Vieru v nadprirodzeno neupravuje štýl intuitívneho myslenia ani kognitívna inhibícia

Sunday, 12 November 2017 | Zošity humanistov č. 114

Kolektív autorov: Miguel Farias, Valerie van Mulukomová, Guy Kahane, Ute Kreplinová, Anna Joycová, Pedro Soares, Lluis Oviedo, Mathilde Hernová, Karolina Rokitová, Julian Savulescu a Riikka Möttönenová

Podľa hypotézy intuitívnej viery opiera sa viera v nadprirodzeno predovšetkým na intuitívne myslenie – a klesá, ak sa do hry zapojí analytické myslenie.

Autori vyradili rozličné výhrady v predošlých pokusoch o podporu tejto hypotézy intuitívnej viery a potom ju testovali v troch nových štúdiách, používajúc rozličné paradigmy, idúce od jednej terénnej štúdie pútnikov po pokusnú neurostimuláciu.

Ani v jednej z troch štúdií sme nenašli vzťah medzi intuitívnym či analytickým myslením a vierou v nadprirodzeno.

Uzatvárame, že je predčasné vysvetľovať vieru v bohov ako „intuitívnu“, a že pri vzniku a udržovaní viery v nadprirodzeno hrajú pravdepodobne väčšiu rolu iné faktory, napríklad sociálno – kultúrna výchova, ako kognitívny štýl.

Prameň: Miguel Farias a kolektív, Supernatural Belief Is Not Modulated by Intuitive Thinking Style or Cognitive Inhibition, Scientific Reports, 8. 11. 2017.

*

Podľa výsledkov nových štúdií na univerzitách v Coventry a Oxforde nesúvisia náboženské viery ani s intuíciou, ani s racionálnym myslením.

Predchádzajúce štúdie naznačujú, že ľudia, ktorí majú silnú náboženskú vieru, sú viac intuitívni a menej analytickí, a keď začnú viac analyticky myslieť, tak ich náboženská viera klesá.

Nové výskumy svedčia, že to tak nie je, a že ľudia sa „nerodia ako veriaci“.

Štúdia je prvou reakciou na rastúci trend kognitívnych psychológov počas ostatných 20 rokov, ktorí dokazovali, že viera v nadprirodzeno prichádza sama od seba, intuitívne.

Prvá séria pokusov sa robila na najväčšej pútnickej ceste sveta, na ceste do Santiago de Compostella v severnom Španielsku.

Pútnici mali posúdiť silu svojej viery v nadprirodzeno, udať dĺžku trvania svojej púte a rozhodnúť sa medzi logickou a citovou voľbou.

Výsledky ukázali, že niet priameho vzťahu medzi vierou v nadprirodzeno a intuíciou.

Rovnaký výsledok dal pokus s matematickou hádankou, majúcou zvýšiť úroveň intuície.

V tretej časti pokusov sa stimuloval mozog, aby sa zvýšila úroveň kognitívnej inhibície, ktorá riadi analytické myslenie.

Bezbolestný elektrický prúd sa viedol do elektród, ktoré aktivujú pravý dolný frontálny gyrus, kontrolujúci inhibíciu.

V predošlých pokusoch sa zistilo, že ateisti používajú túto časť mozgu, keď chcú potlačiť myšlienky o nadprirodzene.

Hoci táto stimulácia mozgu zvýšila kognitívnu inhibíciu, nezvýšila úroveň viery v nadprirodzeno, čo opäť potvrdilo chýbanie priameho vzťahu medzi kognitívnou inhibíciou a vierou v nadprirodzeno.

Akademici vravia, že je predčasné hovoriť o viere v bohov ako intuitívnej prirodzenej záležitosti.

Sú toho názoru, že náboženstvo je proces, založený na výchove a sociálno – kultúrnom prostredí, vrátane vzdelávania.

Vedúci autor štúdie Miguel Farias komentoval výsledky štúdie takto:

„Čo riadi našu vieru v bohov: srdce alebo hlava?

Nemyslíme, že by sa ľudia ‚rodili ako veriaci‘ v tom zmysle, ako sa nevyhnutne naučíme nejakú reč v detskom veku.

Dostupné sociologické a historické dáta svedčia, že naša viera sa zakladá hlavne na sociálnych a výchovných faktoroch, a nie na kognitívnych štýloch, ako je intuitívne či analytické myslenie.

Náboženská viera je zakorenená skôr v kultúrnom vývoji ako v primitívnom pocite brucha.“

Prameň: PsyPost, Why do we believe in gods? Religious belief ‘not linked to intuition or rational thinking’, PsyPost, 8. 11. 2017.

tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu