Po synode: Zmena sa nekoná

Sunday, 1 November 2015 | Zošity humanistov č. 106

Rastislav Škoda

Cez víkend sa v Ríme skončil trojtýždňový maratón diskusií, na ktorom sa zúčastnilo 270 zástupcov rímskokatolíckej cirkvi z celého sveta.

Na synode prehrala nielen menšina biskupov, ktorí sa zasadzovali za konkrétne reformy, ale aj ich hlava, pápež František, ktorý od svojho zvolenia verejnosť príjemne prekvapuje nielen svojím sociálnym cítením, ale najmä liberálnymi názormi. Vzhľadom na rozloženie síl je však otázne, či nešlo o vopred prehraný boj…

Synoda ukázala, že čo sa biskupovi jedného kontinentu vidí normálne, môže byť pre biskupa iného kontinentu škandálom. Zákopy medzi konzervatívcami a reformátormi označil pápež za kultúrne rozdiely, ktoré musí cirkev zniesť.

Vo svojej záverečnej správe synoda úspešne odmietla konkrétne zmeny zaobchádzania s rozvedenými a znovu zosobášenými veriacimi, s manželstvami bez sobáša a s homosexuálnymi partnerstvami, a to aj napriek tomu, že pápež František si tieto zmeny prial a opätovne na ne vyzýval. Je, pravda, otázne, aké zmeny má pápež na mysli. Dokument je realistickým obrazom mocenských pomerov v katolíckej cirkvi: pápež si praje reformy, odpor konzervatívnych biskupov je však príliš silný.

Preto na zmenu sexuálnej morálky katolíckej cirkvi nemožno ani len pomyslieť: o sexualite možno uvažovať len v rámci manželstva; antikoncepcia ani zďaleka nie je vecou svedomia manželského páru ani jednotlivcov; to všetko ostávajú nekatolícke bludy a sú smrteľným hriechom. Konzervatívni biskupi sa zdráhajú brať na vedomie konsenzus, ktorý panuje medzi časťou teológov, že učenie cirkvi vo veciach zábrany počatia a homosexuality je neudržateľné.

V záverečnej správe synody a komentároch hlavy cirkvi však odzneli názory, ktoré hodno oceniť. Pri riešení problémov manželstva a rodiny je potrebné presadzovať lokálny prístup. Každý všeobecný princíp musí byť prenesený do príslušnej kultúry a treba zistiť, či sa dá dodržať a má použiť. Synoda ukázala, že čo sa biskupovi jedného kontinentu vidí normálne, môže byť pre biskupa iného kontinentu škandálom. Ako príklad sa uvádza polygamia v niektorých afrických spoločnostiach. Zákopy medzi konzervatívcami a reformátormi označil pápež za kultúrne rozdiely, ktoré musí cirkev zniesť.

Podľa slov pápeža sa rodina nachádza v historickej fáze neistoty a spoločenskej, hospodárskej a morálnej krízy. Ešte v roku 2013 si pápež dal urobiť prieskum medzi svojimi veriacimi, ktorí sa mali vyjadriť, čo vedia o učení svojej cirkvi vo veciach manželstva a rodiny. Zistenie bolo šokujúce: Buď nevedia vôbec nič, alebo ich to vôbec nezaujíma. Majú pomer pred uzavretím manželstva i mimo neho a otehotneniu predchádzajú antikoncepčnými tabletkami aj kondómami; ba dokonca poznajú aj potratovú pilulku.

Rodina však základom spoločnosti je a od nerozlučnosti manželstva sa nedá upustiť. Zdôrazňuje sa nevyhnutnosť prežitia inštitúcie rodiny a preberajú sa „ťažké životné situácie“. Konkrétny návrh nemeckej pracovnej skupiny pripustiť znovu zosobášených rozvedených k sviatosti prijímania však neprešiel. Nepribudlo vlastne žiadne nové riešenie – možno sa trochu zmenil výber slov.

V záverečnej reči pápež povedal: „Praví obrancovia učenia cirkvi nie sú tí, čo bránia literu Písma, ale jeho ducha; nie idey, ale ľudí; nie formulácie, ale nesplatiteľnosť Božej lásky a odpúšťania.“ Pri téme homosexuality sa názorové rozdiely účastníkov synody ukázali nepreklenuteľné, a tak aj v záverečnom dokumente platia predpisy katechizmu: pochopenie situácie je prípustné a odporúča sa, ale manželstvo neprichádza do úvahy.

Teraz ide o to, či hlava cirkvi zo svojich slov, že prvou povinnosťou cirkvi nie je súdiť a odsudzovať, ale preukazovať Božiu milosť, urobí konkrétne zákony. Záverečné vyhlásenie synody má totiž iba odporúčací charakter. Závisí iba od hlavy katolíckej cirkvi, čo z neho použije.

Uverejnené v Pravde | 28. 10. 2015.

tags ,

1 Comment to Po synode: Zmena sa nekoná

Cyprian Cibrinka
November 3, 2015

Takže cieľom synody nebola zmena, ako nás straší autor v nadpise. Škoda, že už aj ZH sa menia na bulvár.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu