Parabola o štyroch mužoch

Saturday, 6 January 2018 | Zošity humanistov č. 115

Od prispievateľa do Ateistickej republiky Abbasa Syeda

Štyria muži popíjajú čaj vo veľkej kaviarni Posmrtného života. Jeden je moslim, jeden kresťan, jeden žid a jeden ateista.

Naraz vletí do kaviarne veľký archanjel Gabriel a hovorí im:

„Boh vás očakáva, prosím, nasledujte ma.“

Teisti sa posmešne pousmejú na ateistu a odletujú, vysmievajúc sa mu čoraz viac, že nedostane žiadne panny, ani chutné jedlá, ani osviežujúce nápoje, ba ani čerstvý vzduch. Gabriel šľahol svojou zlatou palicou a prikázal všetkým štyrom zastať v príprave poklony pred zjavením sa Boha.

Traja veriaci nelenia a čelami sa opakovane dotýkajú povrchu veľkého bieleho oblaku, na ktorom plávajú.

Ich oči sa plnia slzami, ako sa ich srdcia vzďaľujú – aj s pocitmi pre ich abrahámovského boha.

„Áno, mali sme pravdu! Mali sme pravdu!“ gratulujú si navzájom.

Zrazu zacítili, že sa na čele ich oblaku pripravuje čosi úžasného a ateista, vidiac, čo prichádza, začína sa divo smiať. Celý oblak sa otriasa priam dramaticky, a má to za následok, že sa veriaci dvíhajú zo svojho úklonu. Ich radosť a vzrušenie sa miernia, keď zisťujú, že otriasanie oblakom zapríčiňuje božie kladivo, a hľa, veď tu je Thor, jediný a všemohúci Boh!

Thor prikazuje, aby všetci traja veriaci boli hodení do hádu, podzemnej rieky, a to tvárou dopredu, pretože verili historkám. Potom sa spytuje svojho osobného asistenta Forsetiho, čo tento radí urobiť s ateistom.

„Nuž,“ začal svoju radu Forseti, „viem síce, že vo vás neveril, ale nedopustil sa hriechu, že by si bol sám robil svojich bohov. No, keď teraz videl vás a vašu moc, iste sa stal vaším verným veriacim.“

A tak ateista kýva rukou veriacim, keď okolo nich prechádza do raja a oni podstupujú prvé štádiá svojich trestov.

Religiózna loby tvrdí z času na čas, že argument „neistoty“ zaručuje veriacim bezpečnosť, či boh existuje alebo nie, a ak ateisti nemajú pravdu so svojím popieraním existencie Boha, pôjdu do pekla. Bezpeční sú len vtedy, ak Boh existuje a ak našťastie je to Boh, v ktorého veria. Celá religiózna loby je len dom, rozdelený na časti, bojujúce proti sebe.

Všetci bohovia sú len imaginárne tričká.

Mrzelo vás niekedy, že neveríte v Boha? Ako ste na to reagovali? Čo si myslíte o idióme „Istota je istota.“?

Zeus, Mars, Thor, Ježiš – tvrdím, že obaja sme ateisti, ibaže ja verím na o jedného boha menej ako vy.

Až si uvedomíte, prečo ste zavrhli vieru vo všetkých ostatných možných bohov, pochopíte, prečo som ja zavrhol vášho Boha.

Všetci sme ateisti vo veci väčšiny bohov, v ktorých ľudstvo kedy verilo. Niektorí z nás išli o jedného boha ďalej. (Richard Dawkins).

Prameň: Abbas Syed, What if we are wrong? (A Muslim, a Christian, a Jew, and an atheist walk into a café…), Atheist Republic.

tags , , , , , , , ,

5 Comments to Parabola o štyroch mužoch

racio
January 6, 2018

Takéto rozprávky od ateistov sa mi zdajú primitívne, keď mám istotu (biológia nepustí), že smrťou definitívne zaniká aj moje vedomie.

racio
January 6, 2018

Žiaľ, je to neblahá skutočnosť aj pre mňa, ateistu.

Lemmy
January 6, 2018

Čo je primitívne na fakte, že živé organizmy zomierajú? Už sa stalo niekedy, aby nejaký živočích nezomrel?

racio
January 7, 2018

Zomrieť je jedna vec a očakávať akýsi posmrtný stav je druhá vec. A na tej druhej veci sú postavené náboženstvá.
Z existencie, či neexistencie bohov nič nevyplýva pokiaľ na nich nemáme relevantný kontakt.

Lemmy
January 7, 2018

Mám iný názor. Nepovažujem satiru, kritiku náboženstiev, za primitívnu vec. Naopak! Cením si zmysel pre humor, pri ktorom sa kriticky poukáže na nezmysly, ktoré vyrábajú nábožní ľudia. Primitívne môžu byť náboženské názory, ale nie kritické poukázanie na tie náboženské názory. Hoci aj s vtipnou nadsádzkou. Humor je korením života.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu