Trhlina v zmierňovaní klimatickej zmeny: výchovné a vládne odporúčania neberú do úvahy najúčinnejšie individuálne akcie

Tuesday, 1 August 2017 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 113

Seth Wynes a Kimberly A. Nicholasová

Súčasná antropogénna klimatická zmena je výsledkom nahromadenia skleníkových plynov v atmosfére, čo sa deje pod vplyvom miliárd individuálnych rozhodnutí.

Autori berú do úvahy širokú škálu volieb životného štýlu a kalkulujú ich potenciál redukovať emisie skleníkových plynov vo vyvinutých krajinách, hodnotiac 148 scenárov z 39 zdrojov.

Odporúčajú štyri vysoko účinné akcie, vedúce k nízkym emisiám, a teda s potenciálom prispieť k systémovej zmene a podstatne znížiť ročné emisie na osobu:

  1. mať o jedno dieťa menej (ročné zníženie emisií CO2 v rozvinutých krajinách priemerne o ekvivalent 58,6 tony CO2);
  2. žiť bez auta (úspora 2,4 tony CO2);
  3. vyhýbať sa transatlantickým letom (úspora 1,6 tony CO2 na let);
  4. a jesť diétu, založenú na rastlinách (úspora 0,8 tony CO2 ročne na osobu).

Tieto akcie majú oveľa väčší potenciál redukovať emisie skleníkového plynu ako bežne odporúčané akcie typu ďalekosiahla recyklácia, ktorá je štyrikrát menej účinná ako rastlinná diéta alebo úsporné žiarovky do celého domu – osemkrát menej CO2.

Hoci sa mládež pripravuje na celoživotné postoje a zaslúži si ako skupina osobitnú pozornosť, zistili autori, že desať kanadských vysokoškolských učebníc neodporúča tieto akcie s vysokým potenciálom zmiernenia klimatických zmien. Ani vládne programy USA, Kanady, EÚ a Austrálie sa nezameriavajú na tieto akcie.

Záver: Existujú možnosti zlepšenia redukčných a komunikačných štruktúr na zlepšenie stratégií účinnosti metód redukcie emisií skleníkových plynov, zapríčiňujúcich súčasnú trhlinu v klimatických zmenách.

Prameň: Seth Wynes a Kimberly A. Nicholasová, The climate mitigation gap: education and government recommendations miss the most effective individual actions, Environ. Res. Lett. 12 (2017) 074024.

tags , , , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu