju nahradí. T.č. sa už vyrába z obilnín a ťaží z hlbky 5 km. Neviem, akým švindlom sa dokazuje, že je to rentabilné.
Finančné krízy nespomínate, ale mne robia starosť, lebo opakovane dokazujú neschopnosť súčasného spoločenského poriadku riadiť svet k spokojnosti jeho populácií.

Josef Fraj
November 2, 2014

Pane Škodo
sám se usvědčujete z nesmyslu, který tvrdíte. Jak sám píšete, na začátku století pracovalo v Německu v zemědělsví cca 50% a dnes cca 2%. Kdyby byla pravda, že technický pokrok bere lidem práci, tak bychom dnes museli mít už několik desítek let minimálně 48% nezaměstnanost. To samozřejmě není pravda. V Německu se pohybuje dlouhodobě pod 10%.
Technický pokrok v jedněch odvětvích práci nahrazuje, ale zároveň jiná místa vytváří a jsou to většinou místa vyžadující větší kvalifikaci, tedy i větší odměnu. To je princip růstu životní úrovně populace.

Nezaměstnanost nezpůsobuje technický pokrok, ale státní regulace, typicky minimální mzda, všemožné sociální dávky (teď nemluvím o životním minimu), nesmyslné státní výdaje atd. Každá deformace trhu (regulace) vede ke zhoršení situace a jejich nahromadění ke krizím.

Souhlasím s vámi, že existuje “neschopnosť súčasného spoločenského poriadku riadiť svet k spokojnosti jeho populácií.” a způsobuje krize. Přeregulovaný sociální stát zákonitě vede k centrálnímu plánování a centrální plánování je z podstaty věci nejméně efektivní způsob využívání zdrojů. Včetně pracovní síly, proto rostoucí nezaměstnanost. To je ale problém každého státu, protože vládnoucí elita vždycky stupňuje regulace, aby z nich sama těžila.

—-
Pokud jde o katastrofismus, tak už někdy ve středověku si kdosi všiml, že lidstvo spotřebovává dřevo rychleji, než stačí stromy dorůstat a došel k závěru, že že asi za padesát let nebude v Anglii ani jeden strom a populace zmrzne, protože nebude čím v zimě topit. Dnešní katastrofisté používají stejnou nesmyslnou myšlenkovou konstrukci. To co lze odpustit středověkému autorovi, je ovšem zarážející v 21. století. Nehodlám ztrácet čas vyvracením nesmyslů, protože to mnohokrát udělali jiní, ale pro zpestření dávám tento odkaz
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1zka_Simona_s_Ehrlichem
P.S. V odkazu zmíněný Julian L. Simon v knize “Největší bohatství” (The Ultimate Resource) podrobně vysvětlil omyly katastrofistů (vyšla i česky)

Rudolf Dovičín
November 3, 2014

Fraj, nepopísal si, ako technický pokrok obíde fyzikálne zákony;
ako môže konečná Zem nasýtiť nekonečný počet ľudí…

Josef Fraj
November 4, 2014

Nekonečný počet lidí je mylný předpoklad.

Rudolf Dovičín
November 5, 2014

Neobmedzený rast populácia vedie k nekonečnému počtu ľudí…

Josef Fraj
November 5, 2014

Žádný neomezený růst populace neexistuje, tak nemá smysl na to reagovat.

Rudolf Dovičín
November 6, 2014

Samozrejme, že nejestvuje, ale je lepšie rast populácie zastaviť bez hladomoru, ako masovým vymieraním pri preľudnení…

Josef Fraj
November 7, 2014

Zatím žádné masové hladomory nehrozí. To je jen strašák katastrofistů. Hladovějících lidí ubývá absolutně i relativně. Plocha orné půdy je při tom stále stejná. To je možné právě díky technickému pokroku a není třeba obcházet fyzikální zákony, jak vy tvrdíte. Problém není v nedostatku potravin, těch je dost, ale v jejich distribuci a mně tedy přijde HUMÁNĚJŠÍ řešit tu distribuci, než nařizovat lidem kolik smí mít dětí, podle představ nějakého think tanku. Pořád ještě nevím, kterého.

Rastislav
November 7, 2014

Pán Fraj,
Problém hladu v treťom svete je príliš vážny, než aby ste o ňom žartovali na mojej stránke. Nejdem Vám pripomínať činnosť a čísla OSN a jej think tankov v tejto veci, ak aj ich počítate medzi katastrofistov. Skončime to s tým, že máme rozdielne názory a basta.

Josef Fraj
November 8, 2014

Pane Škodo,
vy prostě nesnesete, když má někdo jiný názor. Pošlete ho do pralesa nebo na poly jako pod článkem “Ako môžeme vyhrať globálnu vojnu kultúr”. Názory oponenta označíte za nesmysl (jako v případě volného trhu) nebo za žert. A v podstatě ho vyženete. Nejsem pan Cibrinka, abych se někde za každou cenu vnucoval, takže už nebudu “rušit vaše pokřivené kruhy”. Vaše neochota tolerovat opozici vypovídá o vás a možná i o humanismu více, než všechny ty články. Marxisté, ke kterým se hlásíte, konec konců využívají třídní boj a nikoliv diskusi, aby se vypořádali s opozicí. Měl jsem jistou naději, že humanismus je něco více než násilí. Přesvědčil jste mě, že není.

Ale jako přesvědčený klasický liberál, uznávám zásadu, že každý má právo nakládat se svým majetkem podle svého uvážení (aniž by porušoval stejné právo druhých), takže respektují i vaše právo dělat si na svém webu co chcete a pouštět do diskuse, koho chcete. Bylo mně potěšením.

Rudolf Dovičín
November 15, 2014

http://world.Time.com/2012/12/14/what-if-the-worlds-soil-runs-out/
“Because of various farming methods that strip the soil of carbon and make it less robust as well as weaker in nutrients, soil is being lost at between 10 and 40 times the rate at which it can be naturally replenished.”

http://news.cornell.edu/stories/2006/03/slow-insidious-soil-erosion-threatens-human-health-and-welfare
“Around the world, soil is being swept and washed away 10 to 40 times faster than it is being replenished, destroying cropland the size of Indiana every year, reports a new Cornell University study.”

Cibrinka
November 23, 2014

Pán Dovičín píše,citujem:
A jedným z ich dôskledkov je, že konečný priestor, akým je planéta Zem, nedokáže uživiť nekonečný počet ľudí.
Dokáže naša Planéta uživiť nekonečný počet sekulárnych humanistov, konkrétne nekonečný počet Dovičínov a Škodov? Je potom myšlienka o selektívnom odstrele členov rodiny pána Škodu alebo pána Dovičína konečne v duchu marxistického sekhumanizmu?

Cibrinka
November 23, 2014

Pane Fraji, ak Vás bude chcieť pán Škoda vyhnať, tak si to všimnete nemožnosťou pridávania príspevkov. Ja mám Vaše príspevky rád a tak Vás prosím, zostaňte. Nakoniec, iba zo stretu názorov vzniká polemika vedúca k novým obzorom.
Neberte túto moju žiadosť ako poklonkovanie, ale iba ako výzvu na slušný dialóg, ktorý tu vediete. Ako sa to hovorí? Nesúhlasím s Vami, ale urobím všetko preto, aby ste svoje myšlienky mohli vyslovovať. :)

Rudolf Dovičín
November 24, 2014

Naša Planéta nedokáže uživiť ani nekonečný počet Dovičínov ani nekonečný počet Škodov ani nekonečný počet Cibrinkov…

Cibrinka
November 24, 2014

Rastislav Škoda sa dovoláva zavedenia násilnej depopulácie po vzore Číny na Slovensku.Práve dnes som čítal článok, že až 30% bytových jednotiek obýva jeden človek. Slovensko prechádza populačnou krízou…
Koľko máte detí,pán Dovičín?
Koľko ich máte Vy,pán Škoda? (môžete uviesť roky narodenia?)

Ak stojí svet pred preľudnením, prečo sa schvaľujú zákony umožňujúce ponížiť človeka na tovar, rodenie za peniaze, legalizáciu incestu?

Cibrinka
November 24, 2014

Alebo toto je blud,citujem:
K existujúcej miliarde automobilov pribúda na zemi ročne 80 miliónov nových áut, ktoré spotrebujú denne 87 miliónov barelov (po 159 litrov) pohonných hmôt. Je pre automobilizmus riešiteľným problémom celkom isté vyčerpanie fosílnych palív? Nie, je ním veľký počet automobilov, ktorých by pre menej ľudí bolo treba menej. Každý problém ľudstva by sa dal riešiť ľahšie, keby nás žilo menej.

Ťažiarske spoločnosti úmyselne obmedzujú ťažbu ropy len aby udržali ceny. A súčasne sú už dostupné alternatívne zdroje pohonu.

Rudolf Dovičín
November 26, 2014

Pán Škoda žiadnu Čínu nespomenul…

Ako vek pána Škodu a mňa či počet detí pána Škodu a mňa môže ovplyvniť veľkosť Zeme a množstvo jej energetických a potravinových zdrojov?

Cena ropy dnes klesá preto, že sa zvyšuje ťažba z bridlíc…

Cibrinka
November 26, 2014

Kde inde platia depopulačné zákony?
Na otázky najprv odpovedzte a až potom sa pýtajte.

Rudolf Dovičín
November 28, 2014

To, že zatiaľ nikde neplatia depopulačné zákony, neznamená, že nemôžu začať platiť.

Prečo mi vykáš, keď všade inde mi tykáš?

Na otázky, ktoré sú od veci, netreba odpovedať.

Ale že som NEKONEČNE lepší diskutér ako Ty (bo Ty nevieš/nechceš diskutovať, lebo na otázky NIKDY neodpovedáš, len klameš), tak tu je moja odpoveď:

Mám 0 detí a 36 pozemských rokov.

Cibrinka
November 28, 2014

Vykám preto, a tu, lebo to považujem za slušnosť. Prihliadnuc na nezvykle slušnú úroveň diskusie.

Depopulačné opatrenia platia v Číne, a Činu nemožno označiť za “nikde”. Na dávnejšej návšteve čínskej delegácie na SK táto doporučila Slovensku zaviesť podobné depopulačné zákony.

Iniciátor a organizátor petície za odluku cirkví od štátu onoho času vypracoval dokument,podľaktorého mal štát prijať zákony umožňujúce mu vykonávať násilné sterilizácie v prípade, že sa človek dostane do sociálnej núdze. Jeho meno je Štefan Sládeček, zakladateľ ľavicovej strany SOĽ.
https://docs.google.com/document/d/1G8bPmM5wRoYshFCw5IBbWaPegXS2_iAI9wd8KjyqXDQ/edit

Rudolf Dovičín
November 28, 2014

Vykanie nie je slušnosť, keď už niekomu dávno tykáš. Je to len hnusné pokrytectvo.

V Číne neplatia pravidlá pre každého rovnako…

Cibrinka
November 30, 2014

Teda dosviedčate, že depopulačné opatrenia tam platia.

Rudolf Dovičín
November 30, 2014

Neplatia.

Cibrinka
December 10, 2014

Aha, rozumiem, …že nerozumiete.

Rudolf Dovičín
December 14, 2014

Kde platia hlúpe výnimky, neplatí pravidlo pre všetkých…

Cibrinka
December 14, 2014

Výnimky potvrdzujú existenciu pravidla.

tatko
December 29, 2014

Choré,choré ,choré!
Opakujem: ľudstvo zomknuté do davu sa zmestí do okresu Galanta!
..a budem to opakovať,pokiaľ bude na svete existovať niekto,kto pre svoje pohodlie bude ochotný ísť proti životu iného..

Cibrinka
December 31, 2014

No tatko…ale budem oponovať aj Vám. Ľudstvo zomknuté do davu voveľkosti okresu Galanta potrebuje plochu na obživu a tá presiahne tisícenásobne okres Galanta. A podiel úrodnej pôdy na Zemi sa ani zďaleka nerovná rozlohe súše.
Výhrada jedo istej miery logická. Čo myslíte?

Sekulárni humanisti podporujú akékoľvek projekty, ktoré sú v konflikte s filozofiou RKC.

Cibrinka
December 31, 2014

ano ano, vynecháva mi medzerník… :(

emheh
September 2, 2022

“Aby nezaberal miesto mladým a zdravým?” Mladý neznamená automaticky zdravý. A starý je potom kto?

Prečo rkc nenechá to množenie na volu božiu, ale sa hriešne ludsky do toho sústavne mieša?

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu