Ateisti vyhrali pred federálnym súdom

Tuesday, 4 November 2014 | Zošity humanistov č. 102

Jack Jenkins

Federálny okresný súd v Oregone vyhlásil sekulárny humanizmus za náboženstvo, čo je ďalšia dlaždica na ceste neteistických komunít za uznanie rovnakých zákonných práv, ako majú iné spoločenstvá, napríklad kresťania.

Okresný sudca Ancer Haggerty vyriekol 30. 10. 2014 tento rozsudok v spore Americkej humanistickej asociácie (AHA) verzus Spojené štáty americké, v ktorom bola žalujúcou stranou AHA a federálny väzeň Jason Holden. Holden žiadal, aby bol humanizmus, ktorý AHA definuje ako „etickú a životu blízku filozofiu prostú viery v akékoľvek božstvo a nadprirodzeno“, uznaný za náboženstvo a aby na tom základe jeho väznica umožnila založenie humanistickej študijnej skupiny. Sudca Haggerty rozhodol v prospech žalobcov a citoval existujúce precedentné prípady, podľa ktorých odmietnuť humanistom tie isté práva, ako majú kresťania, by sa priečilo Prvému dodatku americkej ústavy o zákaze zavádzania nejakého náboženstva (slobody slova).

„Súd zisťuje, že sekulárny humanizmus je v zmysle Prvého dodatku náboženstvom.“

Tento rozsudok poukazuje na neobyčajné postavenie humanistickej komunity, ktorá sa roky snaží získať tie isté práva, ako majú tradičné náboženské skupiny, hoci odmieta existenciu Boha, resp. bohov. Kým niektorí humanisti odmietajú zaradenie svojho svetonázoru medzi náboženstvá, iní cítia, že uznanie zákonných práv znamená viac ako nejaká klasifikácia.

Greg Epstein, humanistický kaplán na Harvardovej univerzite a autor knihy Dobrý bez Boha: na čo verí miliarda neveriacich? povedal redaktorovi ThinkProgressu:

„Naozaj mi je jedno, či nazvete humanizmus náboženstvom. Ale ak dáte osobitné práva nejakému náboženstvu, musíte ich dať aj humanizmu. O to nám ide.“

V posledných rokoch sa humanizmus šíri – aspoň organizačne – napríklad zakladaním humanistických kaplánstiev na Harvarde, Americkej, Columbijskej a Rutgersovej univerzite. Ateisti – jeden z viacerých názvov pre Američanov bez náboženskej príslušnosti, kam patria aj humanisti – si vybojovali právo predniesť otvárací príhovor na vládnych stretnutiach. Kelly McCauley, člen Spoločnosti voľnomyšlienkarov severnej Alabamy, predniesol v septembri otvárací príspevok na zasadaní mestskej rady v Huntsville. Nemenoval Boha, ale spomenul cnosti múdrosti, odvahy a umiernenosti.

Hnutie za legálne práva pre humanistov však často naráža na odpor. Napríklad ateisti a humanisti sú neúmerne podreprezentovaní v Kongrese a AHA má za sebou dlhý spor s americkou armádou o legálne zavedenie formálnych humanistických kaplánov pre neveriacich vojakov. V júni t. r. vojnové loďstvo odmietlo žiadosť Jasona Heapa o post vojenského kaplána.

Prameň: Jack Jenkins, Atheists Score Major Win In Federal Court, ThinkProgress, 3. 11. 2014

tags , , , , , , , ,

8 Comments to Ateisti vyhrali pred federálnym súdom

Josef Fraj
November 5, 2014

No to je ovšem zábavné :) Kdy budou mít humanisté první konkláve, aby si zvolili papeže nebo patriarchu? To samozřejmě píši v nadsázce. Nicméně titulek článku je zavádějící, protože spor se týkal humanistů a nikoliv ateistů. Já jsem ateista, ale za humanistu se nepovažuji z řady důvodů.

Lemmy
November 5, 2014

Iste, Jack Jenkins má iný názor ako Josef Fraj.

Rastislav
November 5, 2014

Povedzte mi aspoň jeden dôvod, prečo nie ste humanistom, aby som pochopil, kde pramenia nedorozumenia. Podľa Vás McCauley, ktorý je voľnomyšlienkar, nie je ani ateista, ani humanista, resp. ani sekulárny humanista? Nemyslím si, že by McCauley povedal, že jeho sa spor netýkal a súhlasil s konštatovaním, že titulok článku je zavádzajúci.

Josef Fraj
November 6, 2014

Není podstatné, kdo je McCauly. Podstatné je že humanismus není ateismus. Humanisté mají sice jaké část svého světonázoru ateismus, podobně jako třeba marxisté a komunisté či maoisté a polpotisté, ale to snad neznamená, že tyto pojmy jsou synonyma. To, že nějaká ideologie zahrne mezi své charakteristiky i ateismus neznamená, že ateismus a ta ideologie jsou jedno a to samé.

Co mně vadí na humanismu jsem vám vysvětlil nedávno pod článkem “Ako môžeme vyhrať globálnu vojnu kultúr”.
V definici ateismu nenajdete nic o sociálních inženýrech (vyvinutých v think tankoch, jak jste mě poučil vy osobně), kteří rozhodují o tom, co je dobré pro všechny ostatní.

Mimochodem, když už jste zmínil, že v Bratislavě je 8 think tanků, tak bych měl takovou praktickou otázku, totiž, který z nich bude vybrán aby “vyvíjel světové vůdce”. Oni od sebe totiž dost názorově liší. Taková Nadácia F. A. Hayeka nebo Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika budou mít na to, jak má vypadat vůdce velmi odlišný názor například od Inštitútu pre verejné otázky nebo Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť.

TvojOponent
November 7, 2014

areizmus je ontologický postoj a sekulárny humanizmus je hnutie alebo svetonázor. Podobne treba rozlišovať medzi teizmom a kresťanstvom. Pán Fraj má pravdu. Pán Rastislav, nezavádzajte zmätok do terminológie! :)

Rastislav
November 7, 2014

Nevítaný,
Noli tangere circulos meos

TvojOponent
November 23, 2014

Navyše kradnete myšlienky… dedko Archimedes bojujúci proti antickej rímmskej kultúre by Vás veru vyťahal za uši :D
Skúsme inak. Bol Stalin sekulárny humanista?

TvojOponent
November 23, 2014

Ano, mám problém s klávesou “m”.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu