Americký historik šokuje svet: „Ježiš Kristus nikdy nežil, je to len mytologická postava“

Saturday, 18 October 2014 | Zošity humanistov č. 102

Michael Paulkovich

Michael Paulkovich tvrdí, že preskúmal desiatky historických textov, no ani v jednom Ježiša nikto nespomína. Tvrdí, že Ježiš Kristus je len mytologickou postavou a nikdy nechodil po tejto Zemi. Jeho slová citoval britský portál DailyMail.co.uk.

Paulkovich preskúmal desiatky historických textov, mienku o Kristovi podľa vlastných slov nikde nenašiel. Literatúra, ktorú analyzoval pochádza z prvého až tretieho storočia, Ježiš však ani v jednom zo 126 textov nefiguruje.

Spasiteľa mala vytvoriť skupina prvých kresťanov, ktorí túžili po božskej postave. Nemali koho uctievať, preto vraj vymysleli Krista. Pripisovali mu nadprirodzené schopnosti a robili zápisky o zázrakoch, ktoré vykonával.

„Kristus je výmysel, akási legenda, ktorá kolovala v tých časoch po svätej zemi. Vymysleli ju miestni rabíni,“ hovorí Paulkovich. Postava podobná Kristovi mohla žiť v Rímskej ríši oveľa neskôr, odhaduje neisto autor teórie.

Zároveň priznáva, že v jednom z historických textov zmienku o Ježišovi našiel. V historickom diele o židovskej vojne (66 – 73 n. l.) ho spomenul Josephus Flavius, ako však vysvitlo neskôr, informácie o Kristovi do textu pridali iní autori. Z toho vyplýva, že text prešiel úpravou.

Všetkých 126 študovaných textov bolo napísaných počas alebo krátko po predpokladanej Ježišovej existencii. Ich autori by iste boli počuli o niekom tak famóznom, ako mal byť Ježiš.

Mlčanie Pavla, Marciona, Atenagora a kumránskych zvitkov vedie Paulkovicha k záveru, že Kristus je mýtická postava mestskej alebo púšťovej legendy. Veľa zavážilo najmä mlčanie Pavla o Ježišovom narodení z panenskej matky, jeho príbuzenstve, osobnom živote, zázrakoch, apoštoloch, súde a otrasnom umučení.

Ide o jedno z najkontroverznejších tvrdení vôbec. Katolícka cirkev zatiaľ Paulkovichove slová nekomentovala. Nie je však vylúčené, že sa tak stane čoskoro. A čo Biblia? Paulkovich hovorí, že aj Knihu kníh je potrebné čítať veľmi pozorne, lebo ani v nej nevystupuje Ježiš ako reálna osoba.

Prameň: Daily Mail, TVNOVINY.SK, 1. 10. 2014

tags , , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu