Majú kresťania piť?

Sunday, 7 February 2016 | Zošity humanistov č. 107

Michael W. Austin

Chvíľka googlovania vyjaví zaujímavé výpovede a názory.

  • „Jasný dôkaz v Písme, že veriaci nemajú piť alkoholické nápoje.“ Logos Resource Pages.
  • „Nepijem alkoholické nápoje, pretože moje správanie môže vyvolať pád niekoho druhého.“ Christian Broadcasting Network.
  • „Starý zákon jednoznačne hovorí, že víno a iné alkoholické nápoje sú požehnaním a ich chýbanie kliatbou. Až protestantské sociálno-reformné hnutie 1800-tých rokov položilo znak rovnosti medzi umiernenosť a úplnú abstinenciu.“ Cristianity today.
  • „Nevyzývam každého, aby pil len čaj. Ale mali by sme brať umiernenosť ako platnú a cennú opciu. Christianity Today.
  • „Kto má z nápoja viac, mierny muž alebo opilec? Tento druhý skončí biedne s tvárou na studenom porceláne.“ It’s Vespers Somewhere.
  • „Až v posledných rokoch sa stalo bežným – pre súčasných evanjelikálov dokonca módnym – piť vínové produkty a vyzdvihovať prednosti silných ovocných destilátov a miešaných nápojov.“ Lewinkler.

Nechcem byť obrancom nadmerného požívania až zneužívania alkoholu. Je jasné, že alkohol môže pôsobiť veľmi deštruktívne (tak ako autá, slanina, tabak, pušky či americký futbal). Pre tých, ktorých to nezaujíma, nemajú to radi, alebo majú iné dôvody nepiť, nevidím dôvody, pre ktoré by mali začať piť. No pre tých, čo sa z pitia vedia radovať ako z božieho daru, nevidím dôvod pre abstinenciu okrem osobitných prípadov, o ktorých si ešte povieme.

Pi, pretože si šťastný, no nikdy nepi, pretože sa cítiš zle. (G.K. Chesterton).

Zdá sa, že Chestertonov názor sa dobre znáša s výpoveďou Deuteronómia, piatej knihy Mojžišovej v našom Starom zákone (14:22-26):

„Oddeľ desiatu čiastku zo všetkých svojich plodín, ktoré každoročne rodí zem, a jedz to pred tvárou Pána, svojho Boha, na mieste, ktoré si vyvolí, aby sa na ňom vzývalo jeho meno – teda desiatu čiastku zo svojho obilia, muštu a oleja a prvorodené zo svojho dobytka a zo svojich oviec, aby si sa naučil báť sa Pána, svojho Boha, v každý čas. Keby ti bola cesta pridlhá a miesto, ktoré si vyvolí Pán, tvoj Boh, aby tam býval, veľmi vzdialené od teba a ak ťa požehná, nebudeš mu môcť doniesť tieto veci, predáš to za peniaze, peniaze vezmeš do hrsti a pôjdeš na miesto, ktoré si vyvolil Pán, tvoj Boh. Za tie peniaze kúp, čo sa ti žiada: hovädzí dobytok, ovce, víno a iný nápoj a všetko, čo sa ti žiada: a budeš to jesť pred Pánom, svojím Bohom, budeš sa hostiť ty i tvoj dom a budete sa radovať.“

Musíme si uvedomiť, že Boh je zamilovaný do oslavovania a my ľahko zabúdame, čo sa hovorí v predošlom odseku: že za určitých okolností mali Izraelčania predať svoj desiatok a nakúpiť za utŕžené peniaze „čo sa im zachce“, aby mali dosť na hostinu, pri ktorej sa budú radovať z oslavy v prítomnosti Boha. Duchovná stránka oslavy iste nevyžaduje alkohol, ale ho ani nevylučuje.

Mali ba sme mať schopnosť tešiť sa z dobrých vecí, ktoré sú súčasťou života na tejto našej planéte vrátane „vína a iných kvasených nápojov“. Ak to robíme s mierou, tešiac sa zo všetkého v harmónii s rozumom a posvätnosťou, odhaľujeme svoj cenný punc. (Ľutujem, ale neviem sa zdržať).

Čo je pri všetkom tomto uvažovaní najdôležitejšie? Láska.

Láska k Bohu a iným ľuďom je centrálnym bodom tu a všade inde. Ako nám vraví sv. Augustín, ak nadovšetko milujeme Boha, sme v stave dať všetkým ostatným aspektom svojho života ich správne miesto. Alkohol, ako mnohé iné dobré veci, sa dá zneužiť, zle užiť alebo preceniť. Nasledovníci Krista sa nemajú opíjať (Ef 5, 18) ani robiť veci, ktoré uškodia im alebo druhým (1.Kor. 8). Alkohol sa nemá používať ako barla, ako niečo na zmiernenie bolesti, ktorú cítime za to, čo sme urobili Bohu alebo iným v našej komunite veriacich. Ak máme charakterizovať kresťanský postoj k alkoholu v našom živote, sú uvedené úvahy rozhodujúce.

Ako pri mnohých iných veciach, aj pri alkohole môžeme si vybrať, či sa ho zdržíme pre svoj vzťah k Bohu alebo z lásky k blížnym a pre ich dobro. Môžeme sa však rozhodnúť aj mať z neho potešenie, ak sme schopní robiť to spôsobom, ktorý uctí Boha.

(Pozn. prekl.: Slušnosť vyžaduje, aby veriaci aj neveriaci pili s mierou, pretože alkoholizmus zabíja. O takom, čo nepije z lásky k Bohu, som nepočul, ale to nevylučujem. Veriaci sa z čistej viery dopustili iných vecí!)

Prameň: Michael W. Austin, Should christians drink? Huffpost, 22. 1. 2016.

tags , , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu