Slovensko nemusí byť kresťanské

Saturday, 20 May 2017 | Zošity humanistov č. 112

Rastislav Škoda

Ako to myslia tí, čo vravia, že Európa bude buď kresťanská, alebo nebude vôbec? Platí to aj pre dnešné Slovensko? Už autorstvo toho hesla (Otto von Habsburg, ale primárny zdroj sa neuvádza) vzbudzuje nedôveru. Pritom dogmatická kresťanskosť nejedného kazateľa či spisovateľa hraničí s fundamentalizmom a je vyslovene totalitárna, čo nevdojak pripomína smutný koniec našej komunistickej minulosti. Nespoznáva sa prívrženec toho motta v berlínskom moslimovi, ktorý v tretej generácii už síce dobre hovorí po nemecky, ale žije podľa šaríe a verí na islamizáciu Európy? Vysvetlením je to, že islam neprežil osvietenstvo minulých štyroch storočí a sexuálnu revolúciu polovice minulého storočia; nenájde si miesto v súčasnom svete, ak to sekularizáciou nedoženie. Ale na širokom fronte, nielen u jednotlivcov elity.

Ako planých húb po daždi je článkov a diskusií o neuspokojivom stave sveta, Európy a Slovenska; zaujímajú nás tie, čo otvorene alebo medzi riadkami cielia na etiku či mravnosť, v prvom rade sexuálnu (rovnopohlavná láska a potraty).

Pristavme sa pri jednom aspekte kresťanskosti, nášho rozmnožovania, resp. oficiálnej cirkevnej sexuálnej morálky: všetky metódy účinnej antikoncepcie sa zakazujú, povoľuje sa len jedna, a tá je neúčinná. Vďaka nezlomnému rodeniu detí pribudlo tento rok na našej planéte viac ako 30 miliónov ľudí, čo môže byť doterajší rekord. Toto obrovské číslo len málo ovplyvnila asi 10-ročná demografická stagnácia či mierne kolísanie počtu obyvateľov niektorých európskych štátov vrátane Slovenska, čo najmä kresťanskí moralisti vyhlasujú za vymieranie európskych národov.

Dovoľte mi vysloviť diametrálne odlišný názor. Je nevyhnutné znížiť počet obyvateľov dlhodobo z neúnosných vyše 7,5 miliardy na 500 miliónov až 1 alebo 2 miliardy, a krátkodobo robiť všetko pre to, aby sa aj u nás rodilo čo najmenej, najmä neplánovaných a nechcených, detí. Nahlas sa o tom nehovorí nikde na svete, ale pod pokrievkou to vrie. Keby nás bolo menej, ľahšie by sa riešili všetky veľké aj malé súčasné problémy ľudstva – energie, suroviny, potraviny, odpady atď. Verím, že to skoro príde na program dňa, tak ako klimatické zmeny.

Nepochybujem, že dômyselné ľudstvo v súvislosti s nárastom počtu obyvateľov planéty na 10 miliárd okolo roku 2060 zvládne potravinový problém, bude to však pretrhnutie cieľovej pásky pri behu na 100 metrov – ľudstvo vyhrá, ale vysilené sa zrúti a vypadne zo súťaže. Výbuch nastane skôr v autosalónoch – autá, od 300 000 eur a viac, idú na odbyt ako čerstvé žemle – môže to tak ísť dlhodobo? Môže.

Čo robiť? Sú takí, čo vedia zaplniť celú novinovú stranu radami typu „vyhnúť sa sebapodceňovaniu, ale aj sebabičovaniu a sebapreceňovaniu a sebavyvyšovaniu“. Konkrétne, držať sa Štúra, Vajanského a Štefánika. Myslí na niektorú z týchto troch fosílií (česť Štúrovmu uzákoneniu spisovnej slovenčiny) jeden z tých tisícov mladých Slovákov, čo hľadajú v cudzine manuálnu či vedeckú prácu? Iste nie. Ale lepším príkladom pre dnešných mladých adeptov vedy by bol aj tak Ján Vilček, virológ a imunológ, ktorý je v USA taký úspešný, že svojej New York University mohol darovať zo svojich tantiém za patenty na medicínske preparáty dosiaľ 108 miliónov USD.

Myslí na náboženské poslanie, ktoré mu pripisujete, niektorý z 300 000 Francúzov za prácou v Anglicku, baliaci teraz kufor v nádeji, že víťazný Macron mu pripraví pracovnú príležitosť vo vlasti? Ján Pavol II. prikázal reevanjelizáciu Európy aj potomkom franského Chlodovika.

Veď akí sme my kresťania? Dá sa povedať, že nikto do svojej cirkvi nevstúpil dobrovoľne; každého z nás bez opýtania krstom nadosmrti zapísali za člena naši rodičia, a ostalo to tak. Biskupi, generáli a továrnici sú zo zásady za čím vyšší počet svojich veriacich, svojich vojakov a svojich výrobcov aj konzumentov. Robotníkom aj úradníkom v malých bytoch v mestách, kde žije 57 % Slovákov, stačia 1 – 2 deti.

Nepovažujem za pravdepodobné, že pri takom obrovskom počte ľudí a všeobecnom trende k automatizácii, robotizácii a umelej inteligencii nemal by kto pracovať na poliach či v továrňach. Problematické to bude skôr v ústavoch pre nevládnych s vekom nad sto rokov… Pardon, vďaka pokrokom medicíny a etiky vraj nevládni nebudú existovať.

Prosím vás, katolíci, nezatracujte svet pre pár ateistov a inovercov; evanjelici to nerobia. Váš Boh trpí existenciu zla a dokonca osobne Satanáša a iných zlých duchov, ktorí na skazu ľudí potulujú sa po svete, čo vedie k ťažkému až neriešiteľnému problému teodícey, ospravedlnenia koexistencie milujúceho boha a zla, ktoré by boh mohol odstrániť, ale, ako vidíme, nechce alebo nemôže to urobiť.

*

Skrátený a upravený článok vyšiel v denníku Pravda 17. 5. 2017 pod názvom Menej je viac.

tags , , , ,

7 Comments to Slovensko nemusí byť kresťanské

Cyprian Cibrinka
June 5, 2017

Európa bude buď kresťanská, alebo nebude vôbec - v kontexte tento výrok ľudia vnímajú ako výrok JPII. Na akéhosi Habsburga si nespomenie dnes nikto.

Čo sa týka slovenčiny, tak máme jazyk upravený katolíckym jazykovedcom Hatalom. Od štúrovčiny sme sa vzdialili ajajaj…

Takže vy voláte po znížení populácie na cca 6%. Miliónik sem, miliónik tam, nebuďme puntičkármi. Sekulárny humanista pán Hitler znížil počet židov na 50%. Vy voláte po ich eliminácii o 94 percent. A nazývate sa humanistom.

[...] volá po rýchlom znížení populácie na pár sto miliónov na celom svete. Citujem z článku Slovensko nemusí byť kresťanské od Rastislava Škodu: Je nevyhnutné znížiť počet obyvateľov dlhodobo z neúnosných vyše 7,5 [...]

Rastislav
June 6, 2017

Nie, pán Cibrinka, nenavrhujem zníženie populácie na pár sto miliónov duší, ale na “500 miliónov až 1 až 2 miliardy”. Tieto tri údaje sú v literatúre najčastejšie.

Cyprian Cibrinka
June 15, 2017

Aký je v tých tvrdeniach rozdiel? 500 miliónov a niekoľko (=pár) miliónov nie je v podstate to isté?

Rastislav
June 15, 2017

Ja si naopak myslím, že štvornásobok je obrovský rozdiel, ak ide o zníženie počtu obyvateľov v rozvinutých krajinách, čo by malo želaný efekt. Verím, že si s tým architekti budúcnosti ľudstva poradia.

Cyprian Cibrinka
June 20, 2017

Uviedli ste číslo 500 miliónov, čo sa dá povedať aj rečníckym spojením - pár miliónov. Veríte, že by zníženie na takéty číslo ľudnatosti malo význam. Ale pre koho? Pre tých, čo vlastnia všetok majetok a zdroje - hŕstka vyvolených. Pre kapitalistov. Ak sa dá práca nahradiť robotmi, potom sú ľudia pre kapitalistov zbytoční a tak ich navrhnú zlikvidovať.

liti
June 30, 2017

To je gulas….

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu