Budúcnosť svetových náboženstiev – rastové projekcie na roky 2010 – 2050

Saturday, 4 April 2015 | Zošity humanistov č. 104

Pew Research Center

Prečo vo svete moslimov najrýchlejšie pribúda a nábožensky neviazaných ubúda?

Náboženský profil sveta sa rýchlo mení; ženú ho rozličné miery plodnosti a veľkosť populácií mladých ľudí, ako aj zmeny viery jednotlivcov. O štyri desaťročia ostanú kresťania najpočetnejším náboženstvom, ale islam bude rásť až do roku 2050 rýchlejšie ako všetky iné náboženstvá…

– Celkový počet moslimov sa skoro vyrovná počtu kresťanov.

– Ateistov, agnostikov a iných ľudí, ktorí sa neviažu na nijaké náboženstvo, síce pribudne v takých štátoch, ako sú USA a Francúzsko, ale budú tvoriť klesajúcu časť svetovej populácie.

Globálne bude budhistov toľko ako v roku 2010, ale hindov a židov ubudne.

– V Európe budú moslimovia tvoriť 10 % populácie.

– V Indii budú mať väčšinu hindovia, ale bude tam aj najpočetnejšia moslimská časť obyvateľstva; v počte moslimov predbehne India Indonéziu.

– Počet kresťanov v Spojených štátoch poklesne z viac ako tri štvrtiny v roku 2010 na dve tretiny v roku 2050. Judaizmus prestane byť najväčším nekresťanským náboženstvom, tým sa stane islam.

– Štyria z 10 kresťanov na svete budú žiť v podsaharskej Afrike.

Toto sú najhlavnejšie trendy posledných demografických projekcií na základe prieskumov Výskumného centra Pew (pew je po anglicky kostolná lavica). Pri tom sa brala do úvahy dnešná veľkosť a zemepisné rozšírenie hlavných svetových náboženstiev, vekové rozdiely, miery pôrodnosti a úmrtnosti, medzinárodné migrácie a rozsah konverzií.

V roku 2010 bolo kresťanstvo ďaleko najrozšírenejším svetovým náboženstvom s 2,2 miliardy veriacich, čo bola temer tretina obyvateľstva sveta (31 % zo vtedy 6,9 miliardy). Druhým bol islam s 1,6 miliardy (23 %) veriacich.

Islam rastie najrýchlejšie

Ak budú súčasné trendy pokračovať, v polovici 21. storočia počet moslimov temer dostihne počet kresťanov. Očakáva sa, že medzi rokmi 2010 a 2050 narastie svetová populácia na 9,3 miliardy, čo je prírastok 35 %. Počet moslimov, ktorí sú t. č. pomerne mladá populácia s vysokou mierou pôrodnosti, sa zvýši o 73 %. Počíta sa aj so zvýšením počtu kresťanov, ale bude pomalšie ako u moslimov.

Podľa projekcie Pewského ústavu by teda bola v roku 2050 takmer parita medzi moslimami (2,8 miliardy = 30 %) a kresťanmi (2,9 miliárd = 31 %), čo by bolo prvý raz v histórii ľudstva.

S výnimkou budhistov počítajú všetky veľké náboženské skupiny s aspoň minimálnym rastom absolútnych počtov svojich príslušníkov. Počet budhistov je stabilný pre nízku mieru pôrodnosti a starnúce populácie v štátoch ako Čína, Thajsko a Japonsko.

Predpokladá sa, že populácia hindov narastie o 34 %, z temer 1 miliardy na 1,4 miliardy; to zodpovedá svetovému priemeru. O židoch, najmenšej náboženskej skupine, pre ktorú sa robia predpovede, sa predpokladá, že sa ich počet zvýši o 16 %, to je zo 14 na 16 miliónov.

Veľkosť a predpokladaný rast stredných náboženských skupín

O prívržencoch rozličných ľudových náboženstiev – vrátane tradičných afrických, čínskych, natívnych amerických a austrálskych aborigénskych – sa predpokladá, že sa ich počet zvýši o 11 %, teda z dnešných 405 miliónov na 450 miliónov.

O všetkých ostatných náboženstvách (bahaisti, džainisti, sikhovia, taoisti a početné ešte menšie náboženstvá) sa predpokladá, že narastú o 6 %, resp. z dnešných 58 miliónov na asi 61 miliónov.

Hoci v absolútnych číslach budú rásť, tieto „ostatné“ malé ľudové náboženstvá a aj judaizmus neudržia krok s globálnym rastom populácie. Každé z nich bude robiť v roku 2050 menšie percento svetovej populácie ako v roku 2010.

Predpokladané zmeny v nábožensky neviazanej populácii v rokoch 2010 – 2050

Podobne sa očakáva aj scvrknutie nábožensky neviazanej populácie ako percento svetovej populácie, hoci dôjde k zvýšeniu absolútnych čísel. V roku 2010 svedčili prieskumy verejnej mienky a cenzus, že na svete bolo 1,1 miliardy ateistov, agnostikov a ľudí, ktorí sa neidentifikovali s nijakým náboženstvom. Predpokladá sa, že táto populácia vzrastie v roku 2050 na viac ako 1,2 miliardy, ale percentuálne to bude len 13 % miesto 16 %.

V tom čase však bude rásť počet nábožensky neviazaných ľudí v Európe a Severnej Amerike. V Spojených štátoch vzrastie ich v roku 2010 odhadovaný počet 16 % celkovej populácie (vrátane detí) na 26 % v roku 2050.

Ako ukazuje príklad nábožensky neviazaných ľudí, v najbližších desaťročiach sa zaznamenajú výrazné zemepisné rozdiely v raste náboženských skupín. Budúci rast bude závisieť od dnešnej zemepisnej koncentrácie. Náboženstvá s početnými veriacimi v rozvíjajúcich sa krajinách, kde je vysoká pôrodnosť a detská úmrtnosť už dávnejšie poklesla, budú pravdepodobne rýchlo rásť. Väčšina svetového rastu islamu a kresťanstva sa očakáva v podsaharskej Afrike. Nábožensky neviazaní ľudia sú v súčasnosti koncentrovaní v oblastiach s nízkou plodnosťou a starnúcou populáciou, ako je Európa, Severná Amerika, Čína a Japonsko.

Celková miera plodnosti jednotlivých náboženstiev v rokoch 2010 – 2050

Najvyššiu TFR – 3,1 na ženu – majú moslimovia, všetky ostatné náboženské skupiny majú úroveň plodnosti nestačiacu na udržanie populácie: ľudové náboženstvá 1,8, nábožensky neviazaní 1,7 a budhisti 1,6.

V roku 2050 bude mať Nigéria tretí najvyšší počet kresťanov – po Spojených štátoch a Brazílii.

Vo Francúzsku, Holandsku a na Novom Zélande budú z pohľadu náboženstiev najväčšou skupinou nábožensky neviazaní ľudia.

V roku 2050 bude v 51 štátoch sveta viac ako 50 % obyvateľov moslimského náboženstva (pribudne Macedónsko a Nigéria).

Prameň: Pew Research Center, The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050, 2. 4. 2015.

tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

20 Comments to Budúcnosť svetových náboženstiev – rastové projekcie na roky 2010 – 2050

humanista
April 7, 2015

Uvažoval som nad tým, prečo chcú byť ľudia nábožensky veriacimi. Je to hlavne tým, že nesúhlasia so svojím definitívnym zánikom svojho vedomia (duše) smrťou. V podstate ide o odmietnutíe skutočnosti a jej náhradu za ilúziu. Je príjemnejšie prijať ilúziu ako realitu.

Lemmy
April 7, 2015

Nevieme, aká je realita vlastnej (osobnej) smrti, pretože keď žijeme, tak sme ešte „nespoznali“ smrť. Smrť je koniec života, takže osobne sa nevieme, ani nemôžeme presvedčiť o vlastnej smrti. Len pozorovaním iných ľudí, živočíchov, rastlín, usudzujeme, čo sa deje pri zániku života, pri smrti.

humanista
April 18, 2015

Myslím, že vieme čo sa deje s naším vedomím pri zániku života, pretože nositeľom nášho vedomia je mozog a ten pri smrti podlieha takej deštrukcii ktorá je nezvratná a teda aj vedomie definitívne zaniká.

Cibrinka
April 20, 2015

Humanista… to Vaše “definitívne” nie je až tak definitívne. Ak sa na to pozriete ako ateista, tak vašu osobnosť robí pamäť. Potom nainštalovaním Vašej pamäte do akéhokoľvek iného tvora sa stávate tým istým “človekom”. Dokonca Vaša nesmrteľnosť je reálna napríklad v počítači. Ak sa tam zazálohujú Vaše spomienky a poskytne sa patričný harware a software na ich spracovanie.
Raz v budúcnosti sa možno budeme stretať s polemikou tých istých osôb - ak sa pamäť jedného človeka nainštaluje so rôznych povedzme mozgov.
Sci-fi? Zatiaľ…

rastislav
April 20, 2015

Pán Cibrinka, nežartujte a nepretvarujte sa. Pochybujem, že veríte na reinkarnáciu. Ja takého nepoznám a o bližšom ako v Indii som nepočul.

Cibrinka
May 3, 2015

Pán Rastislav. Máte pravdu v tom, že nie som zástanca reinkarnácie. No nepretvarujem sa, ak sa snažím pochopiť aj ľudí s iným svetonázorom. Napríklad Aktuality i Daily Telegraf o nesmrteľnosti napísali:
“Popredný fyzik (Hawking) uviedol, že „mozog človeka je ako program v mysli, ktorý funguje ako počítač“. Zároveň doplnil, že je „teoreticky možné kopírovať mozog do počítača a tak udržať formu života aj po smrti,“ píše britský denník Daily Telegraph.”

Zaoberanie sa reinkarnáciou a prijatie takého konceptu predpokladá existenciu duše. Ak duša neexistuje, sme len matéria, súbor biologických, chemických či fyzikálnych javov. Ak neexistuje duša, potom je človek ako hmota znovuskonštruovateľný, vrátane vedomia a sebauvedomenia.

rastislav
May 7, 2015

Pán Cibrinka, vidí sa mi, že nerozlišujete medzi nesmrteľnosťou Shakespearovho literárneho diela a jeho osobnou nesmrteľnosťou, ako my ľudia čosi ako nesmrteľnosť chápeme. Veľký Hawking mi musí odpustiť, ale ja si jeho teoretické kopírovanie mozgu do počítača neviem predstaviť. Aká forma života aj po smrti sa má pritom zachovať? Predsa „Prach si a na prach sa obrátiš!“ – v tom ohľade sa nedá nič robiť. Rastislav

Cibrinka
May 7, 2015

Pán Hawking Vám zaiste odpustí. To, že si neviete niečo predstaviť, neznamená, že je to nemožné. Ak je naše telo len stroj, naše vedomie je program. Podobne ako je možné skopírovať program z počítača do iného počítača, je teoreticky možné skopírovať pamäť jedného človeka do iného počítača, alebo mozgu darcu.
Ano, technicky to dnes nie je možné, no ako myšlienka to nie je v rozpore s ateistickým prístupom.
Našu osobnosť robí potom iba naša pamäť. Ak stratíme pamäť, prestaneme byť samy sebou. Psychiatri Vám potvrdia, že sa stretávajú s ľuďmi, ktorí zmenili identitu, v zmysle stotožnenia sa s nejakou inou osobou. Že ide o prejav duševnej choroby, nie nateraz podstatné. Podstatné je, že to je teoreticky možné.
Ak neexistuje duša v ponímaní teistickom, potom naše chápenie osobnosti, ega, je len ilúziou vytváranou našim organizmom. Ľudia neexistujú ako osobnosti, ale túto ilúziu vytvára mozog.
Predstavte si, že všetky Vaše zážitky, poznatky, príbehy, spomienky, názory… by sa podarilo skopírovať do čistého mozgu iného človeka - ten človek by bol Vami!
Prípadne si predstavte niečo jednoduchšie - po multiorgánovom zlyhaní by Váš mozog vsadili do lebky iného darcu. Mali by ste cudzie telo, inak by ste vyzerali, ale vedomie by bolo Vaše.

rastislav
May 12, 2015

Neverím na dušu v teistickom ponímaní, a vôbec nie som ilúziou, ani vy – práve som sa udrel po čele a uštedril som jednu aj priateľovi. Vyskúšajte to ešte raz a možno sa aj vy zacítite. Ubezpečujem vás, že mať vrabca v hrsti je celkom iný pocit ako mať holuba na streche.

Cibrinka
May 21, 2015

Predstavte si, že by tú pamäťovú stopu, ktorá bola zapísaná do Vašej pamäte po klopnutí prstom na čelo, vložili do pamäte niekoho iného a vám ju vymazali. Vy by ste si nič nepamätali a súčasne ktokoľvek s prenesenou pamäťou stopou by mal pocit, že to sa on klopol po čele.

rastislav
May 23, 2015

Pán Cibrinka, tárate ako milé chlapča, ktoré sa učí artikulovať a pri skladaní nemožných kombinácií slov do viet ho rodičia so smiechom opravujú. U Vás je na to už neskoro. Nezabudnuteľný je zápaľ môjho Paľka, keď ako prvák neprestal dobiedzať Ocko, predstav si, že … Sám ste na to pristarý.

Cibrinka
May 23, 2015

To tvrdili kedysi aj tí ateisti, čo verili v Zem plochú ako doska.
Dovolím si neslušnú otázku, ale nebude myslená neslušne. Poviem ju priamo (českí ateisti s ňou mali problém):
Uráža Vás ako sekulárneho humanistu, ak by Vás zaradili medzi zvieratá? Je alebo nie je človek zviera?

rastislav
May 23, 2015

Pán Cibrinka, mojimi slovami obdivovateľa antropológie to znie takto:
Všetky vývojové formy človeka, povedzme od hominídov pred 5 miliónmi rokov, poznali len dva „ciele“ svojej existencie: najesť sa a rozmnožovať sa. Až posledná forma – Homo habilis habilis, moderný človek – sa stal pred 10 000 rokmi zo zberača a poľovníka roľníkom, remeselníkom a obyvateľom miest a mohol sa venovať umeniu a neskoršie vedám. Ľudia prestali byť len mindless animals consuming food, nemysliace zvieratá, konzumujúce potravu. Žiaľ, nie všetci.
Prízvuk je na mindless, nerozumné. Nedá sa nič robiť, niektoré zvieratá postupne dostávali rozum a stávali sa človekom, až sa ním definitívne stali. To je moja bohatá minulosť a prítomnosť, no aj jednoduchá budúcnosť – smrťou sa to všetko skončí.
Smiem sa spýtať, ako to bolo, je a bude s Vami, pán Cibrinka?

Cibrinka
May 23, 2015

Vravíte, že smrťou všetko skončí. Prečo by Vaše vedomie nemohlo byť spojené s iným telom?
Ak neexistuje boh, neexistuje ani duša, ktorá skončí. Moje vedomie je presne to isté ako Vaše, len sa líši pamäťou. Pamäť robí z človeka osobnosť.

Laci
May 24, 2015

Cibrinka, mňa by vôbec neurazilo, ak by som bol zaradený k zvieratám. Podľa môjho názoru je totiž postoj cirkvi k človeku a zvieratám, že človek je viac ako zviera, pokrytecký. Ono to je totiž vyvyšovanie sa človeka nad zvieratá. Áno, každý človek si myslí, že je “niečo viac”, ako ostatní ľudia, no nedáva nám to právo povedať: “Človek je viac ako zviera, pretože má dušu. Zviera nemá dušu, preto je menej ako človek.” - Ani len tú dušu poriadne nevysvetlili.

humanista
June 1, 2015

Vážení priatelia, ale nesmrteľnosť ozaj jestvuje, no nie cez vedomie či akúsi dušu ale ce atómovú DNA štruktúru, ktorá by mohla determinovať za vhodných podmienok môj klon, avšak bez mojej pamäte. Aj pri takomto ponímaní nesmrteľnosti nemajú náboženstvá žiadne opodstatnenie a sú nezmyselné.

Cyprian Cibrinka
June 8, 2015

Laci teda už uznal, že je na úrovni zvieraťa a nemá s tým problém. Pokračuje ale lžou, keď tvrdí, že:
každý človek si myslí, že je “niečo viac”, ako ostatní ľudia
Laci si cucia z prsta, ak sa vydáva za hovorcu všetkých ľudí…
Humanista… Vaša pamäť je skopírovateľná… (skúste to pripustiť čo i len teoreticky).

Laci
June 13, 2015

Ejha, Cibrinka.. Ako máš overené, že to je lož? Ty si teda nemyslíš, že si niečo viac? Už len tým, že len ty vieš všetky svoje myšlienky a postoje si na tom lepšie ako ostatní a tým pádom si viac. Už len postoj, že každý je originál vytvára tento pocit viaccennosti.

humanista
June 18, 2015

Cibrinka, technológie na kopírovanie ľudskej pamäte ešte nemáme, ale čert nespí. No ľudské vedomie zaníká biologickou smrťou. Takže aj tak sú náboženstvá nezmyselné.

Laci
June 18, 2015

-> humanista
ja ti poviem, čo ma presvedčilo o tom, že s kresťanstvom nie je všetko v poriadku:
Hádam všetci poznáme ten príbeh nazvaný Adam a Eva. V ňom tí dvaja majú zakázané odjesť od stromu poznania. (Inak už len s tým sa neviem stotožniť, že prečo práve z toho stromu nemôžu odjesť. Veď poznaním dobra a zla sme predsa schopní rozlíšiť, čo je dobré a čo zlé, a tým vedieť, čo máme robiť a čo nie. -> Toto mi príde ako nástroj k manipulácii, aby ľudia si mysleli, že nepoznáme čo je dobré, a tak boli lepšie presvedčiteľní, že niečo, čo im poviem, je dobré.)
Ale tu sa to pomaly zamotáva. Oni totiž z toho stromu odjedli! To by malo znamenať, že shopní rozlíšiť dobro od zla. Ale prečo cirkev ďalej hlási, že sme schopní rozlíšiť dobré od zlého len po rozhovore s bohom? To je predsa jasný rozpor! A to dokonca v jednom z najznámejších príbehov z biblie.

Ďalej by som prešiel k vedomiu. Pamätáme si niekto, čo sa deje počas takého známeho procesu, ako je spanie? Skýste sa najbližšie, keď pôjdete spať, sústrediť na to, čo vnímate. A skúste si to potom zapamätať tak, aby ste pri zobudení si pamätali, čo ste vnímali. (Môj výborný spôsob je si zapnúť MP3 prehrávač, vytvoriť si v ňom nejaký soundtrack dlhý aspoň 8 hodín a zaspať so slúchadlami v ušiach tak, aby počas spánku nám slúchadlá nevypadli z ucha. Potom ráno si skúsiť spomenúť, po koľkú pesničku v soundtracku som vnímal. Ktorú si pamätám ako poslednú. - ja napr. vnímam tak cca 3-4 pesničky.)
Týmto testom som si ja uvedomil, že vlastne v noci vôbec nevnímam. (samozrejme, keď nie som vo fázach, kedy vnímam napoly.) Ja si myslím, že podobne to bude aj po tej slávnej návšteve pani Smrti. Tiež nebudem vnímať.

A takto podľa môjho názoru vzniká vedomie: vzniká zároveň s tým, ako sme schopní vnímať okolie. Keď máme zmysly. (chuť, hmat, sluch,…) My sme teda vlastne len nejaká vnímacia jednotka, ktorá je rozdelená práve na vedomie, podvedomie, atď. Aj napr. pes je vnímacia jednotka. Tiež vníma. Rozdiel medzi psom a človekom je v tom, že my máme väčšiu kapacitu mozgu, vieme robiť náročnejšie procesy mozgu - mysle. Toľká analógia s počítačom!(Podľa mňa sa totiť výrobcovia počítačov snažia o túto podobnosť s ľuďmi. Veď čo je jednoduchšie, ak chceme dospieť k umelej inteligencii: snažiť sa ísť nanovo, alebo napodobniť niečo už existujúce a fungujúce?)
My sme vlastne akoby náročnejší počítač. Je tu však zásadný rozdiel: my sme takto dospeli evolučne.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu