Rímsky klub predpovedá koniec rastu populácie

Wednesday, 29 October 2014 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 102

FAZ.net a dpa

Svojou knihou Hranice rastu zmenil Rímsky klub svet. Teraz pridáva: po 40 rokoch uznáva, že aj rast populácie má hranice. Do začiatku 40-tych rokov dosiahne počet obyvateľov sveta 8,1 miliardy a potom sa bude zmenšovať, píše sa v knihe „2052: Globálna predpoveď pre najbližších 40 rokov“ od J?rgena Randersa.

Príčina: Ľudia žijú čoraz viac v mestách a ženy sú vzdelanejšie. Šírením vzdelanosti a antikoncepcie bude sa môcť každý pár rozhodnúť o počte svojich detí. V megamestách znamená každé dieťa o ústa viac na živenie a nie pomoc na poli.

Správa by chcela nadviazať na úspech knihy Hranice rastu, ktorá v roku 1972 tlmila vieru v trvalý hospodársky rast. Spolu s nasledujúcou ropnou krízou zakotvila v obyvateľstve presvedčenie o konečnosti surovín, čo prispelo k vytvoreniu bázy pre ochranu prostredia. Pesimizmus knihy sa zakladal na východisku autorov, že svetová populácia stále rastie a že planéta toľko ľudí neunesie.

No aj táto najnovšia správa varuje pred ťažkými problémami životného prostredia. Do roku 2052 zapríčiní otepľovanie ovzdušia veľa útrap a potom sa bude všetko katastrofálne samo zosilňovať. Svojím trvalým rastom škodí súčasná ekonomika dnešnej klíme a prírodným pokladom. Už dnes nepracuje často so ziskom, keby sa jej zaúčtovala aj skutočná cena deštrukcie životného prostredia.

Produkcia skleníkových plynov bude stúpať až do roku 2030, a tým sa oneskorí o 15 rokov. Ovzdušie sa oteplí o 2 stupne, čo donedávna platilo za ešte práve únosné. Hladina morí stúpne o 0,5 metra.

Bude viac súch, povodní a strašných víchrov. „V roku 2050 budú ľudia s hrôzou hľadieť na ďalšie zmeny prostredia v druhej polovici storočia,“ pokračuje Randers. „Starosť číslo 1 bude zmena klímy. V topiacej sa tundre sa bude uvoľňovať a zem zohrievať skleníkový plyn metán.“

Argentínčan Carlos Joly píše, že v rozvojových krajinách bude síce menej chudoby, ale bude jej viac hlavne v podobe nerovnosti v priemyselných štátoch, čo povedie k nivočeniu životného prostredia; všeobecný úpadok západu bude sa dať vidieť ako „triumf finančného kapitalizmu“. Vo výpočte hrubého domáceho produktu chýbajú totiž položky skutočných hodnôt prostredia ako vodné zdroje, fertilita pôdy a stabilná klíma, skrátka vyrátanie zisku sa musí zmeniť.

Biochemik Chandran Nair z Malajzie kritizuje „temer náboženskú vieru“ západu v slobodné trhy a varuje pred považovaním Ázie za motor pre vlastný ekonomický rast, pred obchodovaním ako dosiaľ. Konzum sa musí znížiť na mieru, ktorá nevykorisťuje planétu.

Mladej generácii sa raz pretrhne niť trpezlivosti a mládež prestane znášať toto preťažovanie planéty starými, píše Rakúšan Karl Wagner. Predpokladá revolúciu okolo roku 2020, a to takú, aká bola v roku 1848 proti feudálnemu spoločenskému systému. Pôjde o obrat od kultúry konzumu k udržateľnému hospodáreniu – v čo však Randers nedúfa.

Prvé Hranice rastu boli publikované v roku 1972 a preberali najmä tému preľudnenia v zmysle názoru, že „ak bude konzum a rast populácie pokračovať ako dosiaľ, dosiahne zem hranice svojich možností v priebehu storočia“. Global 2000 Report upozorňoval na dramatický nárast svetovej populácie a mal odvahu navrhnúť znížiť počet obyvateľov USA (to bolo 224 miliónov) o 100 miliónov (dnes ich je 320 miliónov).

Všetky prognózy vo verejnej diskusii však v priebehu desaťročí nahlodávali pochybnosti, že také zlé to asi nebude, ako ukazovali skúsenosti s Hranicami rastu a posúvanie dáta krachu. Táto dilema ekologickej utópie sa zrkadlila v pravidelných aktualizáciách a Správach Rímskeho klubu.

Nikto nevie, čo by sa bolo stalo, keby sa boli varovania posledných 40 rokov jednoducho pustili do vetra.

Únavná debata o vrcholení ťažby nafty je dobrý príklad. Ak máme na mysli tradičné, jednoduché spôsoby ťažby, to jej vrchol patrí už dávno minulosti. Hraničí so slabomyseľnosťou, ak to niekto popiera a robí, ako keby sa nafta zo zeme valila ako kedysi len na tom základe, že nafta sa s ohromným nákladom a za strašnej deštrukcie prostredia dá vyžmýkať aj zo živičných pieskov. A celkom iste príde aj ozajstný koniec nafty, práve tak ako koniec všetkých nedorastajúcich surovín.

A čo sa týka frakovania, tu je autor anonymného príspevku celkom zelený a vraví: „Preč s tým svinstvom.“

Prameň: FAZ.net a dpa, Der Club of Rome prophezeit ein Ende des Bevölkerungswachstums, Frankfurter Allgemeine Wirtschaft, 7. 5. 2012

Komentár: Načo ten bombastický a v podstate zavádzajúci titulok? Už dávno sa na rok 2050 predpovedá 9 miliárd ľudí a teraz sa špecifikuje na rok 2040 asi 8 miliárd – aký je tu rozdiel, ak prihliadneme k rokom? Obidve čísla a dátumy sú aktuálnou preľudnenosťou a v opisoch dôsledkov sa nič nezoslabilo.

tags , , , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu