Obama podpísal zákon na ochranu ateistov

Sunday, 25 December 2016 | Zošity humanistov č. 110

Michael Stone

Názov nového zákona: Medzinárodný zákon o slobode náboženstiev Franka Wolfa.

Nový zákon chráni ateistov, humanistov a iných neteistov. Obama ho podpísal 16. decembra 2016 za veľkého súhlasu obidvoch strán.

Nový zákon doslovne hovorí: Pod slobodou myslenia, svedomia a náboženstva sa rozumie ochrana teistických a neteistických vier, ako aj právo nemať alebo nepraktizovať nijaké náboženstvo.

Zákon odsudzuje špecifické zameranie sa na neteistov, humanistov a ateistov vo veci ich vier a nútiť ich odvolať ich vieru alebo sa obrátiť na inú.

Caroline Mala Corbinová, profesorka práva na Univerzite v Miami, to komentuje:

Nový zákon má zaujímavý jazyk. Náboženskú slobodu definuje ako nielen praktizovať náboženstvo, ale aj ako právo mať na náboženstvo vlastný názor, vrátane byť agnostikom alebo ateistom.

Corbinová už upozornila na iné Obamovo prvenstvo:

Obama bol prvý prezident USA, ktorý vo svojej inauguračnej reči spomenul vyslovene neveriacich, takže zveľaďuje dedičstvo, ktoré im zanecháva.

Americká humanistická asociácia víta nový zákon. Vo vyhlásení pre tlač hovorí:

Prenasledovanie otvorene humanistických a ateistických spisovateľov sa stala aktuálnou najmä po narastajúcom počte vrážd sekulárnych publicistov náboženskými extrémistami v Bangladéši. Americká humanistická asociácia (AHA) kritizovala spolu s ďalšími medzinárodnými zástancami náboženskej slobody bičovanie sekulárnych autorov v Saudskej Arábii. Protestovali sme proti porovnávaniu ateizmu s terorizmom.

Roy Speckhardt, riaditeľ AHA, komentuje:

Uznanie neteistov za chránenú menšinu je veľký krok smerom k plnému prijatiu a vkľúčeniu nenáboženských jednotlivcov do existujúceho spoločenstva. Títo sú dnes ešte príliš často stigmatizovaní a prenasledovaní na celom svete.

Speckhardt má pravdu. Každý deň, keď sa niekde vo svete uzná pravda ateistovi, je vyslovene dobrý deň. Je to dobrá novinka pre pre medzinárodnú slobodu a sekulárne hodnoty, od ktorých je otvorená spoločnosť závislá.

Prameň: Michael Stone, Obama Signs New Law Giving Protection To Atheists, Patheos, 19. 12. 2016.

tags , , , , ,

1 Comment to Obama podpísal zákon na ochranu ateistov

Cyprian Cibrinka
December 27, 2016

Hm..hm… takže ateizmus je náboženstvo.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu