Kalifornská suchota testuje históriu nekonečného rastu

Wednesday, 13 May 2015 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 104

Jack Healy a Nelson D. Schwartz

Trestajúce sucho si vynucuje preverenie názoru, že snaha o neobmedzený rast, ktorá tak dlho bola hnacím motorom všetkého diania v našom štáte, nepôsobila proti limitom rastu.

Dlhšie ako celé storočie bola Kalifornia symbolom prosperity a možností: Hollywood, Silicon Valley, vesmírne lety, poľnohospodárstvo, vinice.

Ale teraz sa tomu stavia do cesty trestajúce 4-ročné sucho – a vládny príkaz prídelového systému na vodu. Guvernér Jerry Brown nariadil zníženie spotreby vody o 25 %, čo vyvoláva otázku, čo to tu bude za život v budúcnosti.

Tento štát odolal v minulosti hlásateľom záhuby, ba často z ťažkostí vyšiel silnejší ako bol predtým. V týchto dňoch ekonomika prosperuje a dôkazom toho sú žeriavy, bodkujúce siluety Los Angeles a San Francisca. Ale aj najväčší kalifornskí optimisti si kladú otázku, či si krutosť tohto sucha nevynúti zmenu spôsobu života.

Môže Los Angeles ísť svojou cestou. ak sa ľuďom zakazuje sprchovať sa dlhšie ako päť minút a účty za vodu sa stávajú prohibitívne vysoké? Neprestanú sa tu zastavovať turisti?

V Kalifornii žije temer 40 miliónov ľudí, čo je hodne viac ako dvojnásobok 16 miliónov roku 1960.

Kalifornská ekonomika je pri svojich 2 triliónoch USD siedma na svete. V roku 2013 tu vyskočil priemerný príjem na domácnosť na 61 000 USD; v roku 1960 bol 45 000 USD.

Terajší guvernér Jerry Brown upozorňuje, že počas vyše desaťtisíc rokov žilo v Kalifornii len 300 000 až 400 000 ľudí. Dnes je tento štát domovom pre takmer 40 miliónov ľudí a skoro všetci žijú po spôsobe veľkej spotreby energie. Brown to komentuje:

„Pustili sme sa do experimentu, ktorý neskúsil nikto pred nami. 38 miliónov ľudí a 32 miliónov áut chce žiť pohodlný život. To bude vyžadovať úpravy. To bude vyžadovať učiť sa.“

Aj na miestach ako Palm Springs, kde je denná spotreba vody na hlavu dvojnásobok štátneho priemeru, začína si suchota vynucovať zmenu. Mesto nariadilo znížiť spotrebu vody o 50 % a plánuje nahradiť zavlažované verejné trávniky miestnymi porastmi. Mestská správa subvencuje obyvateľom náhradu trávy skalami a púšťovými trvalkami; prispieva na inštaláciu záchodov s nízkym tokom vody.

Iné miesta čelia inakším hrozbám svojmu spôsobu života. Mendotu opúšťajú poľnohospodárski robotníci, keď sa kedysi vlhká pôda stáva suchou a škrupinatou.

„Nemôžete ich platiť bezplatnou stravou,“ vraví starosta Mendoty Robert Silva. „Dajte mi vodu a viem, že môžem ísť pracovať,“ je najmenej, čoho sa dožadujú.

Richard White, profesor Stanfordskej univerzity, upozorňuje, že nedostatok vody zabrzdí rozvoj bytovej výstavby v Los Angeles aj San Franciscu.

„Koľko (nových) domov postaví developer na mieste, kde je málo vody?“

Guvernérov príkaz ušetriť 25 % vody v celom štáte neplatí na farmách, a práve tieto spotrebúvajú najviac štátnej vody.

Zníženie dodávok vody pre farmárov bude asi oznámené v najbližších týždňoch. Očakáva sa aj nátlak na farmárov, aby pestovali menej plodín, ktoré vyžadujú veľa vody, napr. mandľovníkov.

„Musíme si zvykať na novú normálnosť,“ vyhlásil starosta Los Angeles Eric Garcetti. „Máme dosť vody, aby sme tu mohli žiť? Samozrejme. Máme dosť vody na ekonomický rast? Samozrejme.“

Felicia Marcusová, šéfka Kontrolnej rady štátnych vodných rezerv, je rovnako optimistická.

„Máme pred sebou ešte hodný kus cesty, kým vyčerpáme svoje vodné zdroje.“

Aký úspech mal však guvernér Brown pri presviedčaní spoluobčanov, aby zanechali dávne zvyky a postoje?

Teraz, „keď sme dosiahli limit zásob, treba sa nám zamerať na dopyt,“ vystríha Heather Cooleyová, riaditeľka Pacifického (environmentálneho) inštitútu v Oaklande.

V priebehu posledných desaťročí sa pri spotrebe vody dosiahlo zlepšenie účinnosti. Celková spotreba vody v Los Angeles, San Franciscu a iných urbánnych oblastiach je dnes menej, ako bola v roku 1980, a to napriek mohutnému ekonomickému rastu a zvýšeniu počtu obyvateľov.

Podľa pani Cooleyovej považovali Kalifornčania za pekné štandardné trávniky pred a za domom. Dnes im verejné služby platia, ak nahradia svoje tradičné smädné rastliny suchomilnými živými plotmi.

Zo všetkej spotrebovanej povrchovej vody pripadá 80 % na spotrebu poľnohospodárskym sektorom. Preto aj malý posun v spotrebe jednotlivého farmára môže mať taký účinok ako veľká zmena životného štýlu miestnych obyvateľov.

Zakaždým, keď Kalifornia mala problém – začiatkom roku 2000 nebolo dosť elektriny, potom nebolo dosť peňazí a teraz sa nám míňa voda – ľudia vravia, že je po Kalifornii, všimol si Dr. Starr a protestuje:

„Nie je to tak. Nič sa neskončilo. Kalifornia je príliš veľkou časťou americkej kultúry, aby takto skončila. Ona sa zmení.“

Suzanne Yorková z organizácie HowMany.org k tomu napísala:

Šokuje nás, že mainstreamové médiá jednohlasne sa venujú myšlienke, že sa dosiahli hranice rastu a prírody. Nikto menší ako The New York Times má na prvej strane úvodník o suchote v Kalifornii.

Počas desaťročí nikto nespochybňoval kalifornský model rozvoja. Možno teraz, keď New York Times otvárajú diskusiu, rysuje sa na obzore nádej, že ľudstvo sa prebúdza a spamätáva.

Dr. Starr upozorňuje, že štát „nejde zaniknúť, ale musíme ísť dopredu inou cestou“. To je zrejmé a platí nielen pre Kaliforniu, ale pre celý svet. Čo je bežné, nemôže prebiehať bez reakcie environmentálnych a sociálnych dôsledkov.

Iste, zdá sa, že guvernér Brown chápe skutočnosť krízy suchoty, ale kým toto hovorí, súčasne podporuje frakovanie, čo je odvetvie ťažobného priemyslu, veľmi náročné na vodu. A jeden z jeho veľkých projektov je budovať tunely, ktorými privedie vodu z oblasti delty Sakramenta do južnej Kalifornie.

Dúfajme, že zmienka o hraniciach rastu v New York Times vyvolá o nich živú diskusiu a prispeje k ich prijateľnosti. Žijeme na planéte obdarenej len konečnými zdrojmi. Klimatická zmena znamená rastúce a neznáme dôsledky pre zvyšujúcu sa populáciu (8 – 10 miliárd ľudí okolo roku 2050). Je na čase akceptovať túto tvrdú pravdu.

Viac na odkaze The Return of ‘Limits to Growth’?

Prameň: Adam Nagourney a i., California Drought Tests History of Endless Growth, The New York Times, 4. 4. 2015.

tags , , , , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu