Oslabiť bolesť z automatizácie

Saturday, 15 October 2016 | Zošity humanistov č. 110

Arun Sundararajan

Globalizácii a medzinárodným obchodným dohodám sa vytýka, že zapríčiňujú stratu miliónov dobre platených pracovných miest. Ale oveľa viac strát zapríčiňuje strednej americkej triede automatizácia, ktorá nahrádza dobre platených technikov robotmi a digitálnymi obrazovkami. Vyššia účinnosť prispieva k ekonomickému rastu, produkuje lacnejšie výrobky a zľahčuje život. Súčasne však zanecháva mnohých chudobnejšími a neistejšími.

Čo sa dá robiť na zmiernenie škôd a zvýšenie úžitku z automatizácie?

Investuj do technológií so sociálnym dobrom

Strach zo šíriacej sa automatizácie a hroziaceho „sveta bez práce“ rastie s pokrokmi v digitálnej technológii, hlásiacimi stále nové a stále sofistikovanejšie diela umelej inteligencie. Tieto ponuré predpovede sprevádza zreteľné ovzdušie technologického determinizmu, že totiž technológia už samotná diktuje svoje ekonomické a spoločenské dôsledky, ignorujúc politické a organizačné faktory, ktoré často utvárajú povahu a rýchlosť sociálnych zmien. Spoločnosť môže znásobiť dobro automatizácie a limitovať jej škodlivosť.

Umelá inteligencia ľudské schopnosti skôr zväčší, ako by ich mala nahradiť

Vládna politika a financovanie výskumu by mali podporovať vývoj takej umelej inteligencie, ktorá rozširuje ľudské schopnosti a nie takej, čo ich nahrádza. Napríklad na umelej inteligencii založené diagnostické systémy a inštrukčné technológie povedú k rozšíreniu dosahu lekárskej starostlivosti a výchovy, najmä v menej prosperujúcich krajinách. Povedú k zapojeniu širších vrstiev obyvateľstva do týchto profesií.

Investície do fyzickej a sociálnej infraštruktúry musia mnohým umožniť podieľať sa na dobrách automatizácie. Keď sa autá stanú autonómnymi, môžu sa mestá prekresliť, aby sa v nich zlepšila kvalita mestského života. Keď budú štátni zamestnanci nahradení nezávislejšími a podnikavejšími pracovníkmi, tento trend je zrejmý už dnes, zárobky typu platený pracovný čas, príspevky v nezamestnanosti a stabilita príjmov budú zaručené pre menej zamestnancov , čo ohrozí sieť sociálnej bezpečnosti, zameranej na plný pracovný čas. Vytvorenie a financovanie sociálnej zmluvy s najbližšou generáciou, možno cestou nového partnerstva medzi vládou, jednotlivcom a inštitúciou, možno dokonca na podklade všeobecného základného príjmu, môže byť základným inštrumentom v prevencii dnešnej verzie luddistickej rebélie (ničenie strojov), sprevádzajúcej počiatky priemyselnej revolúcie.

Tam, kde mal technologický pokrok zvýšiť alebo znížiť zamestnanosť pracovníkov, išlo vždy o závod medzi výchovou a technológiou. Úžitok z digitálne podloženej automatizácie môže byť znásobený obnovou nášho výchovného systému. S expanziou kognitívnych schopností strojov sa zmenšuje potreba výchovy pracovníkov systémom STEM (science, technology, engineering, math; veda, technológia, inžinierstvo a matematika) a naopak, treba viac dizajnového myslenia, podnikateľského ducha a kreatívnosti. Možno viac ducha starostlivosti, empatie a súcitu, ako aj takých ľudských vlastností, ktoré nás najviac odlišujú od strojov, s ktorými budeme čo nevidieť súťažiť o budúce práce.

Prameň: Arun Sundararajan, Invest in Technology With Social Benefits, New York Times, 4. 10. 2016.

Arun Sundararajan pôsobí na New York University (výskumnej univerzite amerického mesta New York). Napísal knihu „The Sharing Economy: The End of Employment and the Rise of Crowd-Based Capitalism“ (Spoločne užívaná ekonomika: Koniec zamestnanosti a rast na dave založeného kapitalizmu).

tags ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu