Antiteizmus

Wednesday, 3 August 2016 | Zošity humanistov č. 109

Christopher Hitchens a rationalwiki

Verejná diskusia medzi Christopherom Hitchensom a rev. Al Sharptonom.

Poslucháč: Ako môžete ospravedlniť, že chcete ľuďom zobrať niečo, čo má zmysel pre 95 % Američanov a nahradiť to niečím, čo má zmysel len pre 5 % amerického národa?

Christopher Hitchens: Haha! Aká neuveriteľne hlúpa otázka! Po prvé, opakovane som povedal, že týchto hlúpostí sa národ nezbaví, že ostanú jeho najobľúbenejšou hračkou do tých čias, kým, ako to povedal Freud v Budúcnosti jednej ilúzie, budeme sa báť smrti, čo je ešte veľmi dlhý čas. Po druhé dúfam, že som jasne povedal, že som spokojný, že ľudia majú túto hračku a že sa s ňou doma s obľubou hrajú, deliac sa o ňu s inými ľuďmi vo svojom okolí. Takže to je úplne v poriadku. Ale ja sa nechcem hrať s hračkami. Nenoste ich do môjho domu! Nevravte, že moje deti sa musia hrať s týmito hračkami! Nevravte, že moje hračky – aj keby to bol kondóm (a je to tu) – sa neznášajú s takými hračkami! Nechystám sa mať ani jednu z nich. Dosť bolo klerikálneho a náboženského šikanovania a zastrašovania! Je vám to konečne jasné? Pochopili ste ma? Ďakujem.

*

Niektorí ateisti hovoria, že by radi verili. Niektorí bývalí veriaci hovoria, že by boli radi, keby sa im ich stará viera vrátila. Tomu nerozumiem. Myslím si, že niet dôvodu veriť na existenciu absurdnej nadprirodzenej bytosti. Veriť je prianie byť otrokom. Je to túžba po existencii nemeniteľnej, neovplyvniteľnej tyranskej autority, ktorá vám nahovorí myšlienkový zločin, aj keď spíte. Ktorá vás podrobí totálnemu dozoru v každom čase, či bdiete alebo spíte; začína to už pred vaším narodením a ešte horšie je to (tu začína ozajstná kratochvíľa) po vašej smrti. To je už nebeská Severná Kórea. Kto si praje, aby to bola pravda? Kto okrem otroka si praje taký príšerný osud? Bol som v Severnej Kórei. Mŕtveho muža majú za prezidenta. Kim Jong-il je len hlava štátu a veliteľ armády. Nie je predsedom vlády. Ten úrad patrí jeho mŕtvemu otcovi. Kim-il sungovi. Je to nekrokracia, tanatokracia; možno dodať, že je to skratka kresťanskej Trojice. Syn je prevtelenie otca. Je to úplné a absolútne bezcitné, najodpornejšie tyranstvo, aké ľudstvo vo svojom vývoji dosiahlo. Ale platí aspoň to, že môžete, do čerta, aspoň umrieť a zanechať Severnú Kóreu Kóreou. Ponecháva vám korán alebo biblia túto slobodu odísť? Nie! Tyranstvo, bieda, ovládnutie celej vašej osobnosti, zmocnenie sa vašej individuality pokračuje aj v okamihu vašej smrti. To je zlé, to je skazenosť každonedeľnej kázne.

Antiteizmus je presvedčenie, že náboženstvo a osobitne teistické názory sú pre ľudskú spoločnosť škodlivé a aj keby mal teizmus pravdu, boli by jeho tézy neprijateľné. Preto ho treba odmietnuť a nahradiť humanizmom, racionalizmom, vedou a inými alternatívami.

Antiteistickým stanoviskám sa často pripisujú perzekučné opatrenia proti veriacim, vrátane pátrania po prejavoch náboženského myslenia a prenasledovania jeho nositeľov, priameho zakazovania náboženskej viery a nanucovania ateistického náboženstva každému občanovi.

Antiteistami sa za určitých okolností stávajú najmä ateisti, agnostici, deisti, panteisti a spiritualisti. Vedie ich k tomu presvedčenie, že náboženstvo zapríčinilo a aj dnes zapríčiňuje ľudstvu zlo; preto sa proti nemu vzpierajú.

Všetky názory a vlastnosti, ktoré sa pripisujú antiteistom, majú aj ateisti; iba jeden znak sa opakuje častejšie, a to je väčšia bojovnosť/militantnosť antiteizmu.

– Ani jeden neverí na existenciu duchov a Boha, záhrobia, života po smrti,
– organizujú protináboženské kampane,
– píšu protináboženské články a knihy,
– odmietajú užitočnosť a prijateľnosť náboženstiev,
– nesúhlasia s názorom, že ľudia sú majetkom Boha, ktorý môže s nimi voľne nakladať,
– náboženstvá zapríčinili mnohé náboženské vojny – ani jedna vojna sa neviedla za ateizmus či antiteizmus.

No ponoriť sa do podrobností odkryje zaujímavé súvislosti. Ak niekto popiera existenciu Boha, neznamená to, že napáda vieru v bohov/Boha. Mnohí ľudia popierajú existenciu víl a škriatkov, ale len máloktorí napádajú takúto vieru. To isté sa dá povedať o anjeloch: o mnoho viac ľudí odmieta anjelov ako Boha, sú a-anjelisti; ale koľkí napádajú túto vieru a sú anti-anjelisti?

Málo je takých, čo by šírili vieru vo víly, škriatkov alebo anjelov a dožadovali sa určitých privilégií. Voči veriacim vo víly sú indiferentní, čo neplatí pre antiteistov.

Pre teistického antiteistu je myšlienka, že Bohu sa odpúšťajú jeho vražedné a mučiteľské činy a správania sa voči cítiacim bytostiam, len na tom základe, že je mocný, iba realizáciou hesla „moc plodí právo“. Boh sa narodil do pozície moci, ale to mu nedáva automaticky právo zaobchádzať s ľuďmi ako s bezvýznamnými hračkami. Stačí zamyslieť sa nad krvavými obeťami aztéckemu Huitzilopochtlovi alebo nad judeo-kresťanským mýtom o Abrahámovi.

Tieto historky sú významné, pretože nejde o „súkromné záležitosti“, ale o právo na život tretej osoby. Teista bude brať do úvahy, že Boh je pri takýchto akciách automaticky ospravedlnený za čin, ktorý zapríčiní utrpenie až smrť svojmu ľudskému blížnemu. Naproti tomu antiteista bude indivíduum, ktoré aj tvárou v tvár anjelovi, prikazujúcemu Urob to! posúdi morálnu hodnotu činu a odmietne ho, ak je nemorálny. Motiváciou mu pravdepodobne bude názor, že vražda je zlá vec a ak Boh žiada, aby sa stala, nech si sám robí svoje špinavé dielo, pretože indivíduum sa toho nechce zúčastniť. Inými slovami, boží čin je na nižšom stupni univerzálnej morálnej škály.

Komunisti hlásali antiteizmus, založený na viere, že náboženstvo a teizmus boli vždy zbrane na potláčanie práv proletariátu. Ako dôkaz citoval Marx pád monarchizmu a feudalizmu, vyvolaný aj cirkevnými reformami.

Výraz „militantný/bojovný/bojový“ ateizmus sa od konca 19. storočia používa ako pejoratívne označenie prísneho ateizmu, majúceho sklon k protináboženskej perzekúcii.

Niektorí moderní spisovatelia zastávajú politické protináboženské stanoviská a priamo kritizujú náboženstvo, ale v skutočnosti nie sú pre veriacich hrozbou. Niet pochýb, že väčšina ateistov aj antiteistov si nepraje násilím odstrániť náboženstvo alebo brániť veriacim v ich práve na slobodu náboženstva. Náboženstvo, teizmus, a ich zakotvenie vo vládach a verejných záležitostiach, sa dobre znášajú s právami ateistov aj teistov, debatuje sa o nich a sú kritizované. Ak sa miestami čoraz viac moderných ateistov dožaduje slova a hľadá prívržencov, nerobí ich to bojovnými. Nikdy ste nevideli a neuvidíte dav 10 000 ateistov hádžucich bomby do áut a domov, pretože dánsky karikaturista nakreslil obrázok, ktorý ich hnevá.

*

(Pre mňa je tento odsek ateistický a to mi stačí. Dosiaľ som sa zaobišiel bez pojmu antiteizmus – r.š.)

Prameň: RationalWiki

tags , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu