Prečo ste taký ofenzívny?

Tuesday, 5 September 2017 | Zošity humanistov č. 113

Atheist Republic

Jedna z najčastejších vecí, ktorú počujeme od návštevníkov našej facebookovej alebo webovej stránky, je niečo ako „Prečo ste taký ofenzívny?“ alebo „Prečo si nenecháte svoje názory pre seba a ostatých ľudí veriť, nech si myslia, čo chcú?“

Naznačuje sa tým, že ak všetci budeme mať len svoje vlastné názory a nebudeme o nich hovoriť, všetko bude v poriadku; nebudeme sa mať o čom hádať a nikoho neurazíme.

„Musíte rešpektovať vieru iných ľudí.“

Jednoduchá odpoveď je: „Nie, dnes sa viera druhých ľudí nemusí rešpektovať.“

Rešpektujem vaše právo mať svoju vieru.

Rešpektujem vaše právo mierumilovne ju prejavovať.

Nerešpektujem váš názor, pán Cibrinka, že som zlý človek.

Nerešpektujem váš názor, pán Cibrinka, že pôjdem do pekla.

Nerešpektujem premývanie mozgov.

Nerešpektujem kulty, sekty.

Nerešpektujem nenávisť, sexizmus a tyranstvo.

Nerešpektujem vaše náboženstvo. Prečo by som to mal robiť?

Ani vy nemusíte rešpektovať môj ateizmus.

Náboženské názory majú dnes už len taký nárok na rešpekt alebo ochranu, ako všetky iné názory.

Ľudské bytosti majú právo na rešpekt a mali by byť rešpektované.

Knihy a názory nemusia byť rešpektované.

Idey nie sú posvätné.

Môžu a mali by byť zachované pre analýzu a kritiku.

Je absurdné, aby sa niekto cítil hlboko urazený ostrejším slovom o svojom náboženstve, a pri tom trval na svojom práve nanucovať svetu svoju nespravodlivosť a útlak.

„Prestaňte byť taký ofenzívny!“

Povedať, že niekto je ofenzívny, nie je ani technicky korektné.

Ofenzívny je subjektívne a osobné adjektívum.

Ak niekto vyjadruje svoj názor presvedčivo, neznamená to ešte, že je fundamentálne ofenzívny.

Niečo ma môže uraziť, ale to záleží na mne.

Ak sa nábožná osoba urazí už po našich pár slovách, neznamená to, že sme ofenzívni.

Všeličo, čo povie ateista o náboženstve, môže sa pobožnému človeku nepáčiť, alebo ho to môže aj uraziť, ale to neznamená, že má právo zastaviť prejavy našej mienky.

„Môžete mať svoje názory aj bez hádok s druhými o ich názoroch.“

Striedavo vracať sa späť a postupovať v diskusiách/konverzáciách o osobitných témach je jedna z najkrajších možností byť ľudskými.

Ide o to, ako riešime problémy, ako prijímame nové idey, ako rozhodujeme o tom, čo je v určitom sociálnom kontexte ešte prijateľné a čo už nie je.

Inovácia by prestala existovať, keby sme pre ňu nemali „argumenty“.

Ľudský pokrok závisí od našej schopnosti vysvetliť naše názory, podporovať ich, argumentovať proti iným názorom a byť ochotný zmeniť svoj názor, ak sú protiargumenty dosť silné.

Názor, ktorý chce byť imúnny voči kritike, nie je hodný ani slova.

Na celom svete nesie ateizmus jednu sociálnu stigmu: na niektorých miestach planéty môže byť opustenie bežného náboženstva dokonca aj nebezpečné.

Mnohí ľudia veria, že bez viery v boha nemožno mať morálku; iní cítia, že rozhovor s ateistami ohrozuje ich vieru.

To robí outovanie/vyjavenie nášho ateizmu ešte dôležitejším.

Chceme, aby sa občania Republiky cítili silnými a boli hrdí, že sú ateisti.

Hlásime sa k prejaveniu ateizmu bez hanby.

Keď je to bezpečné, je cenné, ak ateista odhalí svoje ateistické názory. Ak vás ľudia poznajú ako slušného človeka, oveľa ťažšie urobia z vás zloducha.

Ak sa môžete tam, kde žijete, bezpečne „outovať“, zvážte urobiť to. Pomôžete sebe aj ateizmu.

Možno zistíte, že medzi vašimi priateľmi a príbuznými je viac ateistov a sympatizantov, ako ste si kedy mysleli.

Možno vás podporia a o vaše názory prejavia záujem úplní cudzinci.

Hrdo prejaviť svoje zmýšľanie je veľká cesta k dôkazu, že ateizmus nie je nič, čo by mohlo niekoho priviesť do rozpakov.

Jedna z účinných metód prejavenia sa aktivistov používa tričká. V boji za civilné práva, napr. za LGBT (lesbický, gej, bisexuál, transgender), prípadne aj Q (neistý) sa tričká ukázali veľmi účinnou metódou.

Aktivisti, ktorí písali texty, maľovali tričká a najmä tí, čo ich nosili, veľmi pomohli definovať nové hnutie.

Dva z najpopulárnejších nápisov: Bezbožný pohan a Náboženstvo je fikcia.

Výťažok z predaja týchto tričiek (asi 15 USD za kus) ide na financovanie webovej stránky Ateistickej republiky (hľadanie zdrojov, právne otázky, materiál, povzbudzovanie ateistov na celom svete).

Keby ste mali nosiť tričko s ateistickou propagandou, aké posolstvo by ste volili?

Podporujte Ateistickú republiku!

Prameň: Support Your Fellow Atheists Worldwide.

tags ,

13 Comments to Prečo ste taký ofenzívny?

racio
September 6, 2017

Navrhujem heslo: Chráň seba, svojich príbuzných a známych pred náboženstvami

Cyprian Cibrinka
September 7, 2017

Iracio. Čím sa odlišujete od stalinistu?

Cyprian Cibrinka
September 7, 2017

Prekladateľovi. Nebolo by lepšie dať množné číslo. Teda “prečo ste takí ofenzívni”? Tiež opraviť v článku. Pripomienku na pravopis prosím následne zmažte.

Cyprian Cibrinka
September 7, 2017

Aha… to je adresované mne? :-) No ´dakujem. Takže takto. Citujem Vás:
“Nerešpektujem váš názor, pán Cibrinka, že som zlý človek.
Nerešpektujem váš názor, pán Cibrinka, že pôjdem do pekla.”….
Pán Škoda, ja nikde netvrdím, že pôjdete do pekla. To nie je v mojej kompetencii. A ak mám byť úprimní, ja si spasenie nezaslúžim. A tak sa dosť teším, že mi v tom prípadnom pekle už z diskusie neujdete :-) Peklo v mojich príspevkoch nenájdete. Boh je spravodlivý. To úplne stačí. Rovnako si nemyslím, že ste zlý človek. Mám Vás rád a pozorne čítam Vaše články. A ano, tento som len preletel, najsamprv.
Takže sa mi ospravedlníte, že ste ma krivo oébvinili z toho, že Vás považujem za zlého a pôjdete do pekla? Lebo ja som nič také nikde nenapísal.

Názory usilujúce o nekritičnosť sú nielen hodné slova, ale priam volajú po kritike. Takže ani v tomto s Vami nesúhlasím. Rešpektovať náboženské vyznanie a aj ateizmus znamená, že nebudeme útočiť na dôstojnosť človeka pre jeho svetonázor, no máme práve slušne a vecne argumentovať a vysvetľovať svoje postoje, aj kritické. Rešpektovať názory iných neznamená sa s nimi stotožniť, no ich pranierovanie má byť v rámci slušnosti. Skúste si len predstaviť ten povyk, keby pápež sa začal vysmievať z buzerantov štýlom Charlie Hebdo. Pritom ja slobom buzerant nemyslím homosexuála, ale otravných ľudí, tak, ako to vysvetľujú stále platné slovníky nášho jazyka.
Hranie sa so slovíčkami nepridá ľudskosti. Zhodneme sa na tejto myšlienke?:
Nestotužňujem sa s vaším svetonázorom, no rešpektujem ho ako súčasť vašej osobnosti. Nesúhlasím, mo nebudem zosmiešňovať váš názor spôsobom, ktorý vás zraňuje. A vy mi umožníte beztrestne vyslovovať kritické námietky voči vášmu svetonázoru.

racio
September 7, 2017

Cibrinka. Neviem čo má môj návrh so stalinizmom, ale viem, že náboženstvá sú nepravdivé, podvodnícke a nebezpečné učenia.

Cyprian Cibrinka
September 7, 2017

Racio. Paušalizujete. Teda zavádzate.

racio
September 9, 2017

Cibrinka - Čo sa týka náboženských učení, určite nie, nezavádzam. Všetky opisujú to, o čom nič nevedia, sľubujú čo nemajú a čo nemôžu dať. Fabulujú, teda klamú.

rastislav
September 13, 2017

Bravo, Racio!

Cyprian Cibrinka
September 15, 2017

Racio - zmôžete sa aj na hlbšiu úvahu ako lacné mítingové heslá a krčmové pokriky? :-) Opilci v krme majú radi takéto plytké povyky a nadšene budú kričať “bravó”

racio
September 24, 2017

Môžem poskytnúť osvetu.

racio
September 25, 2017

Práve, že heslá vyplývajú z hlbokých úvah.

Rastislav
September 26, 2017

K Cibrinkovi zo 7. septembra: to nie je on, čo toto napísal.

[...] ma, že ho považujem za zlého človeka a že mu prajem peklo. Nič také som nenapísal ani netvrdil: Nerešpektujem váš názor, pán Cibrinka, že som zlý človek. Nerešpektujem váš názor, [...]

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu