„LGBT pritvrdila“

Friday, 16 January 2015 | Zošity humanistov č. 103

Rastislav Škoda

AZN, nezisková organizácia s iniciatívami na ochranu voľnej nedele a tradičnej rodiny, uverejnila na svojej stránke dňa 12. januára 2015 esej Antona Čulena pod názvom „LGBT pritvrdila: Chceme polygamiu a incest! Neúčasťou v referende takému vývoju dávame zelenú“. Mám k nej svoje pripomienky.

V prvom rade protestujem proti emocionálnemu až útočnému spôsobu Vašej reči. Nechceme všeobecnú polygamiu ani incest, ako ani pápež František nechce všeobecnú homosexualitu, ale myslíme si, rovnako ako on, že je načase zmierniť tradičný názor na určité javy moderného spoločenského života. Čo je na tom barbarské a patrí na hnojisko akejsi luzy? Ako sa môžete takto vyjadrovať v čase, keď aj sám pápež uznáva potrebu nového prístupu v zaobchádzaní s okrajovými menšinami a ich všeobecnými ľudskými právami? Kultúra smrti, barbarstvo, krvismilstvo – čo sú to za výrazy? Kto ste, aby ste… boli pápežskejší ako pápež?

Vytýkate mi, že pripisujem význam zriedkavosti výskytu incestu v dnešnej spoločnosti. Robí to Nemecká etická rada vo svojom odporúčaní liberalizácie § 173 (desať prípadov incestu ročne), robí to švajčiarska vláda pri rovnakej úvahe o tomto probléme (tri-štyri prípady ročne); pre Vás sú tieto inštitúcie luza? Sú aj vážnejšie sexuálne problémy na riešenie.

Vytýkate mi „barbarský“ argument, že láske dvoch ľudí nemôžu byť kladené žiadne zákonné prekážky, a to ani vtedy, keby dieťa z tohto vzťahu malo mať genetické choroby.

Existuje pri inceste zvýšené riziko pre genetické ochorenia? Isteže, ale len pre také, ktoré sú zapríčinené jedným dominantným génom. Rodičia môžu byť klinicky zdraví, ale pri inceste majú obidvaja vlohu pre určitú chorobu, takže ich dieťa bude mať výrazne zvýšené riziko ochorenia. Monogenetické ochorenia postihujú asi 1 % novorodencov, ale z tisícov týchto chorôb prichádza do úvahy len hŕstka, napr. mukoviscidóza a fenylketonúria. Principiálne by sa dali na tieto choroby robiť pred ochorením testy, ale to sa pre ich zriedkavosť samozrejme nerobí prv, než sú tu klinické príznaky. Zvýšené riziko pre choroby vyvolané celým zväzkom génov sa pri inceste nezistilo (Markus Nöthen).

Keby sa malo brať do úvahy poškodenie detí pri incestnom vzťahu a tento zakázať, muselo by sa plodenie zakázať aj ženám nad 40 rokov a telesne a mentálne postihnutým.

Eugenický argument nemôže hrať žiadnu rolu, pretože je tu prenatálna diagnostika a hlavne reproduktívne sebaurčenie. Za narodenie možno postihnutého dieťaťa sú zodpovední rodičia, štát ho už dnes nemôže zakázať. To národnosocialistický štát v roku 1933 zákonom bránil vzniku geneticky neželaného (vraj menejcenného) potomstva a ľudí s genetickými odchýlkami zbavil občianskych práv a hromadne vraždil.

Dávate nám nelogickú otázku, či považujeme za správne, aby sa zákaz incestu vzťahoval aj na geneticky príbuzných homosexuálov. Či ja chcem niekomu zakázať incest? Len odradzujem od neho. Niektorí vravia, že je to trestný čin bez obete, tak prečo ho trestať?

Za osobitne nebezpečne závažný považujem váš zrejme negatívny postoj k sexuálnym vzťahom a manželstvu telesne alebo mentálne postihnutých. To nemôžete vravieť nahlas – zabudli ste na koncentračné tábory, ale aj na maturantov s Downovým syndrómom, vrodene slepých a hluchonemých či konterganové deti?

Predstavou manželstva medzi homosexuálnym otcom aj synom sa Vaše fantazírovanie prenieslo do výšin markíza de Sade, ktoré sú väčšine z nás nechutné.

tags , , ,

11 Comments to „LGBT pritvrdila“

Cibrinka
January 16, 2015

Myslím si, pán autor, že dĺžite pánovi Čulenovi verejné ospravedlnenie. Podľa mojich informácií pán Čulen prevzal článok so súhlasom autora. V závere textu je uvedený aj zdroj. Ako sú na tom sekulárni humanisti s morálkou? Majú vo svojich kodexom nainštalovaná software na ospravedlnenie?

Cibrinka
January 16, 2015

1/Citujem:
Nechceme všeobecnú polygamiu ani incest, ako ani pápež František nechce všeobecnú homosexualitu
Čo to je všeobecná polygamia a všeobecná hoosexualita?

2 Citujem:
Kultúra smrti, barbarstvo, krvismilstvo – čo sú to za výrazy? Kto ste, aby ste… boli pápežskejší ako pápež?
Výraz kultúra smrti pochádza od JPII. Krvismilstvo je výraz pre incest a je bežne používaným výrazom, okrem iného používaným aj v KKC schválenom pápežom.

3/Citujem: “To národnosocialistický štát v roku 1933 zákonom bránil vzniku geneticky neželaného (vraj menejcenného) potomstva a ľudí s genetickými odchýlkami zbavil občianskych práv a hromadne vraždil.”
Zaiste, treba si však pripomenúť, že to vraždenie i nadšený aplauz prichádzal aj od vedeckých elít a nútené sterilizácie sa konali aj vo vyspelých deokraciách tej doby a vyspelých mocnostiach, vrátane USA alebo Británie či Japonska. Viete kto protestoval? Rovnako ako dnes - RKC. Počet obetí praktického darwinizmu len v tomto jednom programe sa vyšplhal až na 70 tisíc dospelých a 5000 detí, na ktorých bola vykonaná euranázia na žiadosť rodičov a každý prípad bol preverený.Celý program bol zastavený až v roku 1942 po protestoch obyvateľstva a najmä na nátlak Cirkvi. Predpokladá sa, že program však pokračoval ďalej tajne a celkový počet obetí dosiahol číslo 275 000 (toto číslo je zo spisov Norimberských procesov).

4/Citujem: “Niektorí vravia, že je to trestný čin bez obete, tak prečo ho trestať?”
Obeťou je dieťaťko, utrpenie dieťaťa,ktoré môže byť takto splodené. Argumentácia prenatálnou diagnostikou je fakticky riešenie zavraždením vyvíjajúceho sa dieťaťka, kde sa hranica na zavraždenie posúva výrazne ďalej ako dnes zákonných 12 mesiacov. Láska nemôže byť zbavená zodpovednosti.
Sekulárna humanistka a lekárka Francisca Minerva volá po uzákonení práva zabiť svoje vlastné dieťa aj po narodení.(!) Podľa nej je novorodenec na úrovni zvieraťa,lebo nemá sny a túžby a preto zabitie aj zdravého dieťaťa je vlastne len “potratom” po narodení. Pokiaľ neveríte v Boha, tak analogicky je zabitie dieťaťa po narodení tým istým, čím je zabitie králika alebo sliepky pre nedeľný obed. Iný liberál a sekulárny humanista tvrdí, že zabitie siamskych dvojičiek bez snahy o ich oddelenie je spravodlivé voči zdravým deťom, lebo na tie zravé sa neminie toľko peňazí.

Sekulárny humanizmus naberá obrátky, kde je potrebné, aby ste, vy, mienkotvorní ateisti zabrzdili vývoj. Holokaust je mementom dôsledkov ateizmu.

5/Citujem:
“Za osobitne nebezpečne závažný považujem váš zrejme negatívny postoj k sexuálnym vzťahom a manželstvu telesne alebo mentálne postihnutých. To nemôžete vravieť nahlas – zabudli ste na koncentračné tábory, ale aj na maturantov s Downovým syndrómom, vrodene slepých a hluchonemých či konterganové deti?”
V texte nie je ani náznak po súhlase k vytváraniu prekážok pre ľudí s telesným postihnutím.

6/ Citujem: “Predstavou manželstva medzi homosexuálnym otcom aj synom sa Vaše fantazírovanie prenieslo do výšin markíza de Sade, ktoré sú väčšine z nás nechutné”
Najviac sexuálnych zneužití detí aj sexuálneho násilia sa žiaľ udeje v rodinách. Odtabuizovanie incestu a zrušenie zákona o jeho trestnosti podnietite potenciálnych páchateľov k sexuálnemu vydieranie príbuzných a detí a výchovu detí tak, že deti nebudú považovať sex so svojimi príbuznými za zakázaný a nedôstojný. Tváriť sa, že homosexuáli sa nedopúšťajú sexuálnych zločinov je ako dôfať, že môžete v jednom výbehu chovať tigre spolu s ovečkami. Reč nie je o fantazírovaní, ale reč je o rizikách vyplývajúcich z liberalizácie sexuálnych zvyklostí.

rastislav
January 17, 2015

K Cibrinkovi zo 16.1.2015
Samozrejme, prosím o prepáčenie v prvom rade pána Ľuda, že som jeho článok pripísal inému autorovi. Potom pánu Čulenovi, že som mu pripísal autorstvo, keď robil len posla a šíriteľa. Uisťujem obidvoch, aj čitateľov, že v tom nebol zlý úmysel. Pritom sa nepýtam, ako je na tom s morálkou pán Cibrinka – viem to a vedia to aj čitatelia.
K Cibrinkovým argumentom mám tieto pripomienky:
Ad 1 – Všeobecná polygamia je spôsob života pripisovaný mormónom (15 miliónov vo svete, z toho 6 miliónov v USA), hoci ju praktizuje len polovica z 0,3 % fundamentalistických mormónov.
Ad 2 – máte pravdu, proti gustu žiaden dišputát.
Ad 3 – Tu sa naše názory diametrálne rozchádzajú. Odporúčam prečítať si portál “Der Theologe“, Vyd. Dieter Potzel, „Die Ermordung der Behinderten im Dritten Reich und die Unterstützung dieser Euthanasie durch die Kirche (Vraždenie postihnutých v Tretej ríši a podpora tejto eutanázie cirkvou , Wertheim 1999, cit. podľa http://www.theologe.de/euthanasie.htm, znenie zo 14.4.2013.
Ad 4 – Nuž, ak prenatálnu diagnostiku, jeden z veľkých výdobytkov modernej lekárskej vedy, nazývate programom na zabíjanie „dieťatiek“ a staviate ho do blízkosti holokaustu, niet Vám pomoci, resp. nemáme si čo povedať. Ostáva nám len čakať na jesennú synodu a jej záver o ľudskej sexualite či plánovanom rodičovstve.
Ad 5 – Odmietate incest pre jeho dôsledok, možné postihnutie potomka, ale nemáte námietky proti neincestnému spojeniu ľudí s telesným postihnutím, kde je rovnaká pravdepodobnosť postihnutia potomka. Tak prečo vlastne zakazujete incest – to som sa mal spýtať hneď na začiatku!
Mám podozrenie, že odmietate incest preto, lebo to zakazuje RKC, Vaša vrchnosť. Že nekradnete atď. preto, lebo je to v desatore. Nie preto, že to vyžaduje slušnosť a morálny cit, ktorý sa vyvinul v celom ľudstve, ba už u primátov, bez ohľadu na Vášho (katolíckeho) Boha. V tom je praktický rozdiel medzi Vami, teistami a nami, ateistami.
Ad 6 – Ak sa Vám malo uľaviť po vyslovení mantry, že homosexuál je sexuálny zločinec – bodaj by Vám zaskočilo!

Cibrinka
January 17, 2015

Ďakujem za reakciu, pán Škoda. Odpoveď si premyslím.
K bodu 6 : Nepovažujem homosexuálov za zločincov pre ich odlišnú sexuálnu preferenciu. Mám ich rád, rovnako ako pán Kuffa, nemám problém s nimi obchodovať, spolupracovať alebo sa stretať. Sem tam mi zaskočí,to je pravda. Keďže nie som poverčivý, neverím, že by to bolo naplnenie vášho dobroprajného želania.
Inak…píšete “bodaj”? Bodaj! = pán boh daj! Zvláštne sa to číta od Vás :)

Cibrinka
January 17, 2015

K bodu 3:
Pozrel som si tú stránku.Nejde o stránku RKC podliehajúcej pápežovi. Údaje v nej uvedené,ktoré predkladáte ako protiargument - Vraždenie postihnutých v Tretej ríši a podpora tejto eutanázie cirkvou - sanevzťahujú na RKC, ale na nemeckú nacistickú kolaborujúcu “cirkev” lutheránskeho vyznania.(úvodzovky pred a za slovom cirkev sú úmyselné)

Podobne by ste mohli argumentovať aj v prípade uznávania a požehnávania homosexuálnych párov na Pride 2013. Požehnávanie homopárov cirkvou bolo dokonca zaradené aj do oficiáneho programu Dúhového pochodou 2013. Akurát nešlo o cirkev RKC, ale CEK. Čo je heretická cirkev esénsko-kresťanská.

Ano, takéto veci sa mimo RKC dejú. No za činy odpadlíkov nemôže niesť zodpovednosť Vatikán.

Lenka
January 17, 2015

Cibrinka, pán M. Kuffa nazval “sekundárnych” homosexuálov masovými vrahmi.

Cibrinka
January 18, 2015

On použil prirovnanie na závažnosť konania ľudí, ktorí zneužívajú ideológiu homosexualizmu na vlastné obohatenie a ako rebrík ku kariére.

Kuffa tiež povedal, že má tých homosexuálov rád a čudujte sa svete, že im pomáha. Dokonca aj tým homosexuálom, ktorí sa vrátili z výkonu trestu, sú na ulici a LGBT aktivisti nad nimi ohŕňajú nos.

Kto má teda rád homosexuálov? Ten, kto si na ich zranení založil živobytie alebo ten, kto ich prijíma ako bratov?

Lenka
January 18, 2015

On má rád iba ˮprimárnychˮ homosexuálov – nepraktizujúcich. Resp. tých, ktorí veria, že homosex. správanie je nesprávne, vnútornou povahou nezriadené, hriešne. On má v skutočnosti rád ideológiu KC – koná na základe princípu, ktorý opísal pán Rastislav v ad. 5.

Cibrinka
January 18, 2015

Vysvetľujte, Lenka.

Rudolf Dovičín
February 25, 2015

Ani ten, kto sa vraj obohacuje(?), nie je masový vrah.

Rudolf Dovičín
February 25, 2015

Inak, Ľudo z blogu Pravda.sk je tunajší Cibrinka…

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu