Rozlúčka s Jaroslavom Fraňom

Monday, 26 December 2016 | Viedenskí študenti, Zošity humanistov č. 110, Životopisy

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že 18. decembra 2016 nás vo veku 92 rokov opustil doc. MVDr. Jaroslav Fraňo, CSc.

Posledná rozlúčka sa konala v piatok 23. decembra 2016 o 11.00 hodine v krematóriu v Bratislave.

Opustil nás navždy druhý najstarší žijúci učiteľ pôvodného učiteľského zboru Veterinárskej fakulty VŠP v Košiciach.

Docent Fraňo pre svoj nesúhlas so vstupom vojsk Sovietskeho zväzu a spriatelených armád Maďarska, Poľska, Bulharska a NDR na územie Československa v auguste 1968 musel v roku 1971 v rámci tzv. normalizácie zo školy odísť. Pred prácou s lopatou alebo v kotolni ho zachránil akademik Boďa, vtedajší riaditeľ Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV, ktorý ho zamestnal na pracovisku v Ivanke pri Dunaji, kde pracoval až do dôchodku. Obaja nech odpočívajú v pokoji.

Vita mortuorum in memoria est posita vivorum.

Život zomrelých je uložený v pamäti žijúcich.

Jaroslav Fraňo

Jaroslav Fraňo

Fotografie poskytla jeho dcéra, MVDr. Romanca Kopáčková.

MVDr. Tomáš Sadloň

tags ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu