Humanizmus je ateizmus

Tuesday, 5 September 2017 | Zošity humanistov č. 113

V júni prebehol internetovým éterom spor o výrazy ateizmus a humanizmus, ktorý mi unikol a teraz ho doháňam.

V skutočnosti išlo o náplň výrazov humanizmus, humanisti (vo význame ateizmus, ateisti, bezbožnosť) a im príbuzných výrazov humánnosť, humanitárnosť, humanitnosť, humanita, (vo význame ľudomilnosť, dobročinnosť, filantropia, ľudskosť) a ich používanie v bežnej a odbornej reči, na čo som poukázal už v r. 2005 v článku uverejnenom v Učiteľských novinách pred ich zastavením (Rád vysvetlím, kto sú humanisti), a v Zošitoch humanistov, č. 47.

Chápem Konferenciu biskupov Slovenska (KBS), že jej záleží na čím zriedkavejšom strete s humanistami typu ateistov, no nechápem ateistov, ktorí sa definujú v prvom rade ako ľudomilci. Ešte menej chápem tých intelektuálov, ktorí podpisujú vetu, že: „Humanizmus je filozofia, ktorá hlása úctu k ľudskej osobnosti a dopĺňa sa s kresťanstvom.“ Humanizmus je oveľa viac ako úcta k ľudskej osobnosti. Je tu náhrada boha vlastnou mysľou a jej produkciou. A o dopĺňaní nemôže byť reč, ak je tu existenčný boj dvoch diametrálne odlišných svetonázorov, boj na život a na smrť, a nie „veľmi pekný súlad“.

Som zvedavý, či tento jún 2017 zanechá stopy v našej jazykovej kultúre. Považujem za pravdepodobné, že veriaci zostanú v ustrnutej polohe pri definícii pojmu humanizmus na pozícii vlka, sýtiaceho sa „výchovou k ľudskosti“, čím potvrdia svoju neschopnosť pozitívneho vývoja. Mrzí ma však, že ani ateisti tak ľahko nedorastú do svetovej úrovne hnutia humanizmu, ako by som si prial, lebo je to potrebné.

Nemôžem sa prinútiť uveriť, že by KBS bola ochotná, či už kvôli vyjasneniu pojmov alebo ako prejav ústretovosti voči ateistom, súhlasiť s ateistickým vymedzením pojmu humanizmus. Raz bude musieť akceptovať tento svetový trend, ale ten čas ešte nenastal.

Som rád, že niekoľkokrát predsa len nesmelo zaznelo, že cirkev má pravdu, keď si nakoniec všimla, že humanizmus možno chápať aj „ako odmietanie náboženstva či dokonca ako ateizmus“.

Pritom humanizmus nie je storočia starý výraz. Prvý raz bol použitý v nemčine v r. 1808 (Wikipédia), v angličtine až v roku 1836 (encyklopédia Merriam Webster). Prvý Humanistický manifest bol vydaný na konferencii v Chicagu v r. 1933, druhý v r. 1973.

Veľmi ma prekvapilo konštatovanie, že Konštantín a Metod priniesli na Slovensko niečo iné ako kresťanstvo. Čo?

Urážlivé táraniny Cibrinku – Tvojoponenta si nezaslúžia zmienku, ale slušnému čitateľovi idú na nervy.

tags , , ,

2 Comments to Humanizmus je ateizmus

Cyprian Cibrinka
September 7, 2017

Nuž pán Škoda, musíte citovať, v čom sú moje vety urážlivé. Citujte tie vety. Som jedným z mála ľudí, ktorí Vaše stránky aj čítajú a premýšľajú nad nimi.
KBS poukázala na sporné slovo humanizmus a ľudia, ktorí sa donedávna takto označovali, teda ateisti ako humanisti, sa naraz od slovo humanizmus dištancovali. A tak urobili dokonca aj nositelia titulov Humanista roka ako Mistrík alebo sociológ z SAV, myslím že sa volá Tížik. Malo by Vás tešiť, že KBS vníma slovo humanizmus ako aj ateizmus. A o to viac by Vás malo zarmucovať, že ateisti nepridali k pripomienke KBS. Urobte to aspoň Vy a pridajte sa k pripomienke KBS:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/141/pripomienky/zobraz

Humanizmus nemôže byť stotožňovaný s ateizmom, lebo obsahuje odkaz na živočíšny druh homo sapiens. Alebo chcete tvrdiť, že ak akýsi mimozemšťasnia, ktorí nebudú homosapiens, a súčasne budú ateisti, budú podľa vás humanisti?

Vaše vysvetľovanie je protirečiace. Môžete byť nanajvýš ateistický humanista. V Česku máte dokonca bránu Humanističtí ateisté. Toho času predávajú topánky… Takže od ateizmu cez humanizmu až po bagance… :D http://www.humanistictiateiste.cz/

Cyprian Cibrinka
September 17, 2017

Na Vaše preveľké prekvapenie Metod priniesol aj so svojim bráškom kadečo iné. Napríkad písmo.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu