Pápež František: Evolúcia pripúšťa pojem stvorenia

Tuesday, 28 October 2014 | Zošity humanistov č. 102

Včera sa pápež František zapojil do kontroverznej debaty o pôvode ľudského života vyhlásením, že teória veľkého tresku neprotirečí úlohe božského stvoriteľa, ba že ju priam vyžaduje. Povedal to na plenárnom zasadaní Pontifikálnej akadémie vied, venovanom diskusii o evolučných koncepciách prírody.

Povedal:

„Pri čítaní o stvorení sveta v Genezis riskujeme predstavu Boha ako kúzelníka s čarodejnou paličkou, schopného urobiť čokoľvek, no nie je to tak. Boh stvoril ľudí a nechal každého vyvíjať sa na základe vnútorných zákonov tak, že každý dosiahne svoje naplnenie. Počiatok sveta nebol dielom chaosu, ale dôsledkom lásky. Súťažiaca viera v stvorenie a evolúciu môžu koexistovať.“

„Boh nie je božská bytosť alebo kúzelník, ale stvoriteľ, dávajúci každej veci život. Vývoj prírody neprotirečí pojmu stvorenia, pretože vývoj vyžaduje stvorenie (prvej) bytosti, ktorá sa (potom) vyvíja.“

Na rozdiel od evanjelikálnych protestantov sa katolíci už dávno zmierili s evolúciou (svojím spôsobom – p. p.). Pius XII. už v r. 1950 vyhlásil, že medzi učením o evolúcii a katolíckou doktrínou niet sporu. Ján Pavol II. to v r. 1996 potvrdil.

Zdalo sa, že Benedikt XVI, a jeho prívrženci to zamýšľali zmeniť prijatím teórie inteligentného dizajnu, to jest názoru, že svet je príliš zložitý, než aby sa bol vyvinul v zmysle teórie o prírodnej selekcii Charlesa Darwina. Viedenský kardinál Schoenborn, blízky spolupracovník Benedikta, vyvolal v r. 2005 rozruch článkom v New York Times, kde problém spresnil:

„Evolúcia v zmysle spoločných predkov môže byť pravdivá, ale evolúcia v neodarvinistickom zmysle – neriadený a neplánovaný proces – nemôže byť pravdivá.“

Giovanni Bignami, prezident Talianskeho inštitútu astrofyziky, privítal Františkove slová:

„ako pohreb pseudoteórií kreacionistov. Sme priami potomkovia veľkého tresku, ktorý dal vznik vesmíru. Evolúcia nasledovala po kreácii.“

Pri inej príležitosti pápež okrem toho povedal, že na katolíckeho Boha neverí. Že také niečo ako katolícky Boh neexistuje, že Boh je univerzálny. Že existuje Boh a on verí na Ježiša Krista, ktorý je stelesnením Boha. Ježiš je jeho učiteľ a otec.

Na internete sa samozrejme ozývajú kritické hlasy:

– Boh stvoril hotové zvieratá a tie sa ďalej vyvíjali. To si neprotirečí, ibaže kde to stojí v biblii?
– Boli časy, keď boh bol za každým stromom a kríkom. Potom za každým horizontom a hviezdou. Teraz je za veľkým treskom. Náboženstvo spoznáte podľa toho, že sa jeho „Boh“ pribúdaním vedomostí od veriacich čoraz viac vzďaľuje.

Záver: Evolúcia nepripúšťa pojem stvorenia. Vývoj je niečo celkom iné ako stvorenie. O vývoji vieme nesmierne veľa konkrétnych údajov, o stvorení absolútne nič. Treba povedať „To nevieme“ a dodať „Historka o stvorení sveta je mýtus o jeho vývoji“. Nemá zmysel zatemňovať jadro problému ničím nepodloženými vyhláseniami typu „Boh robí (a môže meniť) prírodné zákony“ alebo dokonca „Ako hráč biliardu urobil Boh prvý strk a gule sa gúľajú a gúľajú…“

Prameň:

Josephine McKennová, Religion News Service, Pope Francis: ‘Evolution Is Not Inconsistent With The Notion Of Creation’, 27. 10. 2014 a

Maria Vultaggiová, International Business Times, Pope Francis: ‘I Believe In God, Not In A Catholic God’, 6. 10. 2013

tags , , , , , ,

8 Comments to Pápež František: Evolúcia pripúšťa pojem stvorenia

Lemmy
November 4, 2014

V denníku Pravda je uverejnený článok O evolúcii nepovedal nič nové.

Lubos Rojka
January 5, 2015

Pozdravujem po dlhšom čase,

keby aspoň ten citát pápeža Františka bol pravdivý.
Vyzera to tu potom ako zbierka klebiet.
Tu je stránka s pôvodným textom:
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141027_plenaria-accademia-scienze.html

Tu je hlavný výrok pápeža o Veľkom tresku:
Dio non è un demiurgo o un mago, ma il Creatore che dà l’essere a tutti gli enti. L’inizio del mondo non è opera del caos che deve a un altro la sua origine, ma deriva direttamente da un Principio supremo che crea per amore. Il Big-Bang, che oggi si pone all’origine del mondo, non contraddice l’intervento creatore divino ma lo esige. L’evoluzione nella natura non contrasta con la nozione di Creazione, perché l’evoluzione presuppone la creazione degli esseri che si evolvono.

Z kontextu príhovoru je jasné, že pápež sa nezapája do žiadnej “kontroverznej debaty”, ale vyjadruje svoje presvedčenie, s ktorým je možné len súhlasiť. Na Slovensku myslím niet človeka, ktorý by bol schopný dokázať, že sa mýli.

Rastislav
January 9, 2015

Pán Rojka, ako môžete povedať, že pápež sa nezapája do debaty (o evolučnej teórii), keď „vyjadruje svoje presvedčenie“, „s ktorým je možné len súhlasiť“ a „na Slovensku niet človeka, ktorý by bol schopný dokázať, že sa mýli“? Mne je z jeho príhovoru k účastníkom plenárneho zasadania Pápežskej akadémie vied vo Vatikáne 27. októbra 2014 nad slnko jasnejšie, že sa zapojil do kontroverznej debaty o stvorení a evolúcii, a to prednesom štandardnej katolíckej verzie pojmu prírodný vývoj, ktorá sa od vedeckej verzie podstatne odlišuje. Predpokladá vieru v Boha, ktorá väčšine vedcov, najmä prírodovedcov, chýba. Ten, kto v debatnom krúžku „vyjadruje svoje presvedčenie“, sa „zapája do… debaty“ a vystavuje pravdepodobnosti, že niekto z prítomných s ním nebude súhlasiť.
Vaša výčitka, že v článku v ZH nepresne citujem z pápežovho príhovoru, ma viedla k nájdeniu prekladu na strane Radio vaticana; nenachádzam prekrútenia zmyslu ani nepresnosti, tobôž nie klebety. Mohli by ste ich, prosím, konkretizovať? Talianskemu textu rozumiem len na 70 %.

Cibrinka
January 12, 2015

Páni! Čítal som pôvodný článok v Pravde. Tam bol s nadpisom - ak si dobre spomínam - Pápež o evolúcii nepovedal nič nové.
Pán Škoda nepochopil, že cieľom prejavu pápeža nebolo vysvetľovať evolúčnú teoriu, ale povzbudiť kresťanov - keďže im sú primárne pápežove prejavy určené - aby nemali strach z vedy a evolúcie, a že ani evolučná teoria nie je ohrozením zmysluplnosti presvedčenia.

Pán Škoda sa snažil úplne zbytočne vyvolať názorový stret jednak medzi náboženstvom a vedou a tiež medzi pápežom a veriacimi.

Nadpis toho hanlivého textu by mal znieť: Škoda o evolúcii nepovedal nič nové.

Pre mňa osobne je sklamaním, že sa vedci namiesto vedy zaoberajú teológiou, a ešte viac ako na bádaní alebo popularizovaní vedy im záleží na podnecovaní k nenávisti voči veriacim ľuďom.
Ak je kresťanstvo svetonázorom omylu, veda ho vyvráti a to zanikne samo. Netreba doň búšiť nenávisťou. Veriaci ľudia túžia po pravde rovnako ako neveriaci alebo aj vedci. Navyše kresťanstvo nástojením na pravde, pokiaľ sa mýli, samo dôjde k záveru o svojej omylnosti. Prečo sa snažíte toto možné bolestivé spoznanie urýchliť vyrývaním, urážaním, znevažovaním… je nepochopiteľné. Navyše nedôstojné prihliadnuc na etiku humanizmu podľa Kurtza.

Rastislav
January 13, 2015

Pán Cibrinka, povedzte konkrétne
– čo na mojom texte je hanlivé, t.j. (podľa http://www.slex.sk/index.asp) potupné alebo urážlivé;
– kde sa dopúšťam vyrývania, urážania a znevažovania veriacich;
– ktorý vedec sa zaoberá teológiou a podnecuje k nenávisti voči veriacim?
Čo to máte za slovník, pán Cibrinka? Mám dojem, že trpíte komplexom prenasledovania, čo je sociálna fóbia, pri ktorej môže byť užitočná internetová strana http://www.psychologia.sk/forum/read.php?id=287467&view=all.

Cibrinka
January 15, 2015

Napríklad Vaša veta “Katolícka cirkev má na výber medzi modernou vedou a stredovekou teológiou” naznačuje, že RKC nereflektuje na nové vedecké poznatky. V čitateľovi vyvoláva dojem, že cirkev je stredovekým prežitkom nezlúčiteľným s atomovou dobou. No nie je to pravda. Dokonca RKC participuje aj na výskume v oblasti genetiky a “neembryonálnych kmeňových buniek” . Takže nie je pravdou, že RKC musí zavrhnúť vedu alebo teológiu.

Alebo: “…historka o stvorení sveta je mýtus o jeho vývoji…”, čím degradujete náboženské presvedčenie veriacich ľudí na úroveň konšpirácií.

Kresťania (a nielen oni) sa samozrejme mýliť môžu, no je urážlivé svetonázorový koncept kohokoľvek označovať za súbor historiek.

Tiež nadpis je zavádzajúci. Ten pápežov text nemal za cieľ robiť prednášku o evolúcii, nebol adresovaný vedeckým kruhom, ale veriacim a mal za cieľ povzbudiť veriaci k prijímaniu vedeckých poznatkov. Myslím si, že ak by ste viac zohľadňovali právo veriacich na svoje presvedčenie, volili by ste iný slovník.

Fóbiu netrpím.
:D Ale ten balík s výbušninou ste mi posielať nemuseli :D

Cibrinka
January 15, 2015

Ale inak oproti Charlie Hebdo sú vaše vyjadrenia lahodným a inšpirujúcim čítaním. Úprimne vám za vašu prácu ďakujem. Veriaci by sa nemali báť premýšľať o výhradách voči svojej viere.

Ľubomír
December 19, 2015

pápež je antikrist a celé učenie katolíckej cirky je démonické

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu