Až 71 % britskej mládeže sa zaobíde bez náboženstva

Friday, 3 November 2017 | Zošity humanistov č. 114

Humanists UK

Výsledky prieskumu britských sociálnych postojov, uverejnené 4. septembra 2017, ukázali, že až 71 % mladých ľudí vo veku 18 – 24 rokov sa nehlási k nijakému náboženstvu; iba 3 % sa priznali k anglikánstvu a 5 % ku katolicizmu. Dve posledné čísla narástli na 5, resp. 9 % u 25 – 34-ročných mladistvých.

Z celej populácie priznáva 53 %, že nepatria k žiadnej cirkvi; 15 % sú anglikáni, 9 % katolíci, 17 % iní kresťania a 6 % iné náboženstvá.

Združenie Humanists UK komentuje tento výsledok požiadavkou o prehodnotenie postavenia cirkvi v spoločnosti. Konkrétne ide o úlohy cirkvi v štátnych školách a iné privilégiá platené štátom.

Andrew Copson, predseda tohto združenia, kladie otázku, či je správne, ak 97 % mládeže nie sú anglikáni, ale 20 % štátnych škôl, do ktorých budú chodiť ich deti, patrí anglikánskej cirkvi?

Celkom všeobecne: Ako môže anglikánska cirkev ostať štátnou cirkvou, ak sa stará o takú malú časť národa?

Copson pokračuje:

„Je zrejmé, že anglikánska cirkev prežíva pravdepodobne ireverzibilný kolaps počtu svojich veriacich. To by mala byť jej súkromná záležitosť, ale fakt, že na meniacu sa situáciu odpovedá požiadavkou ešte viac moci a verejných peňazí, hoci dôvody pre ne zanikajú, robí to všetko záležitosťou verejného záujmu.

Už dávno prešiel čas, keď sa vláda mala prebudiť do demografickej skutočnosti dnešnej Británie a uznať, že trvalé zvyšovanie štátnej podpory pre náboženstvá a verejné vyzdvihovanie aktivít náboženských skupín je pravý opak toho, čo si verejnosť praje.“

Poznámky

V Združení Humanisti Spojeného kráľovstva zdôrazňujeme slobodné myslenie a podporujeme humanizmus, aby sme vytvorili spoločnosť, v ktorej vládne racionálne myslenie, slušnosť a vzájomná láskavosť. Snažíme sa dať dohromady ľudí bez náboženského vyznania, aby prehlbovali svoje vlastné názory, žili šťastnejšie a naplnili svoj jediný život, ktorý máme. Našimi obradmi, výchovou, komunálnymi službami a kampaňami chceme vytvoriť čestnú spoločnosť rovných občanov.

Prameň: Humanists UK, Latest British Social Attitudes reveals 71% of young adults are non-religious, just 3% are Church of England, 4. 9. 2017.

tags , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu