Na katolíckom sexuálnom fronte nič nové

Sunday, 4 December 2016 | Zošity humanistov č. 110

Rastislav Škoda

Z Ríma prišla správa, ktorá svedčí o tom, že sa ďalej pracuje na pláne pápeža Františka prebudovať katolícku cirkev na inštitúciu morálneho milosrdenstva a pomoci slabým a chudobným.

Na rad prišla i „večná“ téma sexuálnej morálky katolíckej cirkvi, ktorá sa po zmiernení jej tvrdého postoja voči homosexuálom, lesbám a rozvedeným javí ako ďalší krok smerom k liberalizácii cirkvi. Zdanie však klame.

Už vlani pápež ustanovil, že ženy, ktoré podstúpili umelé prerušenie tehotenstva, môžu získať odpustenie tohto „veľmi ťažkého hriechu“ počas Jubilejného roka milosrdenstva 2016 od všetkých kňazov (predtým ho udeľovali len biskupi a špeciálni spovedníci). Vo svojom vyhlásení nabádal milióny žien, ktoré podstúpili interrupciu, aby išli na spoveď a prosili o odpustenie hriechu a možnosť návratu do cirkvi.

Natíska sa otázka, prečo nedostali kňazi túto právomoc natrvalo? Viem si predstaviť, že skalní prívrženci hnutia prolife budú volať po sprísnení opatrení proti interrupciám, napr. dosiahnutím odpustenia iba na biskupskom úrade.

V komentároch sa zdôrazňuje, že ten, kto bol za potrat potrestaný, musí svoj ťažký hriech úprimne oľutovať. Neuznávam pojem hriechu a viny v katolíckom zmysle slova a v súvislosti s potratom osobitne nie. Týmto výrazom vyčítam, že u mnohých žien zapríčinili nezaslúžené výčitky svedomia. Apropo, a prečo nie u mužov? Vystačím si s výrazmi chyba, priestupok, resp. omyl, ale ani tie neplatia v súvislosti s potratom, na ktorý má žena prirodzené právo. Nežiada tu cirkev od váhajúcej veriacej nemožné? Potrat platí za ťažký hriech nielen pre ženu, ktorá ho podstupuje, ale aj pre všetkých, čo sa na ňom zúčastnia, predovšetkým pre lekára. Nechce sa mi však veriť, že aj sestričky majú byť exkomunikované. Naozaj niet väčšieho hriechu ako tento?

Možnosť zrušenia exkomunikácie by mala platiť pre všetkých, ale jeden prameň hovorí jednoznačne, že neplatí. A tak sa dá konštatovať, že na tvrdom postoji katolíckej cirkvi voči potratom sa v podstate nič nemení.

Uverejnené v denníku Pravda 2. 12. 2016.

tags , , , ,

3 Comments to Na katolíckom sexuálnom fronte nič nové

Cyprian Cibrinka
December 8, 2016

Zvláštne, keď sa sekulárny humanista dožaduje beztrestnosti vraždenia. Nebolo by pravdivejšie premenovať sekulárnych humanistov na pro-abort nadšencov? Vyzývam vás, aby ste sa vzdali titulu humanista. Neprináleží vrahom toto vznešené slovo. Iba ak s prívlastkom humanista vraždiaci.
Mimochodom aj Hitler podporoval potraty ako vy. Akokeby vás jedna mater mala.

Cyprian Cibrinka
December 8, 2016

Môžete vysvetliť, ako ste prišli na myšlienku, že žena má prirodzené právo na potrat? Nikdy som nechyroval o takom práve.

Pavol Burda
May 25, 2017

Aby sa dosiahlo odpustenie ktoréhokoľek hriechu, je potrebná ľútosť (teda uznanie viny spolu s negatívnym morálnym hodnotením tohto skutku) a predsavzatie tento skutok viac nezopakovať. A pod hriech interupcie sa pochopiteľne podpisujú všetci asistujúci na tomto úkone. A dokonca aj tí, ktorí na takýto čin nabádajú, ponúkajú, alebo ho schvaľujú. Tiež si myslím, že pri potrate ide o život inej osoby než ženy-matky.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu