Európa potrebuje oveľa viac novorodencov, aby zmiernila populačnú katastrofu

Tuesday, 26 September 2017 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 113

Ashifa Kassamová, Rosie Scammellová, Kate Connollyová, Richard Orange, Kim Willsherová, Rebecca Ratcliffová

Pôrodnosť v Európe už roky klesá a výsledkom je perfektná demografická búrka, ohrozujúca ekonomický rast na celom kontinente.

V Španielsku existujú provincie, kde na jedného novorodenca pripadajú viac ako dvaja mŕtvi starkí či dospelí, a tento pomer sa pohybuje smerom k jedna ku trom.

Španielsko má najnižšiu pôrodnosť v Európskej únii – 1,27 proti európskemu priemeru 1,55. Od roku 2012 sa Španielsko scvrkáva, k čomu prispieva aj každoročný exodus sto tisícov mladých ľudí, hľadajúcich zamestnanie v cudzine.

Je paradoxné, že kým polícia sa snaží zadržať migrantov na svojich pobrežiach, vo vnútrozemí sa rozvíja demografická kríza nebývalých rozmerov. Európa zúfalo potrebuje mladých ľudí pre fungovanie zdravotníctva, zaľudnenie vidieka, starostlivosť o starkých a, pravdaže, v prvom rade robotníkov do tovární.

V Portugalsku sa obyvateľstvo scvrkáva od roku 2010 – do roku 2060 hrozí pokles počtu obyvateľov z 10,5 na 6,3 milióna.

V Taliansku sa ráta s nárastom počtu dôchodcov vo veku nad 65 rokov z terajších 2,7 % na 18,8 % v roku 2050.

Nemecko malo nedávno najnižšiu pôrodnosť na celom svete: 8,2 na 1 000 obyvateľov, ale tá sa roku 2015 zvýšila na 1,5, takže pre roky 2050 sa počíta s poklesom počtu obyvateľov z dnešných 81 miliónov na 67 miliónov.

V roku 2014 malo Spojené kráľovstvo 64,6 milióna obyvateľov – vďaka imigrácii o 491 000 viac ako rok predtým. Aj v škandinávskych štátoch a vo Francúzsku imigrácia veľmi pomohla zlepšiť populačný stav. Nemecko počíta pre rok 2017 s príchodom 500 000 – 800 000 azylantov a pre ďalšie roky priemerne ročne s 530 000.

Na rozsiahlych stráňach Európskej únie miznú dlhodobé komunity a sociálna ťarcha pre mladých sa stáva neúnosnou. Medzitým na ostrovoch Kos a Lampedúza a na balkánskych hraniciach volajú desaťtisíce po povolení odchodu a vpustení.

Potrebujeme mať menej novorodencov v Európe, aby sa vykompenzoval ich počet v krajinách, ktoré odmietajú opatrenia na zabránenie preľudnenosti, a tak environmentálnej katastrofe (napr. India a Nigéria).

Ach, ale vidíte predsa, že táto mládež a tieto deti sú zlého druhu. Zvýšené percento populácie, ktorá má iné morálne hodnoty, ako sú naše, nijako nič nerieši, ba pri starnutí populácie vytvára nové problémy.

Nakoniec si svet ako celok napriek obrovským číslam migrantov musí zvyknúť na klesajúce populačné čísla, pretože súčasná populácia sveta je globálne neudržateľná.

Prameň: Ashifa Kassamová a kolektív, Europe needs many more babies to avert a population disaster, The Guardian, 23. 8. 2015.

tags , ,

5 Comments to Európa potrebuje oveľa viac novorodencov, aby zmiernila populačnú katastrofu

racio
October 4, 2017

“Ach, ale vidíte predsa, že táto mládež a tieto deti sú zlého druhu. Zvýšené percento populácie, ktorá má iné morálne hodnoty, ako sú naše, nijako nič nerieši, ba pri starnutí populácie vytvára nové problémy.”
Vyrúbeme stromy a narastie burina.
Veľmi dobrý článok. Problémom nie sú starí ľudia, ktorí sú schopní ešte primerane pracovať, ale mladí, ktorí nemajú záujem pracovať na pozíciách tých starých.

Lemmy
October 4, 2017

Ani sa nečudujem, že mladí nemajú záujem pracovať na pozíciách tých starých. Pretože v podniku za socializmu pracovalo 6 000 zamestnancov. Dnes tento podnik rozparcelovali na viacero drobných súkromných firiem, ktoré výrazne znížili počty zamestnancov. Takže z pôvodných 6 000 zamestnancov je v tom výrobnom priestore zamestnaných 2 000 ľudí. Ostatní po žobraní alebo otročia v zahraničí.
Za socializmu pracovali traja za strojom.
Dnes za tým istým strojom pracuje jeden. Ak chce odísť napríklad na WC, musí žiadať kolegu, aby mu postrážil stroj. Pritom kolega obsluhuje vlastný stroj. O tom kapitalisti nenapíšu, že dnes má robotník problém odísť na WC, ak potrebuje súrne. Nemá ho kto nahradiť, lebo stavy sú znížené extrémne. Mzdy sú dnes v porovnaní z čias socializmu mizerne nízke. Lebo narástli neúnosne náklady na bežný život. Mladí nemajú záujem spraviť zo seba otrokov! Preto nemajú záujem pracovať na pozíciách tých starých. Už dávno neexistujú pozície tých starých, lebo starí za mlada pracovali traja, a dnes tú istú robotu vykonáva len jeden mladý. Dokedy? Vari vydrží do päťdesiatky? A čo potom? Na staré kolená ho prepustia! Aká je to perspektíva? Pritom poslanci NR SR sa neustále snažia zvýšiť odchod do dôchodku, aby sa robotník nakoniec toho dôchodku ani nedožil, tak štát na sociálnom (výpalnom) dobre zarobí.

racio
October 6, 2017

Za socializmu sme sa starali o ľudí, dnes o peniaze. Máme tu tvrdý kapitalizmus. K tým podnikom, sú rozparcelované, alebo v ruinách ako Slovenka v B.B.

Cyprian Cibrinka
October 13, 2017

Založte si firmy, súdruhovia a ukážte, ako dokážu podnikať komunisti. Zatiaľ len žobrete peniaze a parazitujete na úspechu druhých. Ja sa u vás rád zamestnám a budem požadovať všetky benefity, o ktoré toľko bojujete.

libertarian
October 14, 2017

Téma článku je nekonečne závažná.
Predsa tu nejde o to, aby “vymierajúcu” bielu rasu tu niekto nahradil. Jednak NEHROZÍ vymretie belochov, historické počtu sú stále na maximách. Jednak nahradenie belochov farebbnými nie je záchranou pre belochov. A pre zachovanie kvality života na Zemi je ďalšie množenie katastrofické.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu