Nelegitímne pripisovanie autority pri sexe a morálnosti na účet cirkvi

Saturday, 19 August 2017 | Zošity humanistov č. 113

Atheist Republic

Náboženskí lídri tvrdia, že ľudia nemôžu robiť správne rozhodnutia vo vlastnej morálke – špecificky etické rozhodnutia o osobnej sexualite.

Kresťanský duchovný a evanjelista Ray Comfort vyhlásil:

„V dnešnej dobe rozvíjajú ateisti slabú Darwinovu teóriu a tým otvárajú stavidlá potratom, smilstvu, pornografii, homosexualite a cudzoložstvu. Ak niet boha a sme len primátmi, niet konečného dobra ani zla. Všetko ide dobre do tých čias, kým to spoločnosť baví.“

Bežná je obžaloba, že ateisti milujú hriech, nie sú ochotní podrobiť sa bohu a znášajú príbuzenstvo s primátmi. Nemyslite si však, že ateisti nepoznajú teistické poňatie „hriechu“ a verte mi, že sa im neprieči poddať sa bohu, v ktorého neveria.

Tento komentár má za cieľ vytýčiť a posúdiť pociťované chýbanie morálnosti a hedonistického a nihilistického správania sa ateistov, s ktorými teisti všetkých odtieňov často nakladajú ako so „vzormi morálnosti“.

Teisti často vravia, že bez vnútorného a vonkajšieho vedenia vyššou mocou nemajú ľudia cit pre etiku a morálku. Táto morálna obžaloba zahŕňa nielen vraždu a krádež, ale prechádza do osobnej etiky, teda vrátane osobných rozhodnutí v otázkach sexu. Ako spoločnosť postupovala, náboženskí vodcovia mali stále rastúci zoznam príkazov Rob! a Nerob! Sekulárne spoločnosti považujú za prijateľné, ak si dospelí jednotlivci robia vlastné rozhodnutia o sexe, kým tieto nikoho nepostihujú. Náboženskí lídri však považujú za dôležité vytvoriť pre sexuálne správanie prekážky všemožného druhu.

Začalo to asi už potrebou kontroly a manipulácie so ženami v prísnych patriarchálnych kultúrach, ale stalo sa to nebezpečným najmä šírením hanby a strachu, a to už od detstva. Ak aj je medzi ateistami nezhoda o tom, kde je hranica personálnej etiky, alebo o spôsobe šírenia takýchto myšlienok, snažíme sa definovať to na osobnej a spoločenskej rovine verejným angažovaním sa a zápolením so všetkými faktmi, o ktoré ide.

Používame analýzu nákladov a výnosov, vedecké štúdie a správy z oblastí sociológie, psychológie atď. Analyzujeme históriu a spôsoby, ako osobné rozhodnutia postihujú spoločnosť; to nás vedie ku kvalifikovanému rozhodnutiu.

Pretože nepoznáme koncepcie hriechu a jeho odpustenia, uzatvárame, že v tomto živote existujú osobné a spoločenské dôsledky, no bez večnej slávy alebo večného trestu.

V snahe ukázať, ako sa môže líšiť osobná etika, týkajúca sa sexu, u nábožných ľudí a ateistov, napísal Dean Van Drasek knihu „Why Sex Can Be Better for Atheists“ (Prečo môže byť sex lepší pre ateistov), v ktorej diskutuje, prečo sú všedné „hriechy“ pre ateistov aktuálne prípustné, prečo nie sú „zlé“ a prečo môžu ateistickú sexuálnu skúsenosť urobiť dokonca lepšou, ako je skúsenosť teistu.

Rozoberá problematiku masturbácie, pornografie, prostitúcie a sexuálnej orientácie. Hovorí aj o panenstve, prečo to nie je nič zvláštne a nepotrebuje ochranu.

Hoci Deanovo posolstvo je veľmi populárne, nepreberali ho všetci ateisti s entuziazmom; platí však, že absencia absolútnej morálnej autority a ochota nesúhlasiť s každým sú znaky silnej doktríny.

Dean končí zdieľaním názoru, že ateizmus schvaľuje informované sexuálne voľby dospelých jednotlivcov, ktoré berú do úvahy iné voľby, ale nepripúšťajú vedenie nejakým božstvom alebo svätou knihou.

„Byť ateistom znamená necítiť sa vinným zo sexuálnej aktivity na základe náboženského učenia o základnej biologickej funkcii.“

Ako ovplyvnil váš ateizmus vašu osobnú morálku? Ako rozhodujete, čo je „správne“ a čo „zlé“ v oblastiach vašej osobnej etiky? Napíšte nám o tom, radi to uverejníme na našej webovej stránke, prípadne aj anonymne.

Témy na rozmýšľanie:

Chcem byť dobrý, pretože chcem byť ako ty.

„Ľudská slušnosť nie je založená na náboženstve. Predchádza mu.“

Christopher Hitchens

Nepotrebuješ náboženstvo, aby si bol morálny. Ak nevieš rozlíšiť dobré od zlého, chýba ti empatia, nie náboženstvo.

Dobrý bez boha. (Good Without God.)

Prameň: E-mail od Atheist Republic zo 14. 8. 2017, Religion’s illegitimate claim of authority on sex and morality.

tags , , , , , , , , , , , , , ,

2 Comments to Nelegitímne pripisovanie autority pri sexe a morálnosti na účet cirkvi

Cyprian Cibrinka
August 27, 2017

Citujem: Nepotrebuješ náboženstvo, aby si bol morálny. Ak nevieš rozlíšiť dobré od zlého, chýba ti empatia, nie náboženstvo…………. Od kedy je empatia nositeľom morálky? Takže ak sa vcítite do prežívaného utrpenia vraha na súde, bude morálne vraha oslobodiť, aby netrpel pod spravodlivým trestom?

Rastislav
September 2, 2017

Netárajte, pán Cibrinka!

Sympatia je pocit súcitu, ľútosti alebo žiaľu pre životné ťažkosti, ktoré má náš blížny; empatia je trochu viac, je vžitie sa do jeho situácie natoľko, ako obuť si jeho topánky.

O vzťahu empatie k morálnosti sa veľa debatovalo. Mnohí náboženskí a filozofickí etici zdôrazňujú empatiu, sympatiu a súcitnosť ako kľúčový prístup k morálnemu zmýšľaniu, motivácii a správaniu sa. Tých, čo sa zaobídu bez empatie, je podstatne menej.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu