Paralelní realita v Poslanecké sněmovně České republiky

Monday, 13 October 2014 | Zošity humanistov č. 102

Petr Tomek

Na počátku října, tedy přesněji 2. 10. letošního roku (2014) se na půdě Poslanecké sněmovny České republiky konala konference EU a křesťanské hodnoty: Je sekularizace hrozbou?, kterou pořádala Evropská akademie pro demokracii ve spolupráci s Wilfried Martens Centre for European Studies pod záštitou místopředsedy PS Jana Bartoška.

Vzhledem k tomu, že o sekularismu měli podle programu řečnit Tomáš Zdechovský, europoslanec (KDU-ČSL), P. Marek O. Vácha, biolog, etik, katolický kněz (LF UK Praha), Ondřej Benešík, předs. Výboru pro evr. záležitosti PS PČR (KDU-ČSL) Marek Benda, poslanec PS PČR (ODS), Vít Novotný, analytik WMCES, tedy výhradně katolíci, neuniklo to pozornosti ani několika členů Ateistů ČR – Míry Tichého, Tomáše Hříbka a mě. Toto tedy bude shrnutí mých poznámek a dojmů.

Přiznávám, že já sám měl s výpravou „na území nepřítele“ trochu problém. V duchu jsem se cvičil v tom, jak bych měl reagovat na některá nesmyslná tvrzení zažitá v důsledku mnohaleté katolické propagandy a při tom zůstat klidný. Všechno bylo ale nakonec úplně jinak.

Hned první příspěvek začal pro mě překvapivě:

Jiří Mihola: Dámy a pánové já jsem tedy dostal tu čest tedy zahájit tady toto setkání, tento seminář nebo konferenci úvodním slovem, tak opravdu jenom krátce bych shrnul pár skutečností na zahájenou a pak… (nesrozumitelné)
Já hned na tu řečnickou otázku, která je v názvu konference položena – Je sekularizace hrozbou? – odpovídám ano, myslím si že je hrozbou a připojuji se také k tomu, co zde zaznělo na úvod, že je také výzvou…

Vyslechli jsme si hodně neuvěřitelných intelektuálních „perel“ jako třeba tvrzení že sekularismus vedl k nacismu, že je potřeba nastolit „přirozený právní řád“ a nakonec vzpomněl Jiří Mihola i varování Jana Pavla II. před ateismem.

Marek Orko Vácha měl projev nabitý jmény a událostmi, jen to všechno vyznívalo dohromady jaksi divně. Svůj projev začal slovy „Pokud mi nebesa dopřejí“ a následně se pokusil na základě záměny reality a mýtu postavit proti sobě Oidipa a Hamleta v domnělém sporu osudovosti a svobodné vůle. Vzápětí přešel k dalšímu iluzornímu sporu podle kterého je křesťanství v opozici proti pověrám a především věštcům. Opět utvrdil přítomné v tom, že katolicismus neměl s nacismem nic společného a zdůraznil, že ateismus je důsledkem lidské pýchy.

Na konci vyprávěl jakousi historku či snad anekdotu o vyvolávání krále démonů, která si mohla být vtipná někdy kolem roku nula a možná měla pro tehdejší lidi pointu. S Váchovým oduševnělým projevem se ale zdálo, že se v ní skrývá jakési hluboké moudro, jež v ní však nebylo.

V projevu Tomáše Zdechovského mě zaujal svou představou toho, že bychom měli islámským zemím konkurovat populační explozí, ale na druhou stranu vnesl na konferenci téma islámu v Evropě. Nicméně jeho představa Evropy je jednoznačně křesťanská včetně toho že Evropské hodnoty považuje za křesťanské, jen se to nesmí říkat, protože křesťané jsou v nemilosti.

Jedno z naprosto základních nepochopení projevil v tom, když vyprávěl , o křivdě způsobené tím, že Sacharovova cena nabyla udělena křesťanům v Iráku. Jistě křesťané v Iráku jsou vražděni a žijí pod neustálým tlakem, ale Evropská unie přece neuděluje ceny za to, že někdo „vytrval ve víře“!

Mé počáteční rozčilení postupně vystřídal údiv. Mnohé „argumenty“ které zde zaznívaly mi byly nesmírně povědomé, protože jsem je znal od křesťanských internetových trollů. (Například představa, že euthanasie je odstřel nedostatečně ekonomicky výkonných jedinců.) Dříve jsem je však považoval za něco extrémního a okrajového.

Zdálo se že vůbec nikdo z řečníků vůbec nechápe co je to vlastně sekularismus. Pokud jsem dobře pochopil, většina a možná všichni přítomní kromě naší tříčlenné delegace měla za to, že sekularismus je prostě to, co je bez Boha. Protože je pro ně Bůh dobro, automaticky z toho vyplývá, že sekularizace je zlo. Proto též považují za samozřejmé, že je třeba bojovat proti konceptu lidských práv a celému neblahému dědictví Francouzské revoluce, které vedlo ke komunismu.

V tu chvíli už mi docházelo, že je v podstatě zbytečné bojovat proti jednotlivým nesmyslným tezím třeba poukazováním na to, že se Hitler opíral o naprosto křesťanské Německo a jediný „světonázor“, který se mu tam podařilo důsledně vyhladit byl ateismus, nebo tím, že se nacházíme na půdě poslanecké sněmovny, která je ze zákona sekulární státní institucí a všichni volení politici jsou sekulárními, nikoli náboženskými zástupci svých voličů.

Ta hromada stereotypů a pověr vytvářela kompaktní a v podstatě neprůstřelnou konspirační teorii, před kterou ustupovala historie i výsledky demografických výzkumů a ekonomické zákonitosti. Už mě nepřekvapovala ani obecně sdílená představa, že všichni důchodci zbohatnou, pokud budou mít hodně dětí, což je v přímém rozporu se skutečností, že v oblastech s největší porodností na ženu je nejnižší životní úroveň. Produktivita práce totiž už dávno nezávisí na počtu lidí (protože už děti nezapřaháme do pluhů), ale spotřeba stále ano a kapacita prostředí není nafukovací.

Přesto mě v jednu chvíli opravdu zamrazilo a to když promluvil Marek Benda, falešný Judr, otec náhubkového zákona a člen Ústavněprávního výboru PS. Jeho projev kombinoval prvky fašismu s katolickým extremismem a v podstatě prohlásil, že bude lepší, když ČR ovládne islám, než „pýcha lidského ducha“. V té chvíli jsem se opravdu neudržel a plácl se dlaní do čela (seděli jsme hodně blízko). Byl to asi můj nejvýraznější projev nesouhlasu s řečníky.

Vyjádřil sympatie krajně pravicovým křesťanským konzervativcům, pronesl pár plamenných vět o vraždění nenarozených dětí, které povede k bídě důchodců, trochu mě vyděsil tvrzením, že je špatné dávat starým lidem důchody, protože pak nejsou potřební a nemají důvod zakládat v mládí rodiny, ale asi nejpravdivějším a zároveň nejděsivějším tvrzením, kterému ostatní řečnici mlčky i hlasitěji přikyvovali, bylo Bendovo připomenutí toho že se za věc křesťanů (myšleny církevní defraudace) premiér Petr Nečas obětoval. Docházelo mi totiž, že je to pravda. Petr Nečas opravdu obětoval svou politickou funkci, svou politickou stranu a nemalý kus republiky své víře.

Možná vám to bude připadat absurdní, ale vlastně mi teprve v Poslanecké sněmovně České republiky došlo, že už nikdy nemohu vědomě volit poslance-katolíka. Teprve tady jsem opravdu pochopil, že ony blouznivé výkřiky v internetových diskusích nepocházejí z chorých mozků, ale ze skupinové hlouposti (groupthing) která se usídlila ve středu katolické společnosti. Exoty v této církvi jsou naopak oni normální katolíci, s nimiž si mohu běžně povídat, ale ti nikdy nebudou nominování na poslaneckou funkci.

Konference měla zajímavou dohru v podobě diskuse, kde vystoupila paní, jež prý kudy chodí tudy evangelizuje a evangelizuje i ve vlaku. Napadlo mě, jestli za něco takového nemohou průvodčí onu paní vysadit. Byla poměrně stará a měla by asi problémy s tím zůstat sama na opuštěném nádraží, nicméně nepochybuji, že by to brala jako protivenství, které jí pomůže víra překonat.

Jedním z dalších diskutujících byl pán navrhující dotazníky po vzoru Arabských Emirátů, které nepustí do země člověka, jenž nevyplní kolonku náboženství, nebo do ní napíše „atheism“. Byl by to prý recept, i pro nás, jak udržet doma pořádek.

Na závěr jsme byli pozváni na sklenku vína, jež jsme neodmítli a promluvili si s dvěma věřícími, aniž bychom v nejmenším změnili jejich pohled na svět.

Prameň: Petr Tomek, Paralelní realita v Poslanecké sněmovně České republiky, Ateisté České republiky, z. s., 10. 10. 2014

tags ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu