Počuli ste o NVVE?

Sunday, 13 March 2016 | Zošity humanistov č. 107

O spoločnosti pre dobrovoľnú eutanáziu

13. novembra 2015 bol v denníku DutchNews uverejnený článok Voluntary euthanasia society renews calls for end-of-life pill (Spoločnosť pre dobrovoľnú eutanáziu obnovuje výzvu pre používanie pilulky, ktorá slúži na ukončenie života).

Spoločnosť pre dobrovoľnú eutanáziu obnovuje kampaň za pilulku pre starých ľudí, ktorí pre bolesti chcú umrieť. Denník DutchNews.nl sa odvoláva na článok Vereniging wil experiment met pil om zelf leven te beëindigen, ktorý napísal Enzo van Steenbergen pre rotterdamský denník NRC.

Myšlienku tejto pilulky vyslovil na začiatku 1990-tych rokov sudca holandského Najvyššieho súdu, profesor práva a bojovník za eutanáziu Huib Drion (preto sa tejto pilulke hovorí aj Drionova pilulka).

Huib Drion navrhoval, aby sa pilulka zadarmo poskytovala ľuďom starším ako 70 rokov, ktorí trpia neznesiteľnými bolesťami. Z lekárskych, etických a zákonných dôvodov nemala iniciatíva úspech.

V súčasnosti sa spoločnosť NVVE opätovne pokúša o uzákonenie pilulky, ku ktorej by mali prístup len lekárnici a rodinní lekári, aby nemohla byť zneužitá na samovraždu alebo vraždu.

Plánujú vyvolať širokú debatu za účasti ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, ako aj Holandskej kráľovskej lekárskej spoločnosti (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst – KNMG).

Riaditeľ NVVE Robert Schurink pre NRC povedal:

„Dnešná generácia starších ľudí sa neostýcha vysloviť svoje prianie ovládnuť koniec svojho života.“

NVVE pomáha dnes chorým ľuďom tak, že im dá adresu, kde si môžu potrebné pilulky kúpiť.

Eutanázia nie je v Holandsku zákonom povolená, ale zákonodarstvo chráni lekárov, ak pomôžu pacientovi trpiacemu neznesiteľné bolesti a bez nádeje na zlepšenie. Minulý rok sa v Holandsku pomohlo 14 000 pacientom, ktorí mali zväčša rakovinu, umrieť.

* * *

O NVVE

NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, Dutch right-to-die organization, Holandská organizácia za právo umrieť) poskytuje informácie, konzultácie a vzdelávanie o eutanázii a asistovanej samovražde v Holandsku. Lobuje, podporuje a uľahčuje výskum a iné iniciatívy súvisiace s dobrovoľnou smrťou.

Jej motto je: „Dôstojný život si zaslúži dôstojnú smrť.“

NVVE má 161 000 členov a ich počet stále rastie. Sídlo má v Amsterdame, kde 25 profesionálov plánuje a koordinuje aktivity. Po celom Holandsku organizuje spolkový život 150 dobrovoľníkov (domové návštevy, literatúra atď.). NVVE nepredpisuje nijaké lieky a nezamestnáva lekárov, aby členom pomáhali umrieť.

Ročné členské je 17,50 eur na osobu a je jediným zdrojom príjmov spolku. Nežiadajú o finančnú pomoc od štátu, ani ju nedostávajú. Občas prichádzajú dary a odkazy v závetoch.

Z histórie NVVE

Spoločnosť NVVE bola založená v roku 1973 ako dôsledok verejného protestu proti súdnemu procesu s Dr. T. Postmom, ktorý bol uznaný vinným z dobrovoľnej eutanázie a dostal podmienečný trest. Holandská verejnosť zastávala stanovisko, že lekár má mať právo ukončiť niečí život na jeho požiadanie. Vznikla malá ale mocná skupina ľudí najprv na podporu doktora Postmu a potom na hľadanie legálnych možností eutanázie.

Boj trval takmer 30 rokov a bolo potrebné množstvo súdnych prípadov, odvážnych a zanietených aktivistov, lekárov, právnikov a politikov, aby sa dostavil úspech. 10. apríla 2001 schválila horná komora holandského parlamentu Zákon o eutanázii, s plným názvom Zákon o ukončení života na požiadanie a o asistovanej samovražde; už 28. novembra 2000 ho schválila dolná komora parlamentu. Platiť začal 1. apríla 2002.

Holandský zákon o eutanázii

V Holandsku nie je lekárovi zakázané robiť eutanáziu, ak dodržuje kritériá špecifikované v Zákone o ukončení života na požiadanie a o asistovanej samovražde, a o každom prípade podá písomnú správu. V súhlase s predpísanými kritériami musí mať lekár istotu, že okrem iného pacient volí eutanáziu dobrovoľne a uvedomelo, a že jeho utrpenie je neutíšiteľné a bez nádeje na zlepšenie.

Eutanázia sa dá robiť len na požiadanie samotného pacienta, nie jeho príbuzných alebo priateľov. Lekár nie je povinný vypočuť pacientovu žiadosť o eutanáziu; ak nechce zákrok urobiť, má prípad s pacientom predebatovať a odporúčať mu iného lekára.

Zákon sa dá aplikovať len na ľudí, ktorí majú osobný vzťah k lekárovi, ktorý je subjektom holandských zákonov. To znamená, že ľudia, ktorí nemajú trvalé bydlisko v Holandsku, nemôžu sa dožadovať eutanázie alebo lekárskej pomoci pri asistovanej samovražde podľa predmetného zákona.

Ciele NVVE

  • Zlepšenie (pokrok) v používaní a sociálnej prijateľnosti existujúcich zákonných možností slobodnej voľby ukončenia života.
  • Zlepšenie (pokrok) v sociálnej prijateľnosti a zákonnej regulácii slobodnej voľby ukončenia života v situáciách, ktoré nie sú uvedené v existujúcich zákonných možnostiach.
  • Uznanie slobodnej voľby ukončenia života (a pomoci pri ňom) ako ľudského práva.

Činnosť NVVE

  • Poskytovanie informácií a osobné poradenstvo
  • Podávanie pokročilých smerníc a závetov
  • Texty odmietnutia lekárskej liečby
  • Organizácia kampaní verejnej osvety
  • Uverejňovanie aktualít v smerodajnom štvrťročníku
  • Prednášky a pracovné stretnutia
  • Lobovanie

Prameň: Voluntary euthanasia society renews calls for end-of-life pill, DutchNews, 13. 11. 2015 a About NVVE.

Pripravil Ján Parada.

tags , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu