Postoj Davida Attenborougha voči náboženstvu a kreacionizmu

Monday, 11 May 2015 | Zošity humanistov č. 104

Wikipédia

Sir David Attenborough je vynikajúci britský naturalista a televízny pracovník stanice BBC.

V interview so Simonom Mayom v decembri 2005 Attenborough konštatoval, že sa považuje za agnostika. Keď sa ho viackrát spytovali, či mu jeho bohaté pozorovania prírodného sveta dali vieru v stvoriteľa, zvykol odpovedať jednou z verzií historky o parazitnom červovi Onchocerca volvulus (vlasovec očný):

„Odpovedám pripomienkou, že keď kreacionisti začnú hovoriť o tom, ako ich Boh stvoril každý živočíšny a rastlinný druh osobitným aktom stvorenia, veľmi rýchlo prejdú na prekrásne kolibríky, orchideje, slnečnice a iné úžasné veci. No ja miesto toho myslím na parazitného červa, ktorý sa prežiera okom malého chlapca sediaceho na brehu rieky v západnej Afrike, červa, ktorý ho urobí slepcom. A spýtam sa ich: ‚Hovoríte mi, že Boh, v ktorého veríte, je dobrotivý a o blaho každého z nás sa stará osobne. Uznáte, že tento Boh stvoril aj tohto červa, ktorý nemôže žiť inde ako v očnej guli nevinného dieťaťa?‘ Nezdá sa mi, že sa to znáša s predstavou milosrdného a milujúceho Boha.“

Attenborough raz vysvetlil, že často priam cíti, že všetko, čo nachádza na našej planéte, jasne dokazuje, že najlepšie vysvetľuje rozličnosť života vývojová teória a „pokiaľ ide o neho, je toho názoru, že ak existuje nejaká najvyššia bytosť, zvolila organickú evolúciu za spôsob, ako uskutočniť prírodný svet“. V interview s Markom Lawsonom mu položili otázku, či kedy v živote mal náboženskú vieru. Odpovedal jednoducho: „Nie.“ Inokedy povedal zreteľnejšie: „Skutočne, nikdy sa mi nestalo, že by som bol veril v Boha.“

V roku 2002 sa pripojil k snahe duchovných a vedcov, ktorí sa postavili proti zaradeniu kreacionizmu do kurikúl štátom podporovaných nezávislých škôl, dostávajúcich aj súkromné sponzorské dary, ako sú na príklad základiny Emanuelových škôl. V roku 2009 konštatoval, že kniha Genezis výrokom, že svet je tu, aby mu ľudia vládli, učila ľudí počas mnohých generácií, že môžu svoje prostredie „ovládať“, čo viedlo k devastácii rozsiahlych zemepisných oblastí. Vedeckému časopisu Nature vysvetlil, že význam darvinizmu a skutočnosť evolúcie majú preto taký veľký význam, lebo biblické učenie viedlo k týmto devastáciám a my teraz znášame ich dôsledky.

Začiatkom roku 2009 vysielala BBC Attenboroughovu špeciálnu hodinu o Darwinovi a jeho Strome života. Attenborough k tomu vyhlásil:

„Píšu mi diváci, že evolúcia je len teória. Nuž, nie je to len teória. Evolúcia je taký solídny historický fakt, ako si len môžete predstaviť. Dôkazy sa hrnú zo všetkých strán. Teóriou je len to, či je prírodný výber jej mechanizmom, resp. či je jej jediným mechanizmom. To je teória. Ale historické javy, že z dinosaurov sa vyvinuli vtáky a cicavce produkovali veľryby, nie je teória.“

Ostro sa staval proti kreacionizmu a jeho odnoži „inteligentnému dizajnu“. Vyhlásil, že výsledok prieskumu, hovoriaci, že štvrtina učiteľov prírodopisu na štátnych školách je presvedčená, že kreacionizmus sa má učiť popri evolúcii, je „naozaj niečo strašné“.

V marci 2009 vystúpil Attenborough v relácii Jonathana Rossa V piatok večer, pričom povedal, že si myslí, že evolúcia nevylučuje existenciu nejakého Boha a prijal označenie za agnostika po slovách:

„Som toho názoru, že neviem ani jedno ani druhé, ale nemyslím si, žeby evolúcia bola zameraná proti viere v Boha.“

Attenborough sa pripojil k evolučnému biológovi Richardovi Dawkinsovi a iným vedcom a podpísal s nimi výzvu, organizovanú Britskou humanistickou asociáciou. Žiadajú, aby z prírodovedných kurikúl bol odstránený kreacionizmus a aby sa v školách učila len evolúcia.

Prameň: Wikipedia (11. 5. 2015).

Poznámka: Nikto nepochodil za vyše 60 rokov aktívneho života viac sveta a nepodal o živote bez stvoriteľa autentickejšie svedectvo ako hodnoverný sir Attenborough.

tags , , , , ,

10 Comments to Postoj Davida Attenborougha voči náboženstvu a kreacionizmu

Cibrinka
May 11, 2015

kreacionisti začnú hovoriť o tom, ako ich Boh stvoril každý živočíšny a rastlinný druh osobitným aktom stvorenia
Kde to hovorí RKC?

rastislav
May 12, 2015

Pán Cibrinka, nás teraz predsa nezaujíma, čo hovorí RKC, ale kreacionisti. Predpokladám, že celú RKC nepovažujete za kreacionistickú, ako ani ja.

Cibrinka
May 21, 2015

Ja by som ich nazval biblickí doslovisti.
Biblický doslovizmus je heréza - podľa mňa. Kresťan musí hľadať pravdu i keby ho doviedla k svetonázorovému zničeniu - k ateizmu.
Úcta k druhému človeku a k pravde sú piliere kresťanstva.

rastislav
May 23, 2015

Pán Cibrinka, vo veci pilierov kresťanstva sa obráťte na svojho duchovného, ktorý s Vami zaručene nebude spokojný. Podľa mňa je pilierom kresťanstva prvé prikázanie: Nebudeš mať iných bohov okrem mňa … a Váš komentár je kacírstvo, od ktorého je horší len ateizmus.

Cibrinka
May 23, 2015

Kresťanstvo takým prístupom samé seba dáva v sázku o zmysluplnosť.
To citujete najdôležitejšie prikázanie a zacitujem paragraf z KKC: 055 Keď mu položia otázku: „Ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ (Mt 22,36), Ježiš odpovedá: „Milovať budeš Pána,(129) svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci“ (Mt 22,37-40). Desatoro (Dekalóg) sa má vysvetľovať vo svetle tohto dvojitého a jediného prikázania lásky.

rastislav
May 23, 2015

Pán Cibrinka, odbočujete od témy. Vysvetlite mi, prečo považujete pravdu za pilier kresťanskej viery. Viera predsa nemá s pravdou nič spoločné. Čím väčšia je nepravdepodobnosť, tým väčšia môže byť viera a tým väčšia je zásluha pred nekonečne náročným Bohom kresťanov. Je pravda, alebo veríte, že existuje Boh v troch osobách, že sa premieňa chlieb na telo a víno na krv a pod.?

Cibrinka
May 23, 2015

Ak verím v spravodlivého Boha, verím v Boha, v ktorom je záruka pravdy. Môže existovať spravodlivosť bez pravdy? Nemôže.
Akákoľvek viera nemusí byť spojená s pravdou. Lenže viera v kresťanského boha zoosobňujúceho spravodlivosť bez pravdy nedáva zmysel.
Na poslednú otázku odpovedám - verím. Predpokladám, teda považujem za pravdepodobne pravdivé.

Laci
May 24, 2015

Čo bolo predtým, než som sa narodil? Áno, otázka neznie, čo bude potom, keď zomriem, ale čo bolo predtým, než som sa narodil. Ty si niečo pamätáš? Ja nie. Po smrti to bude niečo podobné ako pred narodením. Tiež si nebudem mať čo pamätať.
Ako vysvetľuje viera stav pred stvorením? Nijako. Proste nič nebolo. Takže ani moja “duša” nebola. Ako mohla len tak vzniknúť? Proste ju Niekto stvoril. Kto je ten Niekto? (mimochodom, prečo všade musíme hľadať niekoho, “kto za to môže”? Prečo všade pcháme niečo, čo by malo byť “viac” - teda nadprirodzené? “Za to môže Ten. Potrestal ma. Niečo som urobil, čo sa mu napáčilo. Musím Ho poprosiť o odpustenie.”) Ak ten Niekto stvoril všetko, potom ten Niekto nepatrí sem do tohto sveta, dokonca nepodlieha jeho “pravidlám” - fyzikálnym zákonom. Ak nepatrí do tohto sveta, nie je jeho súčasťou. Ak niekde nepatrím, potom načo by som “obetovával syna”, ktorého vlastne ani nemám, pretože v mojich “pravidlách” som večný a rozmnožovanie by bola nepotrebná vec. Bolo by pre mňa zbytočné sa zaujímať o nejaký “vesmír”, ktorý som niekedy pred cca 13 miliadrami rokov (jednotka je pozemský rok, no pre mňa aj tak čas neplatí.) stvoril. Načo by som sa snažil ten “vesmír” umravniť, ak viem, že aj tak tie tvory na ňom žijúce si aj tak raz budú musieť uvedomiť, že len vzájomnou spoluprácou niečo môžu dosiahnuť. Načo by som im posielal “syna”, ktorého by som musel vytvoriť (aj tak by to nebol syn). Načo by som im diktoval, čo majú napísať, aby to neskôr pomenovali “biblia”? Veď ja predsa môžem VŠETKO! Prečo by som sa zapodieval nejakými tvormi, ktoré sa “v mojom mene vraždia”?! Pre mňa by nebolo urážajúce ani tak to, že vo mňa neveria, ako to, že v MOJOM MENE sa navzájom vraždia! (ak by ma to predsa len troška zaujímalo)

Cyprian Cibrinka
June 8, 2015

Humanista… Vám nie je divné, že pri hľadaní odpovedí na otázky pôvodu si pomáhate tézami nezlúčiteľnými s logikou a vedou?
Ak boh neexistue, ste len forma energie, ktorá na počudovanie má potenciál premýšľať sama o sebe, napriek všetkým platným fyzikálnym zákonom musíte prijať tézu o večnosti (!) a súčasne sa staviate do pozície boha, v ktorého neveríte, a napriek tomu si nárokujete schopnosť všetkému rozumieť.

Jakub
July 26, 2015

Najväčší problém je, že ľudia majú schopnosť tvoriť a tú využívajú na “pochopenie” sveta. Pritom si vytvoria kopu pravidiel, zákonov a vied a to skutočné tým zakrývajú. Celý život sa podobá veľkej lži, pretože od malička sme vedení spoliehať sa najmä na to čo vidíme a čoho sa môžme dotknúť, prípadne čo môžme počuť. Lenže v dnešnej dobe drvivá väčšina toho čo vidíme, čoho sa môžme dotknúť a čo počujeme je dielom človeka a nie je to teda prirodzené, vychádzajúce z tých pravých zákonov. Čo sa týka čuchu a chuti tie všetci využívajú len na posilnenie zážitku teda sú menejcenné ako tie tri ostatné. Bolo by fajn keby sa ľudia prestali báť toho, čo nepoznajú a začali by sa to snažiť chápať, miesto toho, aby stále vymýšľali niečo nové a svoje a spoliehali sa len na to. Treba začať vnímať všetkými zmyslami a uvedomiť si čo je vlastne skutočne za tou oponou umelých ľudských výtvorov a lží.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu