Pápež nemôže povedať „Kto som, aby som súdil?“

Sunday, 31 January 2016 | Zošity humanistov č. 107

Rastislav Škoda

8. decembra 2015 otvoril pápež František bronzové dvere baziliky sv. Petra a zahájil mimoriadny svätý rok milosrdenstva vyhlásením, že v katolíckej cirkvi viac platí súcitná láskavosť ako moralizovanie. Už o pár mesiacov po svojom zvolení povedal vetu, ktorá ohromila katolícky svet: „Kto som, aby som súdil?“ Stalo sa to pri rutinnej tlačovej konferencii na palube pápežského lietadla v júli 2013, keď sa ho jeden novinár spýtal, čo si myslí o homosexuálnych kňazoch pracujúcich vo Vatikáne.

„Ak je niekto homosexuál a v dobrej vôli hľadá Boha, kto som, aby som súdil?“ odvetil pápež. Týchto päť slov sa stalo Františkovým dosiaľ najmocnejším vyhlásením. Vracia sa k nemu vo svojej poslednej knihe Meno Boha je milosrdenstvo, ktorá obsahuje rozhovory s vatikánskym novinárom Andreom Torniellim. Keď prišla reč na milosrdenstvo, Tornielli spomenul pápežovu chýrnu vetu.

Pápež mu vysvetlil, že táto veta je len parafrázou (voľným výkladom) učenia katolíckej cirkvi od stáročí: že hoci homosexuálne akty sú vo svojej podstate „neusporiadané“ a teda ťažký hriech, lesby a gejov musíme prijímať s porozumením, rešpektom a citom. Zdôraznil, že sexuálna orientácia je len jeden aspekt ľudského života a podstaty. (Veľmi ťažko mi padne uveriť tomuto údaju o minulosti učenia morálky.)

V knihe sa píše: „ Pred všetkým ostatným patrí naša pozornosť jednotlivcovi, a to v jeho celku a so všetkou dôstojnosťou. Ľudí neslobodno definovať len podľa ich sexuálnych orientácií. Nezabúdajme, že Boh miluje všetky svoje stvorenia a všetci sme teda adresátmi jeho nekonečnej lásky.“ (Čo na to povie 60 miliónov utečencov pred vojnami, diktatúrami a prírodnými katastrofami?)

Ochota pápeža hovoriť o tejto téme a dokonca aj stretnúť sa s členmi LGBT sa skoro spoznala ako znak zmeny tónu v posolstve katolíckej cirkvi – preč od reči kultúrnych vojen a hore sa k cirkvi plnej milosrdenstva a súcitu s chudobnými. Potom prišla na rad otázka, ako sa majú chovať veriaci voči svojim lesbám a gejom. Ako sa pápež zachová ku katolíckemu gejovi, ktorý bude chcieť ísť na spoveď? Pápež: „Páči sa mi, ak gej príde na spoveď a priblíži sa k Bohu, keď sa spolu modlíme. Môžete im odporúčať modliť sa, ukázať im svoju dobrú vôľu, ukázať im cestu a na kuse cesty ich sprevádzať.“

Na chýrnej vete ma nezarazil len jej nevyslovený vzťah špecificky k homosexualite, ale všeobecne k učeniu katolíckej morálky. Pretože:

  1. Nepovedal Ježiš svojim učeníkom: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal (Mat. 28, 19 a 20)? Neplatí tento príkaz pre dnešných kňazov?
  2. Nepovedal Ježiš osobitne Petrovi: „Dám ti kľúče nebeského kráľovstva a čokoľvek by si zviazal na zemi, bude zviazané aj na nebi; a čokoľvek by si rozviazal na zemi, bude rozviazané aj na nebi (Mat. 16, 19)? Nie je pápež ako nástupca Petra najvyšším rozhodcom vo veciach katolíckej morálky?
  3. Neexistuje dogma o pápežovej neomylnosti, keď hovorí ex cathedra (ako učiteľ) o veciach viery a mravov? Môže sa pápež takto jednoducho zbaviť svojej povinnosti mať v diskusii rozhodujúce slovo?
  4. Biblia jednoznačne zatracuje homosexualitu.

Samozrejme existuje ateistický postoj k týmto problematickým faktom.

Ad 1. Veľkí ľudia, napr. Gándhí, vyslovili nesúhlas s evanjelizáciou formou vysielania misionárov z povolania do vzdialených zemí v iných svetadieloch, aby tam hlásali niektorú z dnešných foriem kresťanstva, ako to nedávno robili slovenskí misionári na Kamčatke. Neprajem si šírenie islamu v Európe, ale ani šírenie katolicizmu v Indii alebo evanjelikalizmu v Brazílii. Pápež František upustil zatiaľ od úradnej výzvy židov vo veľkopiatkovej omši, aby konvertovali, ale mal by v tejto veci urobiť viac, keď vidí, že mnohé náboženské spoločenstvá sa už desaťročia sekularizujú.

Ad 2 a 3, pretože ide v podstate o to isté: Ježišovo učenie majú katolíkom vykladať kňazi vo svojom postavení ako nevyhnutní sprostredkovatelia medzi Bohom a ľuďmi. Myslím si, že pravdu majú skôr protestanti, ktorí túto sprostredkovateľskú funkciu svojich kňazov nepoznajú. Vrcholom centralizácie katolíckej cirkvi sa stalo vyhlásenie dogmy o pápežovej neomylnosti na Prvom vatikánskom koncile r. 1870, ktoré vyvolalo odštiepenie starokatolíckej cirkvi od Ríma.

Ad 4. Biblia zakazovala aj zobrazovanie Boha maľbou alebo sochou, jedenie bravčového mäsa a i., čo dnes už neplatí. Bude sa dať dogma o neomylnosti jednoducho zrušiť?

Chýrna veta vyvolala nádeje, ale nakoniec sklamania. Pápež sa stal ikonou tolerancie a ľudskosti. Nikto mu však dosiaľ otvorene nepoložil rozhodujúcu otázku, či katolícka cirkev bude hľadať a ako nájde spôsob, ako odvolať dogmu o neomylnosti, čo jediné umožní v sekularizovanej spoločnosti prepotrebnú revíziu cirkevného učenia o sexuálnej morálke. Očakávalo sa to od jesennej synody 2015 o rodine, ale tam prehrala nielen menšina pokrokových biskupov, ktorí sa zasadzovali za konkrétne reformy, ale aj pápež František, ktorý od svojho zvolenia príjemne prekvapoval nielen svojím sociálnym cítením, ale najmä liberálnymi názormi. No viaceré jeho výroky vyvolali klamné očakávanie, že učenie cirkvi by sa mohlo prispôsobiť menlivému duchu času, resp. názoru väčšiny.

Predpokladám, že mnohí katolíci od jednoduchých farníkov po vrcholnú hierarchiu majú odpoveď na Františkovu zmätenú otázku, kto je. Je hlava katolíckej cirkvi. Má poverenie súdiť.

*

Po redakčnej úprave uverejnené pod nadpisom „Kto som, aby som súdil?“ v Pravde č. XXVI/22 zo dňa 28. januára 2016, kde sa k článku rozvinula živá diskusia.

tags , , , , , , , , , ,

8 Comments to Pápež nemôže povedať „Kto som, aby som súdil?“

Cyprian Cibrinka
February 2, 2016

Kde inde ako v cenzurovanej postkomunistickej Pravde taký zmätený článok mohol byť zverejnený. Dovolím si niekoľko postrehov.
Za prvé - hlavou Katolíckej cirkvi nie je pápež, ale Kristus. Nepochybujem, že mnohí jednoduchí ateisti usilujúci sa o priazeň neustále prezliekajúcich sa komunistov tomu budú mať problém porozumieť.
Za druhé - mediálne známa veta, na ktorej ste postavili tento článok, mala pokračovanie a to znelo “… homolobby je však problém”
Za tretie - pápež nesúdi. Cirkev nie je spoločenstvom nevinných a vinníkov, obžalovaných a sudcov.
Princíp neomylnosti nie je o ničom inom ako o konečnom verdikte v sporných článkoch viery, ktorých rozdielny výklad by mohom viesť ku sporom. Stačí sa obzrieť do minulosti. Podobný princíp pozná aj svetské právo v podobe konečného rozsudku, proti ktorému už nie je možné odvolanie.
Za piate: Biblia odsudzuje homosexualitu rovnako, ako sekulárni humanisti pedofíliu alebo nekrofíliu. Čo ako má byť? Ak si vyhľadáte slovo “homosexualita” v KKC, dozviete sa tam aj o prístupe k homosexuálom.

Lemmy
February 2, 2016

Najznámejší je rímsky pápež, ktorý je zároveň najvyšší predstaviteľ Katolíckej cirkvi, rímsky biskup a najvyšší predstaviteľ štátu Vatikán.

Z hľadiska medzinárodného práva je suverénom s vlastným právom a všetkými príslušnými právomocami (Svätá Stolica).

Svätá stolica alebo Svätý stolec alebo Apoštolská stolica alebo Apoštolský stolec označuje rímskeho pápeža resp. úrad pápeža – rímskeho biskupa a hlavy katolíckej cirkvi (vychádzajúci z apoštolskej tradície sv. Petra).

Úradné tituly sú „biskup rímsky, nástupca kniežaťa apoštolov, primas taliansky, arcibiskup a metropolita rímskej cirkevnej provincie, suverén štátu mesta Vatikán“.

Toľko z lexikónu. A zo slovníka:

hlava – 5. význam: vedúca alebo zodpovedná osoba: hlava štátu, rodiny

Cyprian Cibrinka
February 2, 2016

Ako som uviedol, tí jednoduchší ateisti tomu rozumieť nebudú. Skúsim to napísať zrozumiteľnejšie a jazykom prostého ateistického sekulárno-humanistického ľudu. Kristus je neviditeľnou hlavou cirkvi a pápež viditeľnou. Ak bude v probléme hĺbať viac, pochopíte, že lexikony kúziel a či balast Adama aj Romana na pochopenie vieroučných téz nestačí a viac ako o to, čo píšu o RKC iní, mali by ste čítať to, čo hovorí Cirkev o sebe. Na to je dobre mať po ruke KKC. Napr. §1548. Píše sa v ňom, že… http://www.katechizmus.sk/?action=getp&nazov=Kristus%20ako%20Hlava%20Cirkvi&pstring=1548

Lemmy
February 2, 2016

CC: je neviditeľnou hlavou cirkvi a pápež viditeľnou.

No tak vidíš! Len sa hráš na „múdreho“, pričom si teraz priznal, že falošne oponuješ, len aby si čosi napísal.

Takže aj podľa teba je pápež hlavou. Zbytočne si celý čas robil zo seba mudrlanta.

Cyprian Cibrinka
February 2, 2016

Ako som napísal, jednoduchší ateisti to nepochopia. Netrápte sa s tým, Lemmy. zapamätajte si, že hlavou cirkvi je Kristus. To stačí. František je najvyšie postaveným biskupom v hierarchii. Zjednodušené označenie za hlavu cirkvi na Vaše poznatky síce stačí, ale ak sa tejto téme chcete venovať hlbšie, musíte chápať ten rozdiel.
Teda nemusíte, ako jednoduchší …

Lemmy
February 2, 2016

Nevieš sám, čo píšeš, čo tvrdíš. Raz je, druhý raz nie je hlavou. Nevieš sám, takže škoda strácať čas s takým tárajom ako si ty.

Rastislav
February 2, 2016

Cibrinka sa odvoláva na KKC:
Mám ho vždy pri ruke (na internete) a čítam: V ekleziálnej službe vysväteného služobníka je prítomný vo svojej Cirkvi sám Kristus ako Hlava svojho tela, Pastier svojho stáda, Veľkňaz vykupiteľskej obety a Učiteľ pravdy. Cirkev to vyjadruje tvrdením, že kňaz na základe sviatosti posvätného stavu koná in persona Christi Capitis („v osobe Krista Hlavy“). Rozumiete tomu? Že Kristus je medzi nami ako Hlava svojho tela – to nie je nič zvláštne, to sme predsa všetci, len na to nemyslíme. No kto myslí na to, že je medzi nami Kristus?
Paragraf ste však vybrali so zmyslovou chybou v internetovom znení KKC (http://www.katechizmus.sk/?action=getp&nazov=Kristus%20ako%20Hlava%20Cirkvi&pstring=1548), kde stojí: … starozákonný kňaz bol jeho „za predobrazom; ale kňaz nového Zákona koná v jeho osobe.“
Dúfam, že uznáte, že predložka „za“ tam nepatrí.

Rastislav
February 2, 2016

Lemmy, to ste udreli klinec po CC hlavičke! Budeme sa podľa toho držať?

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu