Koniec ateizmu?

Wednesday, 30 December 2015 | Zošity humanistov č. 106

Ryan J. Bell

V januári 2014, po dlhej, 19-ročnej kariére ako pastor adventistov siedmeho dňa, s tretím stupňom teologickej kvalifikácie, po niekoľkoročnej pomalej liberalizácii mojej viery, som začal osobne skúmať ateizmus; to obdobie som nazval rokom bez Boha. Zaumienil som si porozumieť svetu bez doterajších „božských okuliarov“. Ako obstojí naturalistický svetonázor pri takejto skúške?

Veľmi skoro sa ma zmocnila myšlienka existencie Boha. 10. marca 2014 som napísal v článku „Rozoberanie (a)teizmu“:

Od prvých týždňov vyšetrovania ateizmu som najviac pokročil v otázke, že existencia či neexistencia židovského, kresťanského alebo moslimského boha nie je najlepšia ani najdôležitejšia, hoci pripúšťam, že je veľmi zaujímavá a natrvalo sa jej nezbavíme.

Napísal som pár vecí, ktoré by som dnes nepovedal. V podstate som však od začiatku cítil, že debata na tému ateizmus verzus teizmus nás neprivedie nikam a napísal som: „V prvom rade dúfam, že tejto diskusii došiel benzín, ale asi som naivný. Iste som naivný.“

Na moje veľké potešenie vstúpil do tejto osobitnej debaty James Lindsay so svojou novou knihou Nikto nemá pravdu o Bohu (Pitchstone Press 2015). Lindsay má PhD v matematike a napísal knihy Nie Boh, my to robíme a Bodka, nekonečnosť a Boh sa rovná bláznovstvo. Od prvej strany hádže čitateľovi rukavičku sériou vyzývavých konštatovaní, ktoré v ďalšom texte rozpitváva.

Po prvé, hovorí, „Boh“ existuje.

Po druhé, tí, čo neveria v Boha, majú veci viac-menej v poriadku a na ich úrovni myslenia ich názor už oprávnene vyhral.

Po tretie, hlása, že pochopenie rozdielu medzi „Bohom“ a Bohom je rozhodujúce, aby sme sa zbavili Boha a začali žiť produktívnym spôsobom.

Kniha budí pozornosť všetkých diskutujúcich už svojím titulom, Nikto nemá pravdu o Bohu / O Bohu sa všetci mýlia. Tí, čo sú ešte stále na strane teizmu, budú bez pochyby považovať Lindsayovo vyhlásenie, že „teizmus prehral vojnu ideí“, za namyslene prehnané. Na ateistickej strane budú protestovať takí, čo v boji proti náboženskej hegemónii pochopili zásadný význam tohto pojmu a varujú pred jeho používaním.

Lindsay ho nazýva neužitočným až kontraproduktívnym. Jeho tón je raz agresívny, inokedy súcitný. Ako lekár, podávajúci vám nepríjemnú ale dôležitú správu o vašom zdravotnom stave, píše ostro ale jasne.

Teizmus je výraz, ktorý sa vo filozofických slovníkoch ešte stále teší predstieraniu, že je to zaujímavý technický pojem. Ústredným motívom tejto knihy však je, že keďže teizmus je druh mytológie, nie je to ani technický, ani zaujímavý pojem: je to zlý model pre hľadanie zmyslu myriád ideí, skrytých v slove „Boh“, čo je jediná príčina, prečo sa o ňom vôbec diskutuje.

Rozlíšenie pojmov Boh, ako ho chápu teisti – či už je to nadprirodzená intervenujúca bytosť, občas obradne angažovaná veriacimi, alebo nezávislá „neprístupná“ bytosť – a „Boh“ v úvodzovkách, ako odpoveď na zložité ľudské psychosociálne potreby, je kľúčom k Lindsayovmu argumentu.

Skrátka, Lindsay tvrdí, že ateizmus a teizmus existujú v akomsi druhu symbiózy, jeden podmieňujúc existenciu druhého. Ateizmus je niečo, čo neexistuje; je to negácia, popretie. Existuje len ako protihodnota k teizmu a môže pokračovať ako odlišná predstava, len ak pojem teizmu ostáva prijateľným súborom ideí. Bezpodmienečne sa nám treba vymaniť z tohto víru, ak sa máme venovať dôležitejším problémom ľudstva a planéty. Podľa Lindsaya to urobíme, ak privoláme otázku teizmu, vyhlásime ju za mŕtvu a prejdeme k post-teistickej konverzácii o živote – o aktuálnych psychologických a sociálnych problémoch, ktoré nás tlačia a držia pri živote ideu „Boha“.

Teistov táto kniha nepresvedčí, keďže autor neplýtval časom, aby ich presvedčil, že teizmus je mŕtvy. On sám a nespočetní iní to urobili v iných knihách, článkoch, debatách a osobných rozhovoroch. Práve som sa vrátil zo seminára Americkej akadémie náboženstva, kde som počul prednášku jedného historika a teológa na tému „Boh po smrti Boha“, takže mám úplne živú predstavu o tom, ako je teizmus napojený na mechanizmy, zachraňujúce život. Teológia dosiahla stav, keď sa stala nezmyselným krúžením okolo strateného bodu. Potrebujeme rozhovor o „Bohu“ (skutočná psychosociálna potreba, stratená v priebehu konverzácie o Bohu) a radu, ako pohnúť našimi životmi.

Posledná tretina knihy sa venuje konkrétnym všeobecným návrhom stratégií pre cestu do postteizmu, skôr ako do ateizmu. Dúfam, že humanistické a sekulárne organizácie ju použijú ako bielu knihu svojej činnosti. Moje súčasné snahy po založení komunity Život po Bohu charakterizuje spolupráca s jednotlivcami, ktorí po prvý raz vo svojom živote zanechávajú Boha za sebou a venujú sa postteizmu. To je cesta, ktorou ide vo svojej knihe James Lindsay a ktorá vo mne tak rezonuje od dní môjho roku bez Boha, keď sa vo mne zrodilo podozrenie, že ateizmus je slepá ulička. Temer bezprostredne po tom som zastavil cirkulárne konverzácie o teológii.

Nikto nemá pravdu o Bohu je manifest; je to volanie po konci bitky o Boha, ktorá bola už dávno vyhraná, no mnohí ju ďalej zanietene vedú a stavajú sa do čela boja o budúcnosť všetkých cítiacich bytostí. Nie každý bude súhlasiť s Lindsayovými závermi, ale každý, komu záleží na sekularizme a humanizme, by mal túto knihu čítať a silne o nej diskutovať.

*

Ako komentáre bolo pridané:

  1. Budúcnosť ľudstva je v božích rukách.
  2. Má to znamenať, že robíte zo seba Pontského Piláta a umývate si z rúk zodpovednosť? Prestaňte s tým. Pre budúcnosť sa môžete zbaviť zodpovednosti za predpokladu, že existuje Boh, čoho evidencia je nulová. Viem, že ste svoju myseľ zatvorili, ale čitatelia chcú vidieť pokrytectvo Vášho stanoviska. Prestávate debatovať, pretože veríte, bez stopy po dôkaze, že tu Boh priložil ruku k dielu. Ale neopovážte sa citovať bibliu ako dôkaz čohokoľvek. Tento rukou človeka vyrobený plagiát predošlých mýtov som dávno zahodil ako niečo, vhodné len na ospravedlnenie genocídy nevercov.
  3. Badám, že Vám chýba odvaha. Nemáte vieru vo vlastného Boha, aby viedol Vaše slová. Nedôverujete svojmu Bohu, že dokáže aj viac ako preberať a odovzdávať poštu. Detsky sa chichotať, ako ste to tým ateistom „dali“. Ak ste si taký istý svojimi dôkazmi, diskutujme o Vašom stanovisku. Vyložte svoje argumenty. Premeňte tento chodník satanistov na pravú cestu k spáse. Nechceli to od Vás Ježiš Kristus aj apoštol Pavol? Ale Vy zlyháte aj pri vlastnom Bohu. Vyzývam Vás v mene Ježiša Krista, napíšte zmysluplný komentár na podporu svojich argumentov (David R. Allen).

Prameň: Ryan J. Bell, The End of Atheism? The Huffington Post, 12. 2. 2015 a James A. Lindsay, Everybody Is Wrong About God.

tags , , , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu