Do pozornosti: Ponuka zlacnených kníh

Saturday, 25 November 2017 | Etika humanizmu, Paul Kurtz, Knihy, Preľudnenie, Zošity humanistov č. 114

Kúpte ostávajúce zlacnené knihy z bývalého vydavateľstva Rastislava Škodu pre seba alebo ako dar pre priateľa.

1. Dan Barker: MOŽNO ÁNO, MOŽNO NIE – Návod pre mladých skeptikov

Táto knižka je pravdepodobne najdôležitejšia kniha pre vaše deti. V dnešnom svete, zaplavenom médiami a správami, nie je možné mať prehľad – a iste nie kontrolu – o tom, akým informáciám, tvrdeniam a pokušeniam sú vystavení mladí ľudia. Najlepšie je vyzbrojiť ich proti tomu tým, že sa naučia kriticky myslieť. Deti sa musia veľmi skoro naučiť rozvíjať svoj vlastný rozum. Len tak v nich môžu rásť základy sebavedomia a sebaistoty súčasne s ich vekom. Keď deti smú byť zvedavé, keď sa učia dávať otázky, a keď sa v nich vzbudzuje snaha, aby samé od seba skúmali podstatu veci, budú sa môcť všestranne rozvíjať vo všetkých životných oblastiach.

Táto kniha chce práve to. Pri sledovaní Andrejkinej historky sa mladí čitatelia naučia, ako sa rieši hádanka. Tak, že sa miesto prijatia nerozumných vysvetlení alebo povier kladú otázky, robia pokusy a rozmýšľa sa kriticky. Kniha jednoduchým jazykom opisuje deťom spôsob vedeckého myslenia, aby mu porozumeli a s potešením zo skeptického myslenia ho používali v každodennom živote. (Klub Pezinok Spoločnosti Prometheus). Cena 2 €.

2. Dan Barker: MOŽNO JE TO SPRÁVNE, MOŽNO NESPRÁVNE – Sprievodca pre mladých mysliteľov

Kniha potvrdzuje schopnosť malých detí myslieť, hľadať informácie a pýtať sa „Prečo?“. Hrdinka Andrejka získava životne dôležité poznatky a buduje svoje morálne zásady na podklade každodenných udalostí, bez pripomínania dogiem alebo svätých kníh. Jej najdôležitejší poznatok znie: Bez ohľadu na to, akú má kto vieru, treba rešpektovať ľudské práva každého človeka.

Veselými ilustráciami a napínavými historkami sprostredkuje autor deťom ich veku prislúchajúce zásady morálneho rozhodovania a konania. Jednoduchým jazykom opisuje deťom spôsob vedeckého myslenia, aby mu porozumeli a s potešením zo skeptického myslenia ho používali vo svojom bežnom živote. (Klub Pezinok Spoločnosti Prometheus). Cena 2 €.

3. Sandra McLeod Humphreyová: KEBY SI SA TY MAL ROZHODNÚŤ, ČO BY SI UROBIL?

Nikdy nie je príliš skoro začať hovoriť s mladými o ich osobných hodnotách a pomáhať im definovať a rozvíjať ich vlastný kód morálneho správania. 25 problémových situácií v knihe a priame otázky na konci každého osvetľujúceho príbehu, ktoré si vyžadujú rozmýšľanie, môžu slúžiť ako dobrý základ na rozhovor s vašimi deťmi o dôležitých morálnych a sociálnych otázkach. Cena 2 €.

4. Paul Kurtz: ZAKÁZANÉ OVOCIE – ETIKA HUMANIZMU

Nehaňte sekulárnych humanistov, že nemajú podklad pre etiku a morálku, že sú nihilisti. Nenamýšľajte si, že len viera v Boha je zárukou morálnej cnosti, že jediní „svätí“ sú tí, čo žijú v zväzku s kostolmi a že sú „hriešnikmi“ tí, čo žijú mimo nich.

Milióny jednoduchých ľudí a stovky filozofov dokázali, že pretrhaním teistických ilúzií môžeme podnietiť odvahu a zdravý rozum k vytvoreniu racionálnej etiky, založenej na realistickom pohľade na prírodu a spoznaní všeobecných morálnych pravidiel, spoločných všetkým ľuďom.

Kniha amerického filozofa Paula Kurtza „Zakázané ovocie: Etika humanizmu“ nás presviedča, že musíme jesť zakázané ovocie rajského stromu poznania dobrého a zlého, pustiť sa do etického hľadania a zásady nášho správania budovať na samostatnom rozmýšľaní; len táto cesta vedie k objaveniu etických právd, ktoré môžu usmerňovať naše spoliehanie sa na seba samého a uznávanie práv iných.

„Zakázané ovocie“ obsahuje zaujímavé state o súkromí a o ľudských právach a podáva konkrétne etické odporúčania ako alternatívy pre tradičné náboženské názory.

Slovenská humanistická literatúra nemá zatiaľ knihy tohto druhu, a keď pred devätnástimi rokmi vyšla, nevyvolala veľký ohlas. Doba nebola priaznivá. Žiaľ, aj dnes ľudia málo pestujú svoj svetonázor a z pohodlnosti a lenivosti súhlasia s nálepkou, ktorá nezodpovedá skutočnosti. Cena 6 €.

5. (Ed.) Rastislav Škoda: NEMNOŽME SA! – Antológia preľudnenosti a depopulácie

Niektoré články sú literárne eseje, iné jednoduché novinárske správy, aj staršieho dáta, ak si zachovali aktuálnosť. 62 článkov je rozdelených do 10 obsahových skupín od Ako k tomu počtu došlo, Čo je preľudnenie, Staršie a novšie varovania pred preľudnenosťou, Demografia pár vybraných štátov atď. až po bezradné Ako ďalej. Osobitná pozornosť sa venuje stanoviskám cirkví, pretože v ich učení o sexuálnych problémoch vidieť v súčasnosti aj do budúcnosti hlavný odpor proti efektívnemu plánovaniu veľkosti rodiny. No dnes sa všeobecne odmieta ich tradicionalistické učenie o sexuálnej morálke a rodine, a pápež František robí v tomto ohľade prekvapujúce ústretové kroky, s ktorými mnohí biskupi nesúhlasia. Jeho aktuálny záujem o zelenú environmentalistiku bledne pri pripomienke dogmy neomylnosti učenia pápežskej sexuálnej morálky, konkrétne používania nevyhnutnej umelej antikoncepcie a interrupcií. Cena 4 €.

tags , , , , , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu