Hľadá sa sedem statočných žien

Thursday, 9 February 2017 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 111

Rastislav Škoda

USA už viac ako 45 rokov uľahčujú ženám v rozvojových krajinách prístup k antikoncepcii prostredníctvom USAID, Agentúry pre medzinárodný rozvoj, ktorá v roku 2016 podporila programy reprodukčného zdravia a plánovania rodiny 607 miliónmi USD.

Táto suma umožnila 27 miliónom žien jednoduchý prístup k antikoncepcii a zabránila 2,3 miliónom potratov a 11 000 úmrtí rodičiek. No Helmsov zákon, tiež z roku 1973, zakazuje použitie jej peňazí na financovanie potratov a ich prevenciu v zahraničí.

Prezident Trump podpísal 23. januára 2017 dekrét, ktorý zakazuje financovanie medzinárodných mimovládnych organizácií (MVO), ktoré podporujú plánovanie rodiny za použitia širokej palety antikoncepcie a umelého prerušenia tehotenstva, čo vyvolalo na celom svete hlasný protest. 23. januára 2017 je symbolické dátum – je to deň po 44. výročí rozsudku Najvyššieho súdu USA v spore Roe vs. Wade, ktorý r. 1973 prakticky legitimoval potrat.

Pri podpise dekrétu boli prítomní siedmi nestatoční poradcovia prezidenta Trumpa; samí muži; nepustili medzi seba ženy, ba ani ženu, hoci ide v prvom rade o ženskú záležitosť. Bol tam viceprezident Mike Pence, šéf kabinetu Bieleho domu Reince Preibus, poradca Rady amerického obchodu profesor Peter Navarro, hlavný stratég prezidentovho poradného zboru Steve Bannon, poradcovia Jared Kushner, prezidentov zať, ktorý sa vzdal funkcií v rodinnom podniku s nehnuteľnosťami a vydavateľstvom a Stephen Miller, autor Trumpovej inauguračnej reči, ako aj generál James Mattis na poste ministra národnej obrany, ktorý sa kedysi nazýval ministrom vojny. (Neviem ich nájsť pohromade …a nie som si istý…)

Čiernou ovcou pravičiarov USA je od rokov organizácia Planned Parenthood, ktorá má v USA 650 kliník, ktoré okrem iného robia potraty, distribuuje antikoncepčné prostriedky, robia zdravotné prieskumy a vydávajú zdravotné vysvedčenia. V roku 2015 kryli 43 % jej rozpočtu verejné a miestne príjmy a tieto idú byť masívne krátené. Niektoré netrpezlivé republikánske štáty už prijali opatrenia proti umelému prerušeniu tehotenstva, ktoré flirtujú s ústavnými občianskymi právami (Le Monde).

Reakcie nenechali na seba dlho čakať:

Guttmacherov demografický ústav oznámil, že zrušenie podpory pre medzinárodné NVG znamená anulovanie doterajších úspechov v prevencii porúch rodičovského zdravia.

Cecile Richardsová, prezidentka Planned Parenthood, vyzýva do boja proti „otvorenému útoku“ na zdravie žien; upozorňuje, že zatvorenie kliník nepovedie k zníženiu počtu potratov, ale k zvýšeniu počtu nezodpovedných tajných potratov a zvýšeniu materskej úmrtnosti.

Holandsko ohlásilo, že plánuje navrhnúť založenie medzinárodného fondu na financovanie kompenzácie amerického zákazu finančnej podpory pre MVO, umožňujúce plánované rodičovstvo a osobitne potraty.

Vediac, čo sa v Bielom dome chystá, už 21. januára vyšli do ulíc na celom svete tisíce ľudí, aby odštartovali celosvetovú akciu Pochod žien na Washington, ktorá mala veľký úspech. Trump zareagoval oznámením, že ide menovať za najvyššieho sudcu právnika, veľmi oponujúceho umelému prerušeniu tehotenstva, ktorý zmení pomer hlasov v tejto inštitúcii, čo povedie k automatickému zrušeniu rozsudku v spore Roe vs. Wade.

Nové americké zákonodarstvo robí, že nevie nič o preľudnenosti planéty a nevyhnutnosti depopulácie v blízkej budúcnosti. Dogmaticky sa pridŕža biblického sloganu Ploďte sa… hoci len toto jedno opatrenie zapríčiní na svete v priebehu svojej 4-ročnej platnosti 6,5 milióna neželaných tehotenstiev, 2,1 milióna rizikových potratov a 21 700 zbytočných smrtí rodičiek.

Komu prislúcha zostaviť kolektív sedem žien, ktoré na verejnom sedení určia, čo môžu robiť muži so svojimi rozmnožovacími/reprodukčnými orgánmi?

Zákaz umelého prerušenia tehotnosti vedie k úvahám o príprave dekrétu, zakazujúceho ejakulácie mimo rozmnožovacieho/reprodukčného aktu, zatiaľ len Američanom. Na francúzskom internete cirkuluje fotografia skupiny 9 žien, prizerajúcich sa podpisovaniu sa čohosi Hillary Clintonovou.

Redakčne upravené a skrátené uverejnené 8. 2. 2017 v Pravde.

tags , , , ,

2 Comments to Hľadá sa sedem statočných žien

Cyprian Cibrinka
February 21, 2017

Mám pre Vás statočnú ženu. Má iniciály SS, všetky náboženstvá považuje za debilitu a fantázie. Momentálne táto sekulárna humanistka je väzňom svedomia na Slovensku, lebo ocikala Korán a vyhrážala sa moslimom, že narazia na hubu.
Zagúglie si “spálila Korán”. Keď pre nič iné, aspoň pre potešenie oka. Ak Vám ešte aspoň zrak slúži. :D

Lemmy
August 23, 2017

Nemám deti a vonkoncom sa ako príťaž pre spoločnosť necítim. Dvadsať rokov som študovala a dvadsať rokov pracujem. Poctivo odvádzam dane a odvody a vytváram hodnoty aj pre tých, ktorí ich z rôznych dôvodov, či už dočasne alebo dlhodobo, nevytvárajú. Od štátu som nikdy nič okrem práva a spravodlivosti nechcela; nikdy som nepoberala dávky ani podporu. Nikdy som nebola na úrade práce, nepoberala materskú alebo rodičovskú. Kvôli službe spoločnosti som opustila úspešné pôsobenie v súkromnom sektore a vždy keď môžem, ľuďom pomáham. Hlavne deťom a študentom.

A nie som jediná. Takých bezdetných pracujúcich je nás mnoho. Sme pre spoločnosť nehodnotní, lebo sme pre rôzne dôvody nepočali? Áno, sme? Potom by však vďaka celibátu boli nehodnotní aj katolícki kňazi či mníšky.

Priviesť na svet dieťa a vychovať z neho slušného človeka je pre spoločnosť obrovská hodnota. No nie jediná. Aj bezdetní, či už z vlastnej vôle alebo „nespravodlivosťou osudu“, vedia byť prínosom. Nielen preto, že platia dane a odvody a vytvárajú hodnoty. Vedia byť skvelí v práci či v súkromí. Vedia byť v mnohom vzorom morálky či etiky alebo odbornou a rešpektovanou kapacitou. Vedia byť oporou pre mnohých, ktorí to potrebujú. Vedia piecť chlieb, predávať autá, učiť deti, zachraňovať životy a liečiť choroby. Priestor byť pre spoločnosť prínosom je obrovský aj pre tých bez detí.

Takže bezdetné ženy, bezdetní muži využime ten priestor naplno!

Pozri: Jana Kiššová, Bezdetná žena je definíciou zbytočnosti. Vážne?

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu