Peniazmi premeniť svet

Thursday, 6 October 2016 | Zošity humanistov č. 110

Matthias Fiedler a Wiebke Johanningová

Asi tri tucty majetných ľudí sa stretli 1. júna 2016 v Berlíne, aby si pohovorili o sociálnej nerovnosti a vplyve elít na politiku, ale aj o svojom zaobchádzaní s vlastným bohatstvom. Jednoznačný záver po jednom dní debát: Existuje akútna potreba konania – a to aj v politickom, aj súkromnom živote. Od r. 2002 sa činnosti Nadácie hnutia zúčastnilo viac ako 150 bohatých členiek a členov nadácie, takže sa dali zasiať a v raste podporovať dôležité impulzy pre potrebné spoločenské zmeny.

Súkromná sféra je súčasne politická. Týmto heslom z oblasti sociálnych hnutí sa dá výstižne charakterizovať berlínsky seminár na tému „Peniaze · Moc · Politika“.

„Pre mňa boli peniaze, ktoré som zdedila, vždy spojené s pocitom hanby. Téma sociálnej spravodlivosti ma vždy veľmi zaujímala a často som si kládla otázku: Mám ja vôbec ako privilegovaná osoba právo do toho hovoriť?“ komentovala situáciu jedna účastníčka. Roky sa tých peňazí nedotkla, dnes jej je jasné: „Musím sa s tým merať a nájsť svoju cestu.“

Vplyv majetných elít ohrozuje našu demokraciu

Najprv sa pozrime na politickú sféru. Na začiatku seminára načrtla Christina Deckwirthová, dlhoročná vedúca projektu Kontrola lobizmu, spôsoby, ako vplývajú na politické rozhodnutia finančne silné elity. Štúdie dokazujú, že pomerne malá vrstva bohatých ľudí má vo veciach daňovej politiky a sociálnej spravodlivosti iné záujmy, ako väčšina obyvateľstva štátu. Táto pociťuje súčasné sociálne rozdiely ako nespravodlivé a praje si vyššie dane z vyšších príjmov a majetku. Elity však tieto opatrenia prevažne odmietajú a svoje záujmy presadzujú – pomocou profesionálnych lobistických štruktúr a privilegovaného prístupu k politike. Deckwirthová uzatvára, že tento vývoj ohrozuje našu demokraciu. Ak sa politické rozhodnutia tendenčne robia podľa prianí boháčov, narúša to príkaz rovnosti, vyjadrený heslom „Jeden človek – jeden hlas“, čo je základný princíp demokracie.

Ako príklad vplyvu elít cituje Deckwirthová nadáciu Rodinný podnik, ktorá úspešne oponuje proti minimálnej mzde, majetkovej dani a zvýšeniu dedičskej dane. Zásadný problém pri tejto téme je, že tohto času je úplne nejasné, kto a v koho záujme pôsobí na politiku. Kontrola lobizmu sa dovoláva okamžitej zostavy registra lobistov, aby sa vnieslo svetlo do tmy.

„Okupovať“ ako kľúčový politický zážitok

Aké možnosti konania sa ponúkajú pokrokovým majetným, ktorí sa chcú zasadiť za viac sociálnej spravodlivosti? V tejto veci referovala Leah Hunt-Hendrixová, dedička a aktivistka z USA, o svojej vlastnej ceste. Jej starý otec nadobudol veľké bohatstvo v naftárskom priemysle a jej rodina je už dlhé roky filantropicky nadmerne aktívna. „Mňa to však nikdy veľmi nezaujímalo. Ale potom prišlo heslo Okupovať a bola som v tom. Nuž, sociálne hnutia menia ľudí,“ komentuje dianie Leah. Ako doplnok ku sloganu „A my sme tých 99 %“ sa autovala ako jedna z horného jedného percenta a pracuje na zostave finančnej štruktúry podpory hnutia „Okupovať“.

„Bez sociálnych hnutí nie sú možné spoločenské zmeny a hnutia potrebujú finančné zdroje,“ tvrdí Leah Hunt-Hendrixová. Podľa jej názoru hnutie „Okupovať“ nezlyhalo, ale bolo klíčkom mnohých nových hnutí a politických úspechov – od zavedenia minimálnej mzdy už v 18 štátoch USA až po volebnú kampaň sociálneho demokrata Bernieho Sandersa, ktorý do americkej volebnej kampane vniesol tému sociálnej spravodlivosti.

V nadväznosti na skúsenosti s „Okupovať“ založila Leah sieť majetných ľudí s názvom Solidaire, ktorá finančne podporuje sociálne hnutia, napríklad združovanie pracovníčok a pracovníkov obchodného reťazca Walmart, bojujúcich za svoje práva, alebo kampane proti rasizmu v USA.

„Bojujeme proti času – svet sa topí v problémoch“

Osobitne je zaujímavé, že Leah referovala nielen o úspechoch nadácie Solidaire, ale aj o problémoch, pred ktorými organizácia stojí a ktoré stále tlačia aj materskú Nadáciu hnutia. So 70 podporovateľmi nie je hnutie Solidaire dosť veľké, aby mohlo podporovať všetko, čo si zaslúži podporu. A rozhodnutia o podpore vyžadujú často príliš dlhý čas.

Čo konkrétne môžu robiť bohatí ľudia? K tomu mal niekoľko návrhov Christoph Bautz, jeden zo zakladateľov Nadácie hnutia a vedúci kampane Campact. Bohatí ľudia by mali svoj kapitál investovať eticky dlhodobo udržateľne do takých podnikov, kde vidieť rozdiel a vyvolá to zmeny. Mohli by dávať pôžičky sociálnym hnutiam, ako sa to už dialo pri veľkých protiatómových demonštráciách roku 2011. Dôležité je, aby sa progresívni boháči pred verejnosťou k svojej činnosti priznali a tak boli príkladom pre druhých. „Keby to už v minulosti neboli robili naši predchodcovia, nesedeli by sme tu dnes,“ pripomenul Bautz a ako jeden z hlavných bodov menoval potrebu spájať sa s inými bohatými do sietí a pôsobiť spoločne – len tak sa dajú uskutočniť veľké a účinné projekty.

V marci roku 2002 založená Nadácia hnutia je celoštátna verejnoprospešná nadácia, na ktorej činnosti sa dosiaľ podieľalo viac ako 150 členiek a členov. K projektom, podporovaným tohto roku, patrí Zväz pre sexuálne sebaurčenie, iniciovaný pred tromi rokmi Nemeckým humanistickým zväzom. Na rozdiel od iných nadácií podporuje Nadácia hnutia ani nie tak charitatívnu činnosť, ako v prvom rade snahy o sociálne zmeny. Berlínsky seminár veľmi prispel ku spájaniu činností. „Ďakujem všetkým, čo tu tak otvorene hovorili o svojej činnosti a poskytli nám jej obraz,“ komentoval to jeden účastník. „Beriem so sebou domov početné popudy a podnety.“

Vplyv progresívnych hlasov musí rásť

Nadácia odporúčala vziať si domov dve poslania:

  1. Aj v budúcnosti budú potrebné priestory, na ktorých budú mať členovia možnosť uvedomele konať primerane k svojmu majetku. Musia uvážiť, aké formy výmeny skúseností a akcií majú zmysel – či regionálne ohraničené alebo široko na internete založené.
  2. Aj naďalej sa treba vyrovnávať s témou Vplyv, bohatstvo, moc a sociálna spravodlivosť a aktívne prispievať k tomu, aby sa vo verejnej diskusii zviditeľnili a svoj vplyv uplatnili aj všetky iné progresívne hlasy.

Zreteľne sa ukázalo, že Nadácia hnutia je sieť ľudí, ktorí so svojimi finančnými prostriedkami narábajú zodpovedne a premyslene. V tom ich treba podporovať.

Témy, ktoré odzneli v Berlíne:

Humanizmus je viera v dobro v človeku.

Ľudia sú produkt evolúcie na Zemi.

Čo si myslia humanisti o pápežovi Františkovi?

Francúzsko: Mnohí moslimovia stavajú príkazy islamu nad zákony republiky.

Štátne náboženské školy nemajú opodstatnenie.

V Šlezvicko–Holštínskom parlamente sa nenašla väčšina, potrebná pre pripomienku Boha v Ústave.

Etika je dôležitejšia ako náboženstvo.

Na Humboldtovej univerzite v Berlíne sa zriaďuje Ústav pre islamskú teológiu.

Zákaz organizovanej pomoci pri samovražde neosoží nikomu, ale škodí mnohým.

Prameň: Matthias Fiedler, Wiebke Johanning, Mit Geld die Welt verändern, Diesseits, 16. júna 2016.

tags , , , , , , ,

8 Comments to Peniazmi premeniť svet

Cyprian Cibrinka
October 8, 2016

Je zaujímavé čítať priznanie k sekularo-humanizmo-fašizmu od tých, čo ešte donedávna skrývali svoj vlastný fašizmus za tzv. klerofašizmus. A tak sa nám staručký Rastislav Škoda stal na záver svojho života nielen podporovateľom kapitalizmu, ale priamo imperializmu financovaného kapitalistami a jeho finančného vplyvu nie na charitatívnu oblasť, ale na sociálne experimenty po vzore národných socialistov.

Rastislav
October 12, 2016

Komentár k neprijatému komentáru:
Pán Ciprinka: Ak nemáte k peknému článku o bohatých a boháčoch inú pripomienku ako vyjadriť svoju nechuť proti môjmu vysokému veku (a to neviete: dobrému zdraviu), nemá to pre čitateľov ZH význam a komentár neprijímam. Rastislav Škoda.

Rastislav
October 12, 2016

Pán Cibrinka, prepáčte mi preklep vo Vašom mene v minulom komentári. Rastislav.

Cyprian Cibrinka
October 25, 2016

Pán Škoda, preklep Vám prepáčim. Len netuším, čo je neslušné v tomto mojom scenzúrovanom komentári:
Je zaujímavé čítať priznanie k sekularo-humanizmo-fašizmu od tých, čo ešte donedávna skrývali svoj vlastný fašizmus za tzv. klerofašizmus. A tak sa nám staručký Rastislav Škoda stal na záver svojho života nielen podporovateľom kapitalizmu, ale priamo imperializmu financovaného kapitalistami a jeho finančného vplyvu nie na charitatívnu oblasť, ale na sociálne experimenty po vzore národných socialistov.
Nemyslím si, že by Vám vadilo slovo “staručky”. Skôr Vám vadí niečo iné - že ste boli pristihnutý pri hodnotovo protirečivom postoji. Zdravie Vám prajem, akože by som mohol inak.

Lemmy
October 25, 2016

K CC: skrývali svoj vlastný fašizmus

Kto skrýval? Citácia mi chýba.

CC: pristihnutý pri hodnotovo protirečivom postoji

Potrebná citácia.

Cyprian Cibrinka
October 26, 2016

Lemmy…Keďže máte dlhodobo problém s definovaným základných pojmov, musíme začať s upresnením slova fašizmus. Čo si predstavujete vy pod slovom že fačizmus?

V hlavičke stránky ZH je napísané - proti kapializmu. Keď sa kdesi koná stretnutie kapitalistov netajacich sa myšlienkou, že kapitalistické peniaze hýbu svetom a tvoria morálku, nieto vidieť u pána prekladateľa odpor ku kapitalistickým peniazom. Mocní a bohatí ľudia cez svoj finančný vplyv pretláčajú vlastné ideály občanom - a sekulárni humanisti sa nepozastavujú nad tým, že ovplyvňovanie morálky vplyvnými podnikateľmi je znakom fašizmu.

Lemmy
October 26, 2016

Chápem, CC hrá falošnú hru. Ako ľahko sa katolík vie usvedčiť z toho, že tára nezmysly. Nevie sám seba obhájiť, čo tára.

Cyprian Cibrinka
October 27, 2016

Zase tárate? Povedzte mi, čo je podľa Vás fašizmus!

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu