Kto sa bojí sekularizmu?

Saturday, 10 June 2017 | Zošity humanistov č. 112

Rastislav Škoda

Na prelome 40-tych a 50-tych rokov minulého storočia sa v USA hlásilo za protestantov alebo katolíkov 90 % dospelých Američanov; ostatní boli väčšinou židia.

Aj dnes síce dominuje tu kresťanstvo a USA sú naďalej štátom s najväčším počtom kresťanov na svete (173 miliónov), ale v ostatnom čase pribúda „niečkarov“, t. j. tých, ktorí nemajú formálnu náboženskú identitu, alebo sa hlásia k niektorému nekresťanskému náboženstvu. Od roku 2008 pribudlo 6 % „niečkarov“ a ubudlo 6 % kresťanov, čo je predsa len po 20 miliónoch občanov.

Trend preč od formálneho náboženstva pokračuje, a ak kedysi bolo bez náboženstva len 2 – 3 percent, v 1970-tych rokoch začal ich počet stúpať, v 1990-tych rokoch prekročil 10 %, a dnes je ich 21 %.

Citeľne klesá aj počet cirkevníkov. V r. 1937 bolo 73 % občanov príslušníkmi kresťanskej, židovskej alebo moslimskej cirkvi, v roku 1980 ich ešte bolo vyše 60 %, a dnes je ich 56 %.

Už len 22 % Američanov vidí v spoločnosti nárast významu náboženstva, a až 75 % Američanov pozoruje úpadok významu a vplyvu náboženstiev na spoločenský život.

To všetko svedčí pre postupujúcu sekularizáciu a pozorovať ju tak v USA, ako u nás, kde to táto má ľahšie, ako aj inde v západnom svete.

Ak je to však nový radikálny trend modernej civilizovanej spoločnosti, vlastne vôbec nie nový, ale okolo 250-ročný a získavajúci na aktuálnosti, ako možno volať po jeho anulácii a návrate k prekonaným morálnym hodnotám minulosti?

Príkladom veľmi zriedkavého javu premeny sekulárneho štátu na náboženský je Irán, kde Pahlavího sekulárne vládnuca dynastia bola nahradená Islamskou republikou Irán s jej ajatolláhmi.

Násilná protireformácia a rekatolizácia končila po desaťročiach vojen tolerantným kompromisom podľa hesla „Koho panstvo, toho náboženstvo“. Niečo podobné očakáva sekularizmus – ale aj kresťanstvo.

Tí, ktorých desí pojem sekularizmu (A. Gavlaková), by sa mali zamyslieť nad nedávnymi slovami pápeža Františka:

„Konfesionálne štáty skončia zle… Verím, že sekularizmus sprevádzaný silným zákonom, ktorý zaručuje náboženskú slobodu, poskytuje rámec pre posun vpred,“ vyhlásil pápež František v rozhovore s Guillaumom Goubertom, riaditeľom francúzskeho rímskokatolíckeho denníka La Croix.

Článok bol uverejnený po redakčnej úprave 9. júna 2017 v denníku Pravda.

Rastislav Škoda, biológ

tags , , , ,

5 Comments to Kto sa bojí sekularizmu?

Cyprian Cibrinka
June 15, 2017

Katolíkov nedesí pojem sekulárny. Dokonca sekulárne inštitúty nedávno zídené v Ríme pozdravili pápeža Františka:
http://sk.radiovaticana.va/news/2016/08/24/sekul%C3%A1rne_in%C5%A1tit%C3%BAty_z%C3%ADden%C3%A9_v_r%C3%ADme_pozdravili_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1k/1253480

To, čo sa skrýva pod slovom sekularizmus v ponímaní ateistov, je štátom podporovaná a presadzovaná nenávisť voči katolíkom. Pápež správne volá po návrate k pôvodnému významu slova sekularizmus - to je nezasahovanie štátu a marxistov do vecí cirkevných a náboženských.

Je zaujímavé sledovať, ako si ateisti osvojili kresťanský výraz sekulárny… ach ach!

Cyprian Cibrinka
June 15, 2017

Len pre zaujímavosť zacitujem z toho článku:
Na Slovensku pôsobí 9 sekulárnych inštitútov. Pápežského práva sú Spoločnosť sv. Uršule – Sekulárny inštitút sv. Angely Merici, Sekulárny inštitút dobrovoľníčok dona Bosca, Sekulárny inštitút Madonna della Strada a Sekulárny inštitút Caritas Christi. Diecézneho práva sú Sekulárny inštitút Karmelitánsko-tereziánska únia, Sekulárny inštitút Nepoškvrnenej Matky Cirkvi, Sekulárny inštitút Krista Veľkňaza, Sekulárny inštitút Spoločenstvo Fatima a Sekulárny inštitút Betánia.

O Spoločnosti Prometheus nieto ani chýru ani slychu :D

Rastislav
June 17, 2017

Pozor! Sekularizmus ako svetonázor – svetský na rozdiel od náboženského – nemá nič spoločné s inštitútmi, rehoľami, podľa cirkevného práva.

Rastislav
June 17, 2017

Nás zaujíma tento sekularizmus:
Sekularizácia → zoštátnenie cirkevného majetku; presadzovanie svetského pred cirkevným, laicizácia, obmedzovanie cirkevného vplyvu.
Sekulárny → spravidla neveriaci, nevyznávajúci nijaké náboženstvo, ateistický.

Cyprian Cibrinka
June 20, 2017

Rozumiem - zachcelo sa vám pokradnúť kolektívny majetok občanov - veriacich. Som rád, že sa k tomu otvorene priznávate.
Nezavádzajte čitateľov mätúcimi pojmami - píšte o ateizme, nie o humanizme.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu