Biblické manželstvo nie je to, čo si myslíte

Monday, 4 May 2015 | Zošity humanistov č. 104

Rebecca Todd Petersová

Najvyšší súd USA diskutuje o definícii manželstva a debata je ozvenou toho, o čom sa v komunitách a štátoch diskutuje už roky. Sudca Kennedy prežíva v tomto ohľade konfliktnú situáciu a vyjadril sa, že ide o zmenu koncepcie manželstva, ktorá „pretrvala tisícročia“.

Tak ako väčšina sociálnych ustanovizní, aj manželstvo sa počas rokov posunulo a zmenilo spôsobom, ktorý ho posilnil a urobil ho aj prístupnejším aj spravodlivejším.

Pred 200 rokmi sme diskutovali o tom, či sa má manželstvo povoliť aj otrokom; pred 150 rokmi o tom, či majú vydaté ženy ostať vlastníctvom svojich manželov v zmysle princípu pokrytia (coverture – stali sa jedným telom), alebo či sa možno na ženu dívať ako na slobodnú plnoprávnu a zodpovednú osobu; len pred 47 rokmi sme debatovali o tom, či majú byť legálne medzirasové manželstvá.

V roku 1867 rozhodnutie v spore Loving verzus Virginia zrušilo štátny zákon zakazujúci medzirasové manželstvá a premenilo ustanovizeň manželstva tým, že zrušilo diskriminačné štátne zákony skoro takým istým spôsobom ako to môže urobiť vládne rozhodnutie v dnešnom prípade.

Rozhodnutie znie čiastočne takto: „Manželstvo je jedno zo ‚základných civilných práv človeka (man – sic!),‘ zásadne platného pre našu existenciu a prežívanie… Odoprieť túto základnú slobodu na základe tak neúnosnej bázy ako je rasová klasifikácia, uvádzaná v aktuálnych štatútoch, je celkom iste zbavením štátnych občanov slobody, a to bez zákonného podkladu.“

Iba nedávno sme diskutovali o nezapríčinenom rozvode, o znásilnení v manželstve a teraz hovoríme o rovnosti manželstiev. V každom z týchto prípadov sme debatovali o povahe ustanovizne manželstva a svoje chápanie jeho podstaty sme posunuli a rozšírili takým smerom, že sa trochu zvýšila spravodlivosť v našej spoločnosti.

Ale ako sa to často stáva, aj teraz sú to kresťanstvo a biblia, ktoré poskytujú konečné zbrane pri obrane manželstva medzi jedným mužom a jednou ženou. Text v Genezis, ktorý hovorí, že muž má opustiť svojich rodičov a spojiť sa so svojou ženou, aby sa stali jedným telom, sa vysvetľuje ako „dôkaz“, že Boh definoval manželstvo ako spojenie medzi jedným mužom a jednou ženou.

Žiaľ, títo ľudia asi prestali čítať svoju bibliu na konci druhej kapitoly Genezis. Už celkom zbežné čítanie židovskej biblie, Starého zákona, ukáže, že manželstvom sa v biblii nikdy nerozumel a nekázal ten moderný idealizmus, ktorý sme pripisovali tomuto textu.

Pri manželstve išlo v biblii skôr o majetkové práva, zaisťujúce otcovstvo potomstva, postupnosť, politické aliancie a kmeňovú stabilitu ako o kamarátstvo, vzájomnú podporu a náklonnosť, ktoré pripisujeme manželstvu dnes. Patriarchovia židovskej a kresťanskej tradície mali často sex s početnými ženami, a to zvyčajne, ale nie vždy, kvôli rozmnožovaniu. Mnohé z týchto žien boli otrokyne, slúžky alebo pomocníčky svojich paní, ktoré ich ako zákonité alebo prvé ženy „dávali“ svojim manželom, aby im zaistili deti. Vo väčšine svätých písiem nie je súhlas vo veci manželstva alebo pohlavného aktu, najmä pokiaľ ide o ženy, relevantnou morálnou normou.

Ženy môžu „dať“ svoje ženské otrokyne svojim manželom za účelom pohlavného styku ako spoluženy v polygamnom manželstve alebo ako konkubíny. Konkubíny boli ženy, zaviazané k pohlavným stykom s mužom, za ktorého neboli vydaté. Obidve tieto praktiky sú v biblii celkom bežné. O Sáre sa píše, že dala Abrahámovi svoju slúžku Hagar „ako ženu“, takže sa mohol splniť boží sľub Abrahámovi, že bude mať potomstvo (Gen 16, 3). Iné chýrne polygamné manželstvá židovskej biblie sa týkajú Ezaua, Mojžiša, Jakuba, Gideona, Dávida a Šalamúna, ktorý vraj mal 600 manželiek a 300 konkubín.

Mnohí významní biblickí patriarchovia mali konkubíny, a to často ako prídavok k manželkám. Asi najslávnejšou z nich je nemenovaná žena vo verši 19 Knihy sudcov, ktorá patrila jednému levitovi. Bola ponúknutá nepriateľskej horde surovcov, aby zachránila levita pred pohlavným ublížením. Hromadne ju znásilnili a levita po návrate domov rozštvrtil jej telo na dvanásť kusov a rozoslal ich po izraelských kmeňoch ako varovanie pred neprávosťami súčasnosti.

A nechcite odo mňa, aby som začala vymenúvať Ježišove výroky o manželstve! Povzbudzoval mužov, aby opustili svoje ženy, deti, rodičov aj rodiny a aby nasledovali jeho (Lk 18, 28 – 30). Nabádal svojich prívržencov, aby sa vzdali svojich rodín (Lk 14, 26) a napádal konvenčné názory na rodinu (Mt 10, 34 – 39), ani nehovoriac o zákazoch rozvodov (Mk 10, 10 – 12).

Nech nás Boh chráni od biblickej sexuálnej etiky, biblických manželstiev a takých, čo berú bibliu doslovne!

Pravda Písma spočíva v jeho trvalom posolstve spravodlivosti a lásky ako morálnych noriem ľudstva. Rovnosť manželstiev je iste vhodným prejavom obidvoch týchto noriem.

Prameň: Rebecca Todd Petersová, Biblical Marriage is Not What You Think, Huffpost Religion, 30. 4. 2015.

tags , , , , , , , ,

3 Comments to Biblické manželstvo nie je to, čo si myslíte

Henrich
May 16, 2018

Pani Rebecca Todd Peters naschvál vyťahuje z Biblie to čo Boh nikdy neschválil a ani od nikoho nechcel aby mal napr. Šalamún 800 žien a 400 konkubín. Biblické manželstvo medzi jedným mužoum a jednou ženou je to jediné ktoré môže naozaj fungovať, dôsledkom ktorého je dieťa a pokračovanie ľudského rodu. Zrejme p. Peters ide o to aby sa schválili tzv. “manželstvá” medzi osobami rovnakého pohlavia a pod. Keby boli len takéto “manžestvá” bolo by ľudstvo už dávno vyhynulo. A je rozdiel medzi skutočnou láskou medzi mužom a ženou a skutočnou rodinou a medzi sexuálne orientovanými vzťahmi LGBT. To je všetko…

Rudolf
May 17, 2018

Až pri prečítaní tohto článku som si uvedomil, aké zviera bol Šalamún, keď si zotročil toľko žien. Cirkev nám to nesprostredkovala, má pre Šalamúna len chválu. Kuprinova Sulamit ma nadchla, ale keď sa nad ňou teraz zamyslím, bledne a mení sa to na slaďák.

luis pompe
May 17, 2018

Sväté písmo sa začína stvorením muža a ženy na Boží obraz a podobu a končí sa videním „Baránkovej svadby“ (Zjv 19,7.9). Od svojho začiatku až do konca Písmo hovorí o manželstve a jeho „tajomstve“, o jeho ustanovení a o význame, ktorý mu dal Boh, o jeho pôvode a cieli.
Takže si to ujasnime : Boh stvoril muźa a ženu ako pár . Všetky ostatne zvazky su len spoluzitie …ale nie manzelsky zvazok.
članok len silou mocou chce prekrutit to co Bohom bolo dane a pevne stanovene.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu