Informácia o novej knihe Nemnožme sa

Wednesday, 8 July 2015 | Knihy, Preľudnenie, Zošity humanistov č. 105

Začiatkom júla t. r. vyšla tlačou antológia Nemnožme sa!, zostavená Rastislavom Škodom zo 62 esejí, statí a článkov v dennej tlači, ktoré pôvodne vyšli najmä v angličtine. Ich hlavnou témou je presvedčenie, že planéta Zem je preľudnená už dnešnými 7,3 miliardami obyvateľov a ďalší rast počtu obyvateľov vylučuje dlhodobú udržateľnosť.

Obálka knihy Nemnožme sa!

Obálka knihy Nemnožme sa!

Počas posledného desaťročia a spomedzi nespočetných varovaní je to najmä hlas Davida Attenborougha z britskej Kráľovskej spoločnosti o nebezpečenstvách, ktoré ohrozujú ekosystém Zeme (2011) a krátko nato napr. antológia Life on the Brink (Philip Cafaro a Eileen Cristová – Život na okraji priepasti, 2012), ktoré zdôrazňujú morálny príkaz znížiť náš počet podstatne, ale tak humánne a rýchlo, ako je len možné.

Okrem týchto a pár iných výnimiek sa síce píše o rastúcom nedostatku potravy, zdrojov a energie pre rastúcu populáciu, ale masmédiá aj politici sú alebo politicky korektní, alebo sa boja zvýšiť hlas za nevyhnutné zníženie spotreby a súbežne s tým aj počtu ľudí. Tichý nárek je celosvetový, ale na Slovensku zaznel zriedkavo a prejavil sa spravidla nesúhlasom až posmechom. Kto čítal moje preklady a pokusy v týchto Zošitoch humanistov? Kto počul o tom, že na svete je už veľa vedome bezdetných, resp. málodetných rodín, uvedomujúcich si nevyhnutnosť depopulácie? Pioniersky čin vykonala v tomto ohľade článkom „Samotárov pribúda. Ľudia sa bránia životu v rodine“ Soňa Pacherová v Pravde 30. 11. 2014.

Uvedených 62 článkov je rozdelených do 10 obsahových skupín od Ako k tomu počtu došlo, Čo je preľudnenie, Staršie a novšie varovania pred preľudnenosťou, Demografia pár vybraných štátov atď. až po bezradné Ako ďalej. Osobitná pozornosť sa venuje stanoviskám cirkví, pretože v ich učení o sexuálnych problémoch vidieť v súčasnosti aj do budúcnosti hlavný odpor proti efektívnemu plánovaniu veľkosti rodiny. No dnes sa všeobecne odmieta ich tradicionalistické učenie o sexuálnej morálke a rodine a pápež František robí v tomto ohľade prekvapujúce ústretové kroky, s ktorými mnohí biskupi nesúhlasia. Jeho aktuálny záujem o zelenú environmentalistiku bledne pri pripomienke dogmy neomylnosti učenia pápežskej sexuálnej morálky, konkrétne používania nevyhnutnej umelej antikoncepcie a interrupcií.

Čitatelia Zošitov humanistov nájdu v knihe viaceré články, uverejnené v tomto periodiku v minulých rokoch. Autor vydal antológiu vlastným nákladom, čo viedlo k pomerne vysokej predajnej cene. Kniha má 251 strán a vytlačila ju tlačiareň IRIS. Pri objednávke poštou (na adrese Rastislav Škoda, J. Stanislava 8, 841 05 Bratislava) alebo e-mailom (rastskoda2@gmail.com) je cena 14 eur za kus vrátane poštovného.

Od 15. 10. 2015 sa cena knihy znížila na 10 €.

tags , , ,

3 Comments to Informácia o novej knihe Nemnožme sa

Cyprian Cibrinka
July 13, 2015

Ako verný čitateľ by som poprosil jeden výtlačok zadarmo :-)

[...] 25 výtlačkov autorom podpísanej, v lete 2015 vydanej knihy Nemnožme sa! čitateľom elektronických Zošitov humanistov. Ak máš 15 – 25 rokov a zaujímaš sa o stav a [...]

Cyprian Cibrinka
February 2, 2016

Prečo to vekové obmedzenie? Je to jasná diskriminácia! Nestačí sa len cítiť na 15? Veď keď dnes sekulárni humanisti pretláčajú ideológiu pohlavnej voľby bez ohľadu na objektívne dôkazy, malo by byť neprípustné vekové ohraničenie.
:D

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu