„Slovo na nedeľu“: Ateizmus vedie k masovým vraždám

Thursday, 15 January 2015 | Zošity humanistov č. 103

Arik Platzek

Začiatkom novembra 2014 šokoval svojich poslucháčov katolícky kňaz z Essenu Gereon Alter v televíznej kázni „Slovo na nedeľu“ bizarným prirovnaním, že bez vzťahu k Bohu viedli ateistické myšlienky Hitlera, Pol Pota a Stalina k masovým vraždám.

Pokiaľ išlo o slovné vykoľajnenia oficiálnych reprezentantov, dali nemecké cirkvi od určitého času pokoj. Dokonca aj obávané trio Mixa, Meisner a Müller zmĺklo, keď sa od jari 2010 hromadili stále nové desivé správy o škandáloch vo vlastnej cirkvi.

Minulú sobotu sa však vrátila na mediálnu tribúnu klerikálna nadutosť v podobe katolíckeho kňaza Gereona Altera. Tento 47-ročný vedúci jednej veľkej fary v essenskom biskupstve odsúdil vo svojej televíznej kázni zmenu ústavy, ktorú minulý mesiac schválil veľkou väčšinou snem krajiny Šlesvicko-Holštajnska.

Povedal: „Kielsky krajinský snem si dal nedávno Ústavu, ktorá sa nedovoláva Boha. Podľa názoru väčšiny poslancov nie je v nej poukaz na niečo vyššie potrebný. Stačí vraj, ak každý preberie zodpovednosť sám za seba. Považujem to za povážlivé. Pretože či nás neučí vlastná skúsenosť, že na seba berieme viac, ako unesieme, keď zo seba robíme mieru všetkých vecí? Neukázala história, že to nakoniec môže mať strašidelné dôsledky? Hitler, Stalin, Idi Amin, Pol Pot… všetci sa domýšľali, že len sebe sú zodpovední.“

Milióny mŕtvych a nepredstaviteľné ľudské utrpenie má byť podľa Gereona Altera dôsledok odluky štátu od cirkvi, ako aj morálky a hodnôt, ktoré sa zriekajú viery v Bohov a miesto toho stavajú na princípoch ako sebaurčenie a vlastná zodpovednosť.

Na takéto vývody reprezentanta cirkvi reagovali pohoršene viacerí pozorovatelia. „Také názory stavajú predsa bezpodmienečné uznanie ľudskej dôstojnosti do závislosti od viery v Boha. Tým automaticky odpierajú ateistom svetonázor, podľa ktorého je dôstojnosť človeka prvá a nedotknuteľná hodnota. Čo tí tu robia, nie je nič iné ako štvanie ľudu,“ komentoval to jeden divák. Druhý sa pýtal: „A komu boli zodpovední všetci tí kresťania, čo sa vybrali na križiacke výpravy, pálili čarodejnice a kacírov, žehnali zbrane?“

Predmetná cirkevná televízna relácia je aj tak mnohým nereligióznym ľuďom tŕňom v oku a od uspokojivých diváckych kvót je ďaleko; priemerne si ju pozrie každú sobotu už len 1,5 milióna divákov. No slabý záujem nemôže vykoľajenie relativizovať – keďže finančnú bázu zabezpečujú poplatníci, patriaci do rastúcej skupiny bezkonfesijných.

Stavať svetonázorové presvedčenia ateistických, agnostických, sekulárnych alebo čo aj len laicistických poplatníkov rétoricky do jedného radu s totalitárnymi masovými vrahmi svedčí síce o pozoruhodnej bezočivosti, nebezpečnej historickej zábudlivosti a slepote voči skutočnosti, ale proti tejto nenávistnej kázni prednesenej v miernom tóne sa nedá nič robiť. Právo na prejav mienky chráni aj takéto vyjadrenia.

Koordinátorom relácií „Slovo na nedeľu“ je Dielo evanjelickej publicistiky, dcérska firma Nemeckej evanjelickej cirkvi. Za obsah zodpovedajú cirkvi, resp. ich poverenci.

Trestné oznámenie na politika strany CSU (Kresťansko-sociálna únia) Norberta Geisa za podobné vyjadrenia v roku 2012 ostalo bez dôsledkov. Tvrdil, že „bezbožníkov“ minulého storočia treba považovať za „páchateľov“ zločinov proti ľudskosti. Geis medzitým z vekových dôvodov opustil parlament a svoje výpovede korigoval.

Alterova kázeň mala ostatne titul „Čo je ti sväté?“ Za seba dal najavo, že mu to nie je mierové spolunažívanie s bezkonfesijnými spoluobčanmi a že ani pred demokratickým rozhodnutím poslancov kielskeho parlamentu nemá veľký rešpekt.

Rozhodnutie proti menovaniu Boha v predhovore obnovenej krajinskej Ústavy Šlesvicko-Holštajnska sa teda už teraz ukazuje múdrym v zmysle mierového spolunažívania jeho občanov – no je v zreteľnom protiklade so situáciou v iných nemeckých krajinách, kde sa zástupcovia cirkví ako Alter ešte stále pri podobných tvrdeniach môžu odvolať na text ústavy.

Prameň: Arik Platzek, „Wort zum Sonntag“ – Sprecher: Atheistische Ideen führen zu Massenmord, 3. 11. 2014

Poznámka: Na tejto správe je zaujímavé nielen to, že proti ohováraniu ateizmu sa občas ozve hlas, ale aj to, že sa dozvedáme o zmene Ústavy v Šlesvicku-Holštajnsku, jednej z nemeckých krajín. Stará ústava mala tú istú chybu, ako má naša: spomínal sa v nej Boh a pri zmene z nej vypadol. U nás si na to ešte dlho počkáme.

r. š.

tags , , ,

7 Comments to „Slovo na nedeľu“: Ateizmus vedie k masovým vraždám

Cibrinka
January 16, 2015

V našej Ústave sa spomína Boh? Kde?

Cibrinka
January 16, 2015

Citujem: “A komu boli zodpovední všetci tí kresťania, čo sa vybrali na križiacke výpravy, pálili čarodejnice a kacírov, žehnali zbrane?“”

Lukáš Krivošík v jednom svojom komentári napísal, že ateisti vždy, keď príde na tému kresťanstvo, tak v jednej vete zo seba vychrstnú inkvizíciu, pedofíliu, križiakov či Hitlera … a tým ich argumentácia skončila.

Križiacke výpravy zabránili islamizácii Európy, zachránili západnú kresťanskú civilizáciu. Inkvizícia zaviedla v Európe poriadok a disciplínu a zachránila miliony ľudských životov pred davovým násilím alebo lynčovaním. Všetci tí, ktorých obviňujete za zločiny od stvorenia sveta až po dnešok, boli aj vaši predkovia, páni atiesti, a zo zodpovednosti sa nevyzujete tým, že krucifix šmaríte do koša a navlečiete na seba dúhové trenírky.

Sú ateisti, ktorí sú morálni. Keď sa ateista začne správať ako darebák, nepomôže konštatovanie, že sa nespráva ako ateista. V prípade kresťana je však jasné, čo máme na mysli, ak správanie kresťana je darebácke a povieme, že sa nespráva ako kresťan. Prípadne že sa správa ako neznaboh.

Ateizmus vedie k zlu, nešťastiu a smrti - výstižne vyhlásil pápež František pri príležitosti vylodenia spojencov v Normandii.
Poznám veľa ateistov a sú to čestní a statoční ľudia a medzi kamarátmi mám aj človeka, ktorý vyvraždil celú svoju rodinu vrátane tehotnej manželky a syna. Je to tiež ateista a je to čestný človek a spravodlivý muž. Jeho vina je už zabudnutá a zmazaná.

rastislav
January 17, 2015

Pre mňa ako aj pre mnohých je veta “v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva” vysloveným odvolaním sa na kresťanského Boha. Položte tú otázku svojmu biskupovi.
Nepovedzte teraz, prosím, že Preambula nie je ešte text Ústavy.
Čo chcete dosiahnuť obťažovaním detskými otázkami?

humanista
January 25, 2015

Cibrinka, náboženská viera, náboženské presvedčenie odrážajúce akékoľvek náboženské učenie, vedie človeveka cielene k neracionálnemu postoja k životu a svetu aj tým, že akýsi Boh by mal zasahovať do jeho života a darovať mu večný život v nebi, či pekle. Morálne, či nemorálne správanie sa človeka je pramálo závislé na jeho náboženskej orietácii, je geneticky a výchovou dané.

Cibrinka
January 30, 2015

Ak je morálka daná geneticky, nie je dôvod na existenciu zákonov, súdov a väzníc. Nie je dôvod na exietnciu škôl a výchovných pracovníkov, etika je potom blud a filozofia nezmysel.
Naozaj sa neopravíte, vážený sekulárny humanista?

Ak tvrdíte, že náboženské presvedčenie ovplyvňuje konanie človeka, potom si v nasledujúcej vete šliapete po jazyku, ak tvrdíte, že správanie je dané genetikou. Buď je totiž niečo dané genetikou a výchova s tým nič neurobí alebo nie je a potom výchova formuje správanie človeka. A výchova je ajnáboženské presvedčenie -lebo predsa formuje charakter človeka.

Laci
April 10, 2015

Ak v knihe Genezis sa píše, že človek tým, že odjedol zo stromu poznania dobra a zla získal schopnosť poznania dobra a zla, prečo teda neuznáte, že naša morálka (ľudská) je správna?
Hovoríte, že ľudská morálka nie je dokonalá a nemáme ani ako vedieť, čo je dobré a čo zlé a to môžeme vedieť jedine od Boha. Ale predsa vo vašej svätej knihe je jasne napísané, že odjedením zo stromu poznania sme získali schopnosť poznania dobra a zla.
Prečo to teda neuznáte???

[...] Ďalej si Parada dal prácu a zisťoval, akého vierovyznania je zosnulý umelec. Ako sekulárneho humanistu by ho nemala takáto príslušnosť k náboženskej obci vôbec čo zaujímať. Sekularizmus je zásada neprihliadania na náboženské vyznanie. To Parada po toľkých desaťročiach propagácie sekularizmu ešte stále nevie? Ja nikde netvrdím, že Chester Charles Bennington  je alebo nie je kresťan, mohamedán alebo ateista. Napísal som, že správanie protirečiace, rozporujúce, s kresťanskými a súčasne osvedčenými ideálmi morálneho konania, ktorými sa popiera existencia boha, vedie k smrti a nešťastiu. [...]

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu