V každodennom živote izraelských moslimov hrá náboženstvo menšiu rolu ako inde v tejto oblasti

Thursday, 2 June 2016 | Zošity humanistov č. 108

Kelsey Jo Starrová

Pri porovnaní s inými hlavnými náboženskými spoločenstvami na území štátu Izrael, teda židov, kresťanov a drúzov, je väčšina izraelských moslimov silne pobožná. V širšom kontexte Stredného východu a severnej Afriky však izraelskí moslimovia pripisujú menší význam náboženstvu v bežnom živote a niektorým kľúčovým pilierom svojej viery, ako to robia moslimovia v susedných štátoch.

Kým napríklad väčšina izraelských moslimov (68 %) zdôrazňuje, že náboženstvo hrá v ich živote dôležitú rolu, je to podstatne menej ako 89 % takých, čo to hovoria v Maroku alebo 85 % v susedných Palestínskych teritóriách a Jordánsku.

Skutočnosť, že náboženstvo je pre život izraelských moslimov menej dôležité, vyplýva aj z faktu, že menej dodržiavajú salat (päťkrát denne sa modliť), rozdeľovanie milodarov a pôst počas Ramadanu. Spolu reprezentujú tieto praktiky päť pilierov islamu – sú to rituály, o ktorých sa predpokladá, že ich budú všetci moslimovia dodržiavať.

Zhruba polovica izraelských moslimov (52 %) sa modlí denne päťkrát; mediánna hodnota pre túto oblasť je 63 %, vrátane 83 % pre Irak. Jordánsko a Egypt sú jediné krajiny, kde sa denne modlí päťkrát len asi polovica moslimov – 54 a 53 %.

Väčšina izraelských moslimov dáva časť svojho nahromadeného bohatstva na dobročinné ciele alebo tým, čo to potrebujú; volá sa to zaka a má to preukazne nižšiu hodnotu ako inde v sledovanej oblasti. Mediánna hodnota je 79 % a najvyššia, 92 %, je v Maroku.

Aj ohľadne ramadánového pôstu vykazujú izraelskí moslimovia znížené dodržiavanie rituálu. Je síce pravda, že 83 % z nich sa postí od brieždenia do súmraku, ale to je preukazne menej ako 98 % v Maroku alebo 96 % v Tunise; medián pre oblasť je 94 %.

V zásadných otázkach sa izraelskí moslimovia zhodujú s ostatnými moslimami v študovanej oblasti. 97 % ich vraví, že veria, že niet Boha okrem Alaha a Mohamed je jeho prorok – dva kľúčové pojmy, predstavujúce vyznanie viery, svedectvo alebo šahádu.

Izraelskí moslimovia väčšmi dodržiavajú konečný pilier islamu ako iní moslimovia – každoročnú púť do Mekky. Štvrtina z nich (23 %) má túto púť za sebou a tento počet veľmi kontrastuje s hŕstkou pútnikov z Maroka (6 %) alebo Tunisu (4 %). Možno je to zapríčinené blízkosťou Saudskej Arábie aj k Egyptu a Libanonu, ktoré majú po 20 % pútnikov hadžu.

Prameň: Kelsey Jo Starr, Religion is less central to everyday life for Muslims in Israel than elsewhere in the region, Fact Tank, 18. 5. 2016.

Komentáre:

  1. Deti sú indoktrinované v náboženstve svojich rodičov prv než sa ich mysle vyvinuli na kritické myslenie a dostali rozum, čo je ďalší dôkaz ich zneužívania. Keby náboženskí vodcovia a rodičia mali odvahu počkať do polovice dvadsiatky, kým sa dokončí vývin mozgu, náboženstvo by skoro zaniklo. Žiaľ, vyzerá to tak, že najprv zahynie náš druh.
  2. Súhlasím na 100 % aj s dodatkom o zneužívaním detí. Už jezuiti vraj povedali: „Dajte nám svoje deti, kým majú 7 rokov a budú naše po celý život.“

    Ľudia sa identifikujú s kultúrou, v ktorej vyrastajú. Ak vezmete moslima z arabského sveta a vychováte ho v americkej moslimskej rodine, pravdepodobne skončí ako hovoriaci po anglicky. Malá bude pravdepodobnosť, že konvertuje a začne hovoriť len po arabsky. Deti si zvyknú osvojiť zvyky vychovávajúcich rodičov a aj keď im ich rodičia ponechajú možnosť „voliť si svoju cestu“, mnohé z nich aspoň spočiatku idú cestou svojich veriacich rodičov. Napriek tomu je v USA veľa príkladov konverzie po dvadsiatke.

tags , , , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu