Petícia pápežovi Františkovi

Friday, 31 July 2015 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 105

Anonym, Population Matters

18. 6. 2015 vydal pápež František encykliku Laudatio si (Buď pochválený) o ekológii, v ktorej upozorňuje na našu etickú zodpovednosť za klimatické zmeny.

Vítame pápežov záujem o konzum a jeho pôsobenie na životné prostredie a tlieskame jeho volaniu po akcii proti zmene počasia, no je tragickým prehliadnutím skutočnosť, že sa nespomína ani slovom dopad veľkosti populácie a jej pokračujúceho rastu na planétu. Ak sme totiž strážcami toho, čo pápež nazýva „našou sestrou, matkou zemou“, máme zodpovednosť za prevenciu nechcených tehotenstiev. Najlepší spôsob, ako ju zaručiť, je informovať každú ženu o moderných metódach antikoncepcie a umožniť k nej nehatený prístup.

Ako odpoveď na toto pápežovo prehliadnutie mu posielame výtlačok knihy Overdevelopment, Overpopulation, Overshoot (Prehnaný vývoj, preľudnenosť, prestrelenie), ako aj verejnú výzvu, aby cirkev prestala zakazovať používanie umelej antikoncepcie.

Pripojte sa k nám zaslaním tohto dôležitého dokumentu do Vatikánu.

Petícia:

„Vaša svätosť, tlieskame Vášmu záujmu o konzum, Vášmu záujmu o boj proti zmene počasia a Vašej starostlivosti o chudobných. Vyzývame však katolícku cirkev, aby prehodnotila svoju opozíciu voči používaniu modernej antikoncepcie.

So svojimi 7,3 miliardami obyvateľov planéty a ďalšími 2,4 miliardami predpokladanými do roku 2050 je naša sestra, matka Zem – ako ste výrečne povedali – preťažená a devastovaná; stoná pod pôrodnými bolesťami. Inšpirovaní Svetovým dňom populácie 2015 Vám týmto predkladáme knihu Overdevelopment, Overpopulation, Overshoot – fotografické svedectvo tragického dopadu rastu počtu ľudí a spotreby na Zem a všetky tvory, ktoré ju nazývajú svojím domovom.

Samotné zníženie konzumu nezachráni našu matku Zem. Ak máme, ako vravíte, napraviť zlo, ktoré sme jej spôsobili, musí svätá katolícka cirkev prehodnotiť svoje stanovisko k používaniu antikoncepcie. Musíme zabezpečiť pre každú ženu na svete možnosť určiť počet a načasovanie svojich tehotenstiev. Pridajte sa k nám pri ochrane a zachovávaní matky Zeme.“

Klikni tu na podpis petície.

*

Svetový deň populácie: Pápežova opozícia voči antikoncepcii zhoršuje vyhliadky

Rast populácie a s ním spojené nápory na planétu sa dajú preukazne znížiť len investovaním do plánovania rodín a vzdelávaním žien.

Hlavné nápory na planétu sú vyčerpanie zdrojov, klimatické zmeny, nedostatok vody, znečistenie životného prostredia, odlesnenie, degradácia pôdy, vymieranie divočiny a okysľovanie oceánov.

„Je irónia, že nedávna pápežova encyklika sa zaoberá environmentálnymi problémami súvisiacimi s udržateľnosťou, ale ponecháva bokom populačný rast, ktorý to všetko poháňa,“ komentuje situáciu Roger Martin, predseda organizácie Population Matters (Na populácii záleží).

Rast populácie zhoršuje chudobu a zvyšuje čerpanie zdrojov. Je pravda, že chudobní spotrebujú menej a narobia menej škody ako bohatí. Keď však chudobní zbohatnú, počet ľudí bude pre planétu znamenať oveľa viac. Pápež sa teda podstatne mýli, keď vraví, že „demografický rast je plne kompatibilný s integrálnym a zdieľaným rozvojom“. Svojou opozíciou voči umelej antikoncepcii podporuje katolícka cirkev populačný rast, pretože tak dochádza k nechceným tehotenstvám. Svetový deň populácie je pre katolícku cirkev dobrou príležitosťou na zmenu jej doktríny plánovania rodiny.

Prameň: Anonym, Population Matters, 5. 7. 2015 a GlobeNewswire, 10. 7. 2015.

tags , ,

3 Comments to Petícia pápežovi Františkovi

Lenka
July 31, 2015

…once in a Blue Moon.
Ale dnes sa mi to naozaj hodí. :-)

Cyprian Cibrinka
August 4, 2015

Natíska sa znovu páľčivá otázka: Bol pán Hitler sekulárny humanista, ak okrem odluky usiloval aj o depopuláciu napr. vyvražďovaním miliónov nevinných ľudí?
Bol holokaust podľa pána autora zlý, ak vďaka nemu je dnes o niekoľko desiatok milionov menej obyvateľov na Zemi?

Cyprian Cibrinka
August 4, 2015

Bude aj petícia hnutiu LGBT, aby zakázalo rodenie detí na objednávky pre homosexuálov?
Ako v týchto súvislostiach vníma pán Škoda svoje nadšené áno pre plodenie detí v incestných vzťahoch?

Zrejme mu ani nejde o preľudnenie planéty ako skôr o hodnotový rozvrat kresťanstva v témach sexuality.
Mlčanie o dôsledkoch hormonálnej antikoncepcie na zdravie človeka je v tejto spoločnosti tabu.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu