Ani globálna katastrofa nezastaví rast svetovej populácie

Monday, 7 December 2015 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 106

Steve Connor

Aj svetová vojna alebo pandémia skončia tak, že v roku 2100 nás bude možno o 5 miliárd viac. Svetová populácia je na celé toto storočie „zamknutá“ v neúprosnom raste a nebude ľahko možné, že by sa to zmenilo ani takými apokalyptickými udalosťami, ako by bola tretia svetová vojna alebo pandémia s úžasnou smrteľnosťou.

Vedci urobili záver, že načasovaná populačná bomba nemá možnosť rýchleho riešenia, pretože už dnes je na svete toľko ľudí, že ani nepredstaviteľné globálne katastrofy nezastavia celkový nárast počtu ľudí. Povedali, že opatrenia, zamerané na zníženie ľudskej fertility v oblastiach, kde populácia rastie najrýchlejšie, môžu prípadne po dlhej dobe zapôsobiť na čísla, ale to musí ísť ruka v ruke s opatreniami, zameranými na zníženie spotreby prírodných zdrojov.

Dvaja prominentní ekológovia, normálne študujúci divo žijúce populácie zvierat, urobili záver, že dnešný počet ľudí na svete bude robiť skľučujúci problém pre udržateľný život na planéte po celé nastávajúce storočie, aj keby všetky štáty prijali drakonickú politiku „jedného dieťaťa“.

Profesori Bradshaw a Brook tvrdia, že neúprosný demografický bod zlomu rýchle nahlodáva celý svetový podporný systém. Štúdiu uverejnili v mesačníku Americkej akadémie vied.

Ak budú pokračovať súčasné trendy pôrodnosti a úmrtnosti, potom aj rýchly prechod na celosvetovú politiku jedného dieťaťa znamená pre rok 2100 podobnú populáciu ako dnes. Aj katastrofálna hromadná smrť dvoch miliárd ľudí v rýchlom časovom slede niekde v polovici 21. storočia by v roku 2100 viedla k okolo 8,5 miliardy ľudí.

V súčasnosti žije na Zemi asi 7,1 miliardy ľudí a demografi odhadujú, že tento počet môže narásť na 9 miliárd v roku 2050 – a až na 25 miliárd v roku 2100. To by sa stalo pri súčasnej miere pôrodnosti, o ktorej sa však očakáva, že klesne.

Profesor Bradshaw povedal denníku The Independent, že cieľom ich štúdie bolo zistiť, či faktory typu pandémií alebo svetových vojen sú v stave dramaticky ovplyvniť predpovede veľkostí populácie:

„V prvom rade sme zistili, že ľudská populácia je taká veľká, že má svoj vlastný moment vrcholenia. To je ako pri aute idúcom rýchlosťou 230 km/h. Môžete stúpiť na brzdu, aj tak to bude trvať, kým zastanete.

Globálna populácia rástla v minulom storočí tak rýchlo, že asi 14 % všetkých ľudských bytostí, ktoré žili dosiaľ, ešte stále žije – to vravia vytriezvujúce štatistiky.

Vedci skúmali 9 rozličných scenárov, ktoré by mohli ovplyvniť počet ľudí na konci tohto storočia, a to od „business as usual“ (ako dosiaľ) s doterajšou pôrodnosťou, cez nepravdepodobnú politiku jedného dieťaťa na celom svete až po veľkoplošné globálne katastrofy s miliardami mŕtvych.

Profesor Brook:

„Prekvapilo nás, že scenár 3. svetovej vojny s počtami a mierami mŕtvych ako v 1. a 2. svetovej vojne spolu znamenal na krivke ľudskej populácie 20. storočia sotva zaznamenateľný výkyv.

Opatrenia na kontrolu pôrodnosti plánovaním rodiny síce znížia tlak na ohraničené množstvo zdrojov, ale to nebude hneď. Možno z toho budú mať osoh naši pra-pra-pra-pra-pravnuci, ale iste nie dnes tu žijúci ľudia.“

Simon Ross, šéf dobročinnej organizácie Na populácii záleží vypočítal, že zovšeobecnenie moderných metód antikoncepcie v treťom svete by stálo menej ako štyri miliardy USD. Zníženie pôrodnosti sa nedá dosiahnuť rýchlo, ale je pomerne lacné, spoľahlivé a bežné.

Prameň: Steve Connor, Not Even a Global Catastrophe Can Stop the Growth of Human Population? The Independent, 2. 11. 2015.

tags , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu